24 februari

Dag 74

Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn die treuren want zij zullen vertroost worden.

Jeremia zei: “Als u zich tot God zult wenden, uw hart aan God zult geven, met uw hart zult terugkeren en Zijn geboden zult houden en al Zijn inzettingen, en deze dingen zult doen die recht zijn, vrees dan niet voor de koning van Babel.”

Weet u wat de mensen zeiden? Toen zij het getuigenis van God hoorden, zeiden ze: “Gij profeteert vals. Wij gaan naar Egypte.”

Toen zij daar waren kwam Jeremia en nam twee stenen en legde ze in de modderkuil en zei: “Mijn dienstknecht, koning Nebukadnezar, zal precies hierheen komen. Hij zal het hoe dan ook innemen. U zult toch door het zwaard sterven.”

Broeder, er is in deze dag geen enkele manier om deze verdoemenis die de mensen wacht te ontlopen, zonder een ouderwetse door de Heilige Geest gezonden bekering.

Ik heb niets tegen mijn broeders. En ik spreek over mijzelf, want wij zijn evangelisten. Billy Graham is een groot evangelist; Oral Roberts, een grote evangelist. Zij zijn grote mannen. Wij stellen hen op prijs. Maar wij hebben geen evangelisten nodig. Wat is het? Het organiseren van politiek om de Methodisten en Baptisten en al de Pinkstergroepen bijeen te krijgen om samen te werken en te laten zien hoe groot wij kunnen zijn, en hoeveel wij eruit kunnen trekken. Dat hebben wij niet nodig.

Wij hebben een wachten op God nodig tot de Heilige Geest komt met kracht en een bevrijding. We hebben verlossingbrengers nodig, geen evangelisten. We hebben verlossing nodig. We kunnen deze berg innemen. “Wie is die berg vóór ons, Zerubbabel? Het zal zijn als een vlakte”, zei God. “Blijf in het land.” Dat is juist.

Wat wij vandaag nodig hebben is geen opwekking maar een uitbreken van verlossing zoals in de dagen van de Wales opwekking, toen de mensen in de winkels neervielen onder overtuiging, wenend; toen de kroegen en plaatsen van vermaak gesloten werden en zij begonnen te wenen en te bidden. Dat hebben wij vandaag nodig. Niet honderdvijftig duizend verzamelen, zoals zij onlangs deden, terwijl sommigen “Ave Maria” zeiden en de ander zei weer wat anders, een klein gebed, en men ging naar buiten om een sociaal drankje te drinken en kwamen dan terug. Dat is geen gebedsdag. We hebben een dag van wenen, en treuren, en wachten nodig totdat God de Heilige Geest zendt, Zijn Getuige. Geen lege dop, geen lege denominatie, maar Godheid getabernakeld in de mens!


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)