20 december

Dag 8

En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid. (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis.
Hannah brengt Samuël naar de hogepriester Eli

De mens probeert altijd een manier te vinden om zichzelf te redden. Dit hier is het precies: het is zijn natuur. In de hof van Eden maakte de mens - zodra hij ontdekt had dat hij verloren was - een religie voor hemzelf, een schort van vijgenbladeren, en trok dit aan. Ziet u waarom ik denk dat Eva zo mooi was? Ziet u? Ziet u waarom ik niet aan deze dingen denk, deze inspanningen, toch is het vanavond de inspanning van de mens. Zelfs na vierduizend jaar, ja, bijna zesduizend jaar, probeert de mens nog steeds zijn eigen zonden te bedekken door zijn eigen verdiensten. Hij zal stoppen met vlees eten. En hij zal allerlei dagen houden, en hij breekt zichzelf af. Hij zal elk ding proberen te doen om zichzelf te redden, terwijl het zo simpel is dat zelfs een dwaas niet zou falen om het te vinden. Dat is juist. De Bijbel zei het zo. Heel simpel. “Door genade bent u gered, door geloof.” Hij zal proberen er iets mystieks van te maken en moet allerlei lichten zien en geluiden horen en van alles; en allerlei mystieke dingen om de mensen gered te krijgen. Misschien heeft iemand het gezien, maar dat betekent niet dat iedereen het moet zien. U moet het slechts geloven, dat is het. En God heeft Zijn programma en Hij zal u bevestigen en in Christus plaatsen precies waar Hij denkt dat u het beste voor Hem kunt werken, als u slechts in uw roeping blijft.

Probeer niet de roeping van iemand anders te krijgen. Blijf in uw eigen roeping. Als u een huisvrouw bent, blijf een huisvrouw. Waarvoor God u ook geroepen heeft, blijf eenvoudig daar. Hij weet hoe Hij Zijn hand op u moet leggen en u gebruiken.

Hij had eens een kleine eenvoudige vrouw genaamd Hanna, kleine huisvrouw. Hij wist waar Hij haar moest plaatsen, wat Hij met haar zou gaan doen. Hij had eens iemand genaamd Maria. Oh, my. Hij zal met u doen wat Hij wil, als u het Hem maar laat doen. Wees slechts nederig, onderwerp u aan Hem en wandel door.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Water uit de Rots   24 februari 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)