25 februari

Dag 75

Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
Jezus als schaapsherder met een kleine schaap in de arm.

Wat zullen ze gaan doen? Oogsten wat zij gezaaid hebben, beslist, wanneer u de zonde op straat ziet rondgaan. Hoeveel op deze zondagavond, hoeveel overspel zal er begaan worden in deze stad vanavond? Hoeveel vrouwen zullen hun huwelijkseed breken in dit kleine gat hier in de grond dat Jeffersonville wordt genoemd? Hoeveel abortusgevallen denkt u dat er geregistreerd worden in Chicago in dertig dagen? Tussen de vijfentwintig- en dertigduizend per maand, nog afgezien van degene die niet gemeld worden. Hoeveel whisky wordt er gedronken in Chicago? Wat denkt u dat er gebeurt in Los Angeles in één nacht? Hoe vaak is de naam des Heren ijdel gebruikt in de stad Jeffersonville vandaag? Is het beter nu, of was het beter toen George Rogers Clark hier de rivier af kwam op zijn vlot?

Ziet u, we hebben de aarde absoluut verdorven met onze vuiligheid en God zal diegenen verderven die de aarde verderven. God zei dat. Ik geloof dat er altijd iets in me is dat ernaar verlangt om de bergen in te gaan en te zien hoe God ze maakte.

Ik haat Florida, waar ze die kunstmatige palmbomen hebben. O, my, ik zie liever een krokodil met zijn staart slaan ginds in de wildernis dan al die namaak en spul wat ze doen in ons Hollywood en al die glamour daar en al die drinkgelagen. O, my, ik denk alleen maar: “Op een dag, op een dag...” Ja.

Maar onthoud, de Bijbel vertelt ons in Matthéüs het vijfde hoofdstuk, dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Dat is zo. De zachtmoedigen en nederigen zullen de aarde beërven. Jezus zei: “Zalig zijn de zachtmoedigen (degenen die eenvoudig zijn, die niet proberen om iets groots te zijn); want zij zullen de aarde beërven.” Jezus zei dat. Ja.

Nu, zij hebben het bedorven en God zal hen vernietigen, maar de zachtmoedigen zullen de aarde beërven, nadat zij gezuiverd is.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)