19 februari

Dag 69

In dien tijd ging Jezus, op een sabbatdag, door het gezaaide, en Zijn discipelen hadden honger, en begonnen aren te plukken, en te eten. En de Farizeën, dat ziende, zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen doen, wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat. Maar Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, wat David gedaan heeft, toen hem hongerde, en hun, die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods, en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, noch ook hun, die met hem waren, maar den priesteren alleen. Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat de priesters den sabbat ontheiligen in den tempel, op de sabbatdagen, en nochtans onschuldig zijn? En Ik zeg u, dat Een, meerder dan de tempel, hier is. Doch zo gij geweten hadt, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
De farizeen klagen Jesus' dicipelen aan omdat zij op de sabbat aren plukken om te eten.

De vraag is: “Kunnen zij in de opname zijn?” Gescheiden, elk van hen gescheiden, elk van hen heeft een levende metgezel, toen huwden zij opnieuw, zij beiden huwden opnieuw. Deze vrouw heeft een levende echtgenoot; deze man heeft een levende echtgenote. En nu hebben ze kinderen, enzovoort, en willen tot God komen. Kunnen zij in de opname gaan? Dat zal de Hemelse Vader moeten uitmaken. Dat kan ik niet beantwoorden. Ziet u?

Ik zag één ding. De Bijbel zei dat zij een overspelige genoemd zullen worden. En de Bijbel zei ook: “Een overspelige zal het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan.” Dat is alles wat ik kan zeggen. Ik weet het, dat doodt me bijna om dat te zeggen, maar ik kan niets anders zeggen dan wat het Woord zegt. Daar moet ik bij blijven. Ik hoop dat dat helemaal fout is.

Ik ga u geen advies geven. Laat mij u alstublieft een kleine Schriftplaats geven. Als u gelukkig leeft met uw man, gelukkig leeft met uw vrouw, blijf dan alstublieft op die manier. Wilt u dat doen, omdat ik u dat vertelde, laat die kleine kinderen niet achter zodat ze geen thuis meer hebben en dergelijke. God heeft uitkomsten gegeven voor mensen in gevallen dat zij dingen verkeerd deden. U herinnert zich dat Jezus van David zei, toen hij honger had, dat hij de tempel van God binnenging en het toonbrood at, wat alleen toegestaan was voor de priester, en werd onschuldig verklaard. De priester overtreedt ook de sabbat op de sabbatdag en wordt onschuldig verklaard, en Eén meerder dan de sabbat was hier. Zie? Laten we het aan God overlaten en voorwaarts gaan en nu slechts voor Christus leven.

Laten we zien, er is misschien een kans dat u kunt binnenkomen. Twee verkeerde daden zullen nooit één goed kunnen maken. Ga gewoon door en leef op de manier dat u bent als u samen gelukkig bent. U zou de verkeerde partner kunnen hebben. Ik zal dit ene ding zeggen: als u in dit leven de verkeerde partner hebt, in dat andere zult u die nooit hebben. Al het verkeerde zal worden recht gemaakt.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)