3 maart

Dag 82

Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks den valsen profeten.
Feest in het huis van een rijke

Laat mij dit handjevol mensen hebben dat hier vanavond binnen zitten, geheel aan Christus toegewijd, en hun leven aan Christus opgedragen. God kan meer doen met dit handjevol mensen hier, dan u zou kunnen doen met de hele Wereldraad van kerken betreffende het Koninkrijk van God. Eén man die volledig is overgeleverd in Zijn handen, dat is alles wat God nodig heeft.

Maar, ziet u, wij zijn niet bereid om stil te liggen en Hem op deze kant te laten slaan, die kant, dit eruit te laten slaan en dat; dit idee eruit en dat eruit te laten slaan, om Jezus Christus in ons te laten weerkaatsen. We zien te veel films, we hebben teveel televisie gekregen, we hebben teveel ander werelds amusement gekregen, zodat de kerk haar smaak voor de mensen heeft verloren. Het komt omdat de Heilige Geest eruit weggaat en iets anders erin komt. Dat is juist, vrienden.

Ik hoor de getuigenissen van de ouderwetse Pinkstermensen, hoe ze de hele nacht door gebedsdiensten hadden. Onze vaders en moeders baden veertig, vijftig jaar geleden de hele nacht door. De mensen op straat haatten hen. En vandaag denken we dat als niet iedereen ons op de schouder klopt, er dan iets verkeerd met ons is. “Wee u als alle mensen wel van u spreken.” Hij was veracht en verworpen door de mensen en wij zijn Zijn beeld. Amen! Wat wij vandaag nodig hebben zijn enige echte oorspronkelijke gebedssamenkomsten, een reiniging, langs de hele linie, vanaf de preekstoel tot de koster, het hele huis moet door God worden gereinigd; geslagen om het beeld van Degene Die slaat te weerspiegelen; het Evangelie dat wordt gepredikt in de kracht van de opstanding van Christus. Zo is het.

Dit kleine sociale evangelie dat we hebben gekregen, en kloppen deze op de schouder en maken deze een diaken en die een opziener, of zoiets dergelijks; allemaal politiek! Was dat niet precies wat er gebeurde in Nicéa, Rome? Wij willen bij dat spul vandaan gaan. Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Pinksteren en de overigen, we moeten erbij vandaan gaan.

Politiek hoort niet in de kerk; de Heilige Geest behoort de kerk over te nemen en niet een politieke stemming wie wat is. God plaatste in de gemeente sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot leraars en evangelisten en herders. Geen mensen die hen erin stemden. God plaatste hen daarin door de roeping van de Heilige Geest, gebedssamenkomsten en het opleggen van handen en zich voor God houden.

Maar vandaag hebben we onze religie tot een zodanige plaats gesocialiseerd, dat het bijna gelijk staat aan de politiek zelf. We passen het in al onze denominaties toe. De een kan niet naar de ander wijzen. Wij zijn allemaal schuldig. Daarbinnen tref je enige echte mannen en echte vrouwen aan. Maar het probleem waaraan ik moet denken is, dat we teveel in de minderheid raken met de waarachtige mensen die willen geloven, en die de kracht van God willen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)