17 april

Dag 127

De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen, de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier!
Koning salomo

Dus toen zei Hij: “En ook de koningin van het zuiden zal opstaan in de dag van het oordeel met dit geslacht en zal het veroordelen; want zij kwam van de uiterste delen van de bekende wereld in die dag om de wijsheid van Salomo te horen; en ziet, Ik zeg u dat een grotere dan Salomo hier is.”

Iedereen weet dat wanneer God een gave zendt aan de wereld, en de kerk het ontvangt, dat het dan een gouden eeuwfeest is voor die mensen in dat tijdperk. Maar als ze het verwerpen is het chaos voor dat tijdperk.

Kijk, de Joden kregen Salomo, en het was de gouden eeuw. Iedereen weet dat. Het was bijna een duizendjarig rijk voor Israël. En ze verwierpen Christus, en de tempel werd verbrand en ze werden naar de vier windstreken verstrooid.

Wanneer God een gave zendt en Zijn kerk zich daar omheen schaart, dan zijn die kerk en de mensen gezegend. Als zij het afwijzen worden zij daardoor afgewezen.

Merk nu op in de dagen van Salomo dat God hem had aangesteld en hem een grote gave van onderscheiding had gegeven. O, wat had hij een krachtige onderscheiding. En heel Israël schaarde zich rondom die onderscheiding. En ze geloofden het allemaal eensgezind.

O, ik zou willen vragen aan mijn goede vrienden hier vanavond, broeder Tommy Hicks en velen van deze mannen hier die internationale bedieningen hebben: wat zou er gebeuren als al de mensen die zijn geroepen door de Naam van de Here, als ieder van hen zich zou scharen rondom de grote gave van God vandaag, de Heilige Geest, wat zou er plaatsvinden? Wat zou er plaatsvinden als iedere wederom geboren Christen in Texas zich schaarde rondom de gave van God? Texas zou de meest geliefde plaats in de hele wereld zijn. Wat een duizendjarig rijk zou het zijn als we ons allemaal zouden scharen rondom de gaven van God. Maar ze doen het niet.

En nu, ze deden het allemaal in Salomo’s dagen en zijn grote faam was bekend over de hele wereld. Er waren geen oorlogen; ze waren voor hen bevreesd.

Als Amerika zich rondom Jezus Christus had geschaard, zou u zich nooit over Rusland bezorgd hoeven te maken dat ze binnen zouden komen, noch dat iets anders binnenkomt. Ze zouden niet al ons geld en tijd hoeven te spenderen om waterstofbommen te maken en proberen naar de maan te vliegen met een andere toren van Babel. God heeft het programma hier vlak voor ons en heeft Zijn kracht. Maar we wijzen het af. Wij proberen er zelf een te maken. Ziet u? Het zal nooit werken.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De koningin van het Zuiden   13 juni 1958

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)