21 april

Dag 131

En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen? En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.
Studiemateriaal zal u niet helpen om dichter tot God te komen

Hij begon het gewoon aan Zijn discipelen te vertellen. Het was moeilijk Jezus te begrijpen. De discipelen zeiden: “Vertel het ons duidelijk.” Toch scheen niet één Hem te begrijpen. Hij sprak alsof Hij dingen omdraaide, en gelijkenissen en dergelijke. Dat is ook zoals het Woord van God geschreven is, zodat de wijzen en verstandigen het niet zullen begrijpen, maar Hij zal het openbaren aan kinderkens, zovelen als er willen leren. Zie? Denk niet dat u een titel van doctorandus kunt halen of iets dergelijks en dan naar voren treden en het Woord van God onderwijzen. Dat heeft er niets mee te maken.

Ik ken mensen die D.D.’s en D.D.’s hebben en van alles en niet meer over God weten dan een konijn zou weten hoe hij sneeuwschoenen moet aandoen. En dat zeg ik niet voor de grap. Maar dat is waar. Weten niet meer over God dan een Hottentot weet over een Egyptische nacht. Maar ze kennen God niet. Het enige wat ze weten te zeggen is: “Wel, we hebben het op deze manier uitgezocht. Dit Griekse woord betekent dat. Je moet weten hoe de vertaler erover denkt.” Ik neem het voor wat het daar precies zegt. Ik geloof het. Dat is hoe het geschreven staat; dat is hoe het in mijn hart is. Dat is hoe ik het geloof en dat is hoe God het opnieuw openbaart, en de resultaten die het produceert.

Het is een geloof. Het geeft niet hoeveel Griekse woorden u kent, hoe geleerd u bent, het is geen geleerdheid die u krijgt. God wordt zelfs niet gekend door genealogie. God wordt gekend door knielenologie.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gij weet alle dingen   16 juli 1952

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)