31 maart

Dag 110

En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer; Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden. Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd.
Jezus lerende de schare vanaf een rots

Laat mij dit zeggen, niet heiligschennend, maar laat mij dit zeggen over de Boodschap die ik predik: als God dit niet betuigt als de waarheid, dan is het niet zo, maar als het Woord betuigt dat ik u de waarheid vertel, geloof dan het Woord! Die zijn het die getuigen of ik de waarheid spreek of niet. Zij zijn het getuigenis; zij getuigen voor de bediening die Hij mij gaf. Hij beloofde dit in die laatste dagen. Hier is het! Hij zei wat het zou doen. Hier is het. We gaan er nu direct op in. Kijkt u of het de waarheid is of niet.

Laat God het getuigenis geven. Indien de werken, de dingen die ik predik niet terug verwijzen dat het de waarheid is, dan is het de waarheid niet; maar als het Woord hierover spreekt, en het is hier, wat zult u er dan mee gaan doen?

Jezus zei: “Ik ken u; u denkt dat u Mozes kent. Het kan zijn dat u de geschiedenis van Mozes kent, maar u kent zijn God niet; want Ik was voor Mozes. Ik was Degene die tot Mozes sprak. Ik ben de Ik Ben; Ik ben het Woord.” Ze konden het niet zien, omdat zij van hun vader de duivel waren. Hun denominaties wilden hun dat niet laten zien. Dat stopte het Woord niet om evengoed door te gaan. Het viel op enigen, en van daaruit kwam een bruid in die generatie.

Jezus kon zeggen: “De Vader Die Mij gezonden heeft is met Mij en de werken die Ik doe getuigen, omdat Ik precies de dingen doe die de Schriften zeiden dat Ik zou doen.”

De Joden kenden hun historische God: hetzelfde nu. Ja. Waarom zij de historische God kenden is omdat zij het historische zaad hadden. Waarom ontvingen zij Hem niet? Omdat het met denominaties was gekruist. Jezus wist wie Hem zond, want Hij Die Hem zond was in Hem en er was geen denominatie aan Hem verbonden. Amen! O broeder. “Vertel mij van welke school Hij kwam?” zeiden ze. “Waar kreeg Hij Zijn wijsheid vandaan? Waar kwam deze lering vandaan?” Ze konden geen school vinden waar Hij ooit was heen geweest, en toch op twaalfjarige leeftijd beschaamde Hij de Schriftgeleerden en Farizeeërs. O my! Dat sprak ervan.

Waarom zeiden ze niets tegen Hem als Kind? Het was Gods Woord. Zij konden dat niet weerstaan. Geen wonder dat de mensen verbaasd waren over Zijn leer. Hebt u dat ooit gelezen? Markus 1:22; als u dat wilt opschrijven. De mensen waren verbaasd over Zijn leer omdat Hij sprak als Iemand Die autoriteit had. Hij wist waarover Hij sprak.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Het gesproken Woord is het oorspronkelijke zaad   18 maart 1692

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)