30 maart

Dag 109

Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.
Een huis op het zand gebouwd stort in terwijl die op de rots blijft staan

Luister, we zijn van het fundament van het Woord afgegaan en het fundament van een denominatie opgegaan. Hoelang zou ik daarbij stil kunnen staan? Nog drie uren. Van het fundament van het Woord af naar het fundament van wereldse genoegens, wereldgelijkvormigheid, immoraliteit, dat de gemeente binnensluipt, van het Woord af naar leerstellingen. Dat zou mij drie weken van prediken kosten om daar voor de helft doorheen te gaan, precies deze vier punten hier. Van het Woord af naar een denominatie. Zodra de gemeente zich organiseert, is zij precies daar van het Woord af. Er blijft niets anders over dan één ding: kom regelrecht terug naar waar het is verlaten en begin opnieuw; kom terug naar het Woord. Dat is juist. ‘Bekeren’ betekent om terug te keren, maak rechtsomkeert; u gaat de verkeerde kant op. In orde.

Denominatie, een fundament van genoegens, fundament van wereldgelijkvormigheid, fundament van leerstellingen, en dat alles bij elkaar heeft een immoreel bederf, geestelijk bederf uitgebroed. [Amos], die een ware profeet was, zou in ons precies hetzelfde zien als wat hij in hen zag. Als hij vandaag hier op dit podium zou staan en ik zou zeggen: “Broeder Amos, grote profeet van God, u die onbevreesd bent, kom hier en neem mijn plaats in.” Hij zou dit Woord prediken. Hij zou wel moeten; hij is een profeet. In orde. Hij zou het precies zo prediken als het geschreven staat, precies wat wij nu zeggen. In orde. Wat hij in hen zag, zou hij in ons zien: immoreel verval.

Kijk nu, vrienden. Hoeveel hierbinnen die hier nu in deze kerk zitten zien dat de wereld in een immoreel verval is? Wel, we weten dat het zo is. Wel, wat is er aan de hand? Het is bij het Woord vandaan. Dat is juist. In orde.

Amos heeft nooit de regering de schuld gegeven. Hebt u hem hier opgemerkt? (Als u het leest wanneer u naar huis gaat.) Hij gaf nooit de regering de schuld; hij beschuldigde de kerk voor het kiezen van zo’n regering. U politici! Laat me dat even bij u inwrijven, hier en over de wereld waar dit heengaat. De kerk koos zo’n zaak als Jerobeam. Vraag me af of wij niet dezelfde zaak hebben gedaan? Laten we zeggen dat het een goede regering is. De regering kan geen huis op een steenrots bouwen als de mensen kiezen voor een huis op het zand. Nietwaar? Zeg niet: “Onze regering; onze regering”; u bent het, de natie; het zijn de mensen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De weg van een ware profeet   13 maart 1962

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)