2 juni

Dag 173

De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is. En zij zeiden: Is deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Deze dan: Ik ben uit den hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens. Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve. Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.
Korach, Dathan en de zijnen vallen levend ter helle als de aarde onder hen openscheurt

Ik wil het niet oneens zijn met de geleerden, maar velen houden het ervoor dat het beloofde land de hemel voorstelt. Het zou de hemel niet kunnen voorstellen. Dat kan het niet, omdat zij oorlogen hadden en moeiten en teleurstellingen en van alles in het beloofde land. Het stelt niet het beloofde land voor.

Maar u hebt al de geschillen opgemerkt die, vlak voor zij het beloofde land binnentrokken, onder hen waren opgerezen. Een van de belangrijkste zaken was Korach. Hij wilde dit leiderschap van één man niet. Dathan, en hoe zij voor Mozes kwamen te staan en hem probeerden te vertellen: “De boodschap moest dit betekenen”, en ze voegden er een andere verklaring aan toe, hun eigen denkbeelden van wat het was. En zij kwamen allemaal om, iedereen.

Jezus zei: “Er was er niet een, die niet omkwam.”

Ze zeiden: “Onze vaders aten manna in de woestijn gedurende veertig jaar”, Johannes 6.

Jezus zei: “En zij zijn allen gestorven.”

“Gestorven” betekent “eeuwig afgescheiden”. Zij zijn allen gestorven, toch verheugden zij zich de boodschap te horen, toch genoten zij van het manna dat viel. Geen ander manna; het echte manna.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)