6 augustus

Dag 238

Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen.
Mensen vergaderen zich rondom het Woord voor hun dag

Ik ben zo blij dat zelfs de kleine onbetekenende dingen in de Bijbel zoveel betekenen. Ik geloof dat het Jezus was Die zei, dat: “U gaat aan de kleine dingen voorbij en doet de belangrijker zaken van de wet.” En soms zijn het de kleine dingen die de grote dingen bij elkaar houden. Maar al met al draaien de grote raderen precies zoals God verordineerd heeft dat ze moeten draaien. Draaien hierheen, er zal er niet één zijn plaats missen. God heeft alle dingen verordineerd en het moet precies tot die plaats geraken.

En als we zo’n geloof krijgen en hieraan beginnen te denken: “Wie staat achter dit alles? Wat is de hoofdbron die deze grote economie van God laat draaien?” Dan ontdekken we dat het de Heilige Geest is. Niet in de handen van mensen achtergelaten om deze dingen te doen; maar in de handen van de Heilige Geest. En Hij is de hoofdbron, en wanneer Hij de overige instrumenten kan nemen zal het perfect werken en zich precies aan Gods tijd houden.

En als we dat zien en ons dan in onze gedachten verwonderen, als we naar grote dingen kijken die we graag zouden willen hebben, dan geeft het ons vandaag heel veel troost te bedenken dat, al zijn we misschien een kleine groep mensen die misschien onbeduidend zijn voor de wereld en de grote kerken en denominaties, dat God soms toch deze kleine, simpele dingen gebruikt.

Want er staat ook geschreven in de Schrift: “Vreest niet, klein kuddeke, het is uws Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven.” Wat een vertroosting dat ik weet - zo zeker als dat Jezus in klein Bethlehem geboren moest worden - dat de kleine kudde ook diegenen zijn die de Vader het Koninkrijk zal geven, omdat het geschreven staat. En de hele Schrift is gegeven door inspiratie, en de Schriften kunnen niet worden gebroken. Zij moeten worden vervuld. Dus geeft het ons die hoop te weten dat het een kleine kudde zal zijn die het Koninkrijk zal ontvangen, een kleine kudde van trouwe gelovigen. Ik vertrouw ook in die kudde te zijn.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)