1 oktober

Dag 294

Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet. Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.
De cijns penning, wiens hoofd staat er op?

Wat als uw hart zover van God weg was dat u zelfs niet meer het verlangen had om te doen wat goed was? Dan bent u in een slechte toestand. Kijk, u kunt Zijn Geest te vaak grieven en Hij zal weggaan, u zult nooit meer een verlangen hebben. God blijft tegen u praten, u zegt: “Wel, ik zou het echt moeten doen. Bij de volgende opwekking zal ik in orde komen; voordat ik sterf, zal ik het goed maken. Ik neem me echt voor om met de Heilige Geest te worden vervuld voordat ik sterf. Ik wil een lieflijk, toegewijd leven leiden, in God verborgen zijn. En wanneer Hij aan de deur van mijn hart klopt wil ik gereed staan om mijn armen te openen en te zeggen: ‘Ja, Here Jezus.’” Wel, waarom doet u het niet nu? Weet u, op die tijd zou u niet in staat kunnen zijn om dat te doen.

Ik ben zesenveertig jaar oud en ik ben drieëntwintig jaar in de bediening geweest en ik heb enige verschrikkelijke schouwspelen gezien, vele keren over de wereld, en heb opgemerkt en gezien hoe mensen op allerlei manieren sterven. En ik heb hen gadegeslagen die dachten dat ze echte waarachtige Christenen waren, maar toen het hun tijd werd om te sterven, o my, toen draaide die camera om en ze zagen die dingen opkomen: dat ze een vorm van godzaligheid hadden en de kracht daarvan hadden verloochend en waren weggegaan van God. Ze hadden dat leven helemaal niet geleefd. En ze schreeuwden en jammerden. En een kalmerings-injectie kan dat niet stoppen. Dat is juist.

Wees er dus zeker van, vrienden; speel hier niet mee; dit is het Evangelie. Zie? Zeg niet zomaar: “Wel, ik geloof dat ik me bij een kerk zal voegen.” Er zijn duizenden mensen die bij kerken horen die nooit in de hemel zullen zijn. Ik predikte hier niet lang geleden over de teleurstellingen die er bij het oordeel zullen zijn. Ik zei dat de drankstoker en de gokker en de prostituée, enzovoort, niet verrast zullen zijn; zij weten wat hun te wachten staat. Maar wie een verrassing te wachten staat is de knaap die denkt dat hij goed is en het niet is. Dat is wanneer u ziet dat uw naam niet in het boek staat; dan zal het zwaar worden, wanneer u denkt dat u een Christen bent terwijl u het niet bent. “Er is een weg die recht schijnt te zijn.” U gelooft verstandelijk dat u in orde bent. U hebt de dingen gedaan waarvan u dacht dat ze juist waren; u bent goed geweest; u bent vriendelijk geweest. Naäman was datzelfde type. We zouden nu vele anderen uit de Schrift kunnen noemen.

Dat is het niet, vrienden. Wat ik probeer te zeggen over de kerk van vandaag: in plaats van zich daar rond te wentelen in rechtvaardiging en hier op het altaar te liggen, zouden ze hier toegewijd binnen moeten zitten. De tijd van wonderen is op handen. De tijd van genezingen, de tijd van grote dingen is op handen. Maar waar is de kerk om het te ontvangen? Ziet u wat ik bedoel? We spelen ermee. We knoeien ermee. We draaien er wat omheen en gaan er nooit echt op in. O broeder, echt overtuigd geloof wandelt er recht op in en neemt zijn plaats in.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Verborgen leven met Christus   13 februari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)