18 april

Dag 128

En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hijzelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.

U bent met iets gevuld. Misschien bent u met twijfel gevuld. Uw arme hart mag van twijfel overlopen. Ik hoop van niet. Uw hart kan vol zijn met onrust en zorgen. En het zou kunnen zijn dat uw hart vol moeite is. En het zou kunnen zijn dat u vol religie bent, intellectuele, fijn geparfumeerde theologie, en u behoort tot de grote kerken die al vele jaren bestaan en u bent daar gezeten met zoveel vertrouwen als u maar kunt hebben. Broeder, laat mij u zeggen dat u misschien leden naar die kerk kunt brengen tot u oud wordt en sterft en dat u nooit iets anders zult doen dan een andere toren van Babel bouwen. Beslist.

U kunt vol dwaasheid zijn, u kunt vol onzin zijn, u kunt vol zijn met wat dan ook, maar u kunt niet leeg blijven. De Bijbel zegt dat u het niet kunt.

De Bijbel zei: “Wanneer de onreine geest uit een mens is uitgegaan, wandelt hij in dorre plaatsen op zoek naar rust. En dan komt hij terug met zeven andere duivels, slechter dan hij, en de laatste toestand van die mens is acht keer erger dan het in het begin was.”

Dat is wat er met deze samenkomsten gebeurt, wanneer mensen voortgaan in opwekkingen en de mensen slechts gebracht worden tot een intellectuele opvatting. Hij gaat weg en treedt toe tot een kerk en laat het daarbij, tevreden gesteld. “Dat is in orde. Er is helemaal niets aan de hand met al die andere onzin. Wij hebben dat niet nodig.” De voorganger zegt: “O, dat was allemaal ver terug in een ander tijdperk.” En het eerste, weet u, is dat die duivel terugkeert met zeven andere duivels, en hij wordt een religieuze duivel. Dan is hij werkelijk gevuld, dan heeft hij trots en jaloersheid! En hij is zelfs boos op de God Die de Bijbel schreef; hij kijkt omlaag en zegt: “’Deze dingen die Ik doe, zult gij ook doen’, dat was voor de discipelen!”

“Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie”, zei Jezus. Zijn laatste opdracht aan de gemeente. “Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven.” Hoe ver? “De gehele wereld.” Aan wie? “Elk schepsel.” Deze tekenen zullen sommigen van hen volgen? De Schrift zegt: “Zullen hen volgen”, al degenen die geloven! “In Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen. Zij zullen met nieuwe tongen spreken. Als zij slangen zullen opnemen of iets dodelijks zullen drinken, zal het hun geen kwaad doen. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen.” Dat is wat Jezus zei.

“Deze tekenen zullen gelovigen volgen”, niet negatieve denkers en intellectuele kerkleden, maar wedergeboren gelovigen, die van het intellectuele afgekomen zijn tot het hart, waar God de troon inneemt in Zijn controlekamer, om uw emoties onder controle te nemen, uw geloof onder controle te nemen en uw karakter onder controle te nemen.

God wil u vullen. Waarom wil Hij u vullen? Waarmee wil Hij u vullen? Hij wil u met Zichzelf vullen, de Heilige Geest; gevuld met de Heilige Geest.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)