11 augustus

Dag 243

En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben; En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen.
Een tuinier bekijkt een boom die geen vrucht wil dragen

Deze Farizeeën lazen dezelfde Bijbel als die de apostelen lazen, maar zij hadden geen geloof om in praktijk te brengen wat ze lazen. Iedere denominatie leest vandaag dezelfde Bijbel. Maar wat ik wil zien is dat iemand genoeg geloof heeft om uit te stappen en het Woord ervoor te nemen. Amen. Dat is wat we nodig hebben, iemand die in praktijk brengt wat ze geloven.

Geloof zonder werken is dood. Het doet u geen enkel nut om geloof te hebben. U zegt: “Wel, ik geloof dat het de Bijbel is.” Wel, als het de Bijbel is, dan heeft hij beloften. En als u gelooft dat dat waar is, wel, het enige wat u hebt te doen is uw geloof erop los te laten. Breng in praktijk wat u gelooft. Elk deeltje is een zaad.

Ik liep vandaag door uw stad. Ik zag dat u veel vruchtbomen hebt; dat is erg fijn. Keek een ogenblik naar die vruchtboom. Die kleine vruchtboom, toen hij nog een heel klein ding was, niet groter dan dat, was iedere appel die ooit aan die boom hing en ooit aan die boom zou zijn daar reeds aanwezig toen hij zo groot was. Als dat niet zo was, waar kwamen ze dan vandaan? Waar komen de appels vandaan? U plant hem en hij moet drinken. Hij drinkt water. En hij drinkt meer en meer. En hoe meer hij drinkt, hoe meer bladeren hij voortbrengt, takken voortbrengt, bloesem voortbrengt, appels voortbrengt.

En op die manier is het met een Christen. Wanneer u in Christus bent geplant, dan is het enige wat u moet doen te gaan drinken. Hij krijgt zijn vitaminen uit het water. En de Christen krijgt zijn vitamine uit het Woord. Dan drinkt u, drinkt meer en spreidt uit, drukt u uit. Drukt redding uit. Drukt u uit door de Heilige Geest. Drukt u uit tot die kreupele arm recht wordt. Blijf gewoon drinken. Drink. Geplant bij de onuitputtelijke Bron des levens. Jezus Christus is de onuitputtelijke Bron des levens. Drink totdat u niet meer kunt drinken. Drink totdat u dronken wordt, zodat u al uw theologie vergeet en God gelooft. En drink totdat u gezond bent. En blijf dan gewoon door drinken.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Blinde Bar-Timéüs   18 augustus 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)