20 februari

Dag 70

En van daar voortgaande, kwam Hij in hun synagoge. En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen). En Hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en zo datzelve op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelve niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoe veel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide Hij tot dien mens: Strek uw hand uit; en hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere.
Genezing van de dorre hand op de sabbat.

Ik zei tegen de mensen: “Ik kom tot de plaats dat ik meer geloof nodig heb.” Daarvoor ben ik nu thuis, om een nieuwe uitbarsting van geloof te krijgen.

Het begon erop te lijken, dat als je voor de mensen bidt, je je verontschuldigt: “Mijnheer Duivel, zou u alstublieft willen weggaan en laat mij...” Niets ervan! Geloof heeft spieren en haar op zijn borst; als het spreekt, zwijgt al het andere. Ga niet zo beginnen: “Meneer Duivel, u moet eruit.” “Ga hier vandaan; ik ben een zoon van God, met een opdracht van God, laat hen met rust!” Dat geeft beweging. U moet u niet verontschuldigen voor de duivel. U hebt niets met hem te maken, u schaamt u niet voor het Woord van God, u schaamt u niet voor uw opdracht, u schaamt u niet voor wie wij zijn. Het enige waar ik mij voor schaam, is dat ik een Branham ben; dat is mijn aardse geboorte. Ik schaam mij voor mijn fouten. Maar als Zijn dienstknecht schaam ik mij niet. Ik schaam mij niet voor Zijn Woord, of het nu voor denominaties, koningen, machthebbers of wat dan ook moge zijn; ik ben bereid een antwoord te geven wanneer God erom vraagt.

Mozes verscheen voor Farao. Hij schaamde zich niet om hem te vertellen dat zij geen compromis wilden en ingaan op zijn voorstel om zoveel dagen de woestijn in te gaan.

Hij zei: “Enigen van de vrouwen en de kinderen moeten achterblijven.”

Mozes zei: “Wij zullen allen gaan. Nog geen hoef zal achtergelaten worden; wij zullen ons vee en alles meenemen.” Hij schaamde zich niet. Waarom? Hij was gekomen in het licht van de bevrijding.

Dat is de reden dat wanneer een man of een vrouw ziek is of zoiets, en eenmaal in de tegenwoordigheid van God komt, en weet dat God hen genezen heeft, zij in het licht van de bevrijding stappen. U sluit met niets een compromis.

Bevrijding was in zijn hart, want hij had God ontmoet Die zei: “Ik ben de God van Abraham, Die Abraham de belofte gaf. En de tijd van verlossing, van bevrijding, is op handen. Ik zend u daarheen om hen uit te leiden.” Waarvoor moet men zich dan verontschuldigen?


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)