19 december

Dag 7

En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda; En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabet. En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest; En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks! En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Maria en Elizabeth ontmoeten elkaar

Welnu, en ze begon tot Elizabet te spreken en Elizabet begon tot haar te spreken. Laten we naar hun conversatie luisteren. Ik kan Maria tegen Elizabet horen zeggen: “O, ik ben zo blij, want mij werd verteld dat je moeder zult worden op je hoge leeftijd.” En natuurlijk kon ze dat zien en dat weten.

En ik kan Elizabet horen zeggen: “Ja, dat is zo. O, ik ben er zo blij over. Maar, Maria, ik ben een beetje bang. Kijk, ik ben nu zes maanden zwanger en zover als we nu weten heeft de baby geen leven.” Ze was daar een beetje ongerust over, weet u. Kleine Johannes was er. En dat was hoe dan ook al bovennatuurlijk. Ziet u, het was niet goed. Want ongeveer met twee of drie maanden is er leven. En hier was ze al zo ver in de tijd en nog steeds geen leven.

En Maria zei: “De engel Gabriël bezocht mij en vertelde mij dat ik ook een Zoon zou voortbrengen. En ik zou Zijn Naam Jezus moeten noemen.” Wel, precies op de tijd dat ze Jezus zei, begon kleine Johannes te springen en te dansen in de schoot van zijn moeder.

Broeder, de eerste keer dat de Naam van Jezus Christus ooit werd uitgesproken, bracht het leven aan een dode baby. Wat behoorde het te brengen aan een Heilige Geest gemeente als de Naam van Jezus kracht heeft over ziekte en zonde? Halleluja! Oh, my.

Wat is er aan de hand met Christenen? Halfslachtig, halfzacht. Krijg een ruggengraat in u en sta op voor God en wat juist is. En vandaag, sta voor wat de Bijbel zegt en geloof het met uw hele hart.

Kleine Johannes begon in de schoot van zijn moeder te springen van vreugde, en de Heilige Geest kwam op Elizabet. Ze zei: “Vanwaar komt de moeder mijns Heren? Want zodra uw groetenis in mijn oren geschiedde, sprong het kindeke in mijn buik op van vreugde.” Oh, my.

Denk er over wat dit deed. Toen Jezus’ Naam werd uitgesproken, bracht het leven aan een dode baby. Wat zou het moeten brengen aan uw ledematen, meneer? Wat zou het moeten brengen aan uw ziekte, aan u mannen die hier zit, en aan u daarginds?

Neem de Naam van Jezus mede, overal waar u heengaat; fluister hem overal in gebed. Wees getrouw; wees heilig. Leef voor God en God zal Zijn Woord bevestigen. Ja zeker. Hij zwoer dat Hij dat zou doen. Daar bent u er.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gelooft gij dit?   16 juli 1950

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)