4 maart

Dag 83

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Een stad op een berg dat niet verborgen kan blijven

Ik geloof en denk dat een man of een vrouw die een ervaring met God gekregen heeft, beslist een beetje emotioneel zal geraken. Ik geloof dat. Dat is goed. Maar weet u wat? Men heeft emotie aangenomen voor de doop van de Heilige Geest. Ze maken gewoon een hoop lawaai en daar zit niets in. Het is in orde als u even heilig leeft als dat u lawaai maakt. Emoties zijn beslist goed. Lichamelijke oefening is een beetje nuttig, maar verleidende geesten zijn over de groep van heiligheidsmensen gekomen, en het heeft veroorzaakt dat ze zich daarop verlaten, omdat men kan juichen of omdat men kan dansen, omdat men emotioneel kan zijn.

Die oude knaap daar, het hoofd van al die profeten (de prediker), hij was er zo zeker van dat hij gelijk had, dat hij een paar horens voor zichzelf maakte en ermee ronddanste en een enorme opschudding veroorzaakte: hij zou het andere Assyrische leger het land uitstoten. Maar het was een leugen! Gods Woord had anders gezegd. Amen. Zie? U kunt emotioneel juist zijn, wanneer u de juiste soort emotie erachter hebt, de goede soort emotie die uw emotie drijft.

David danste voor de Here en zijn vrouw lachte hem uit. En God keek van de hemel neer en zei: “David, je bent een man naar Mijn eigen hart.” Maar zijn motieven waren goed, zijn leven stond er precies achter.

Dus alleen omdat we emotioneel kunnen zijn, betekent niet dat we gered zijn. Omdat we naar de kerk gaan, betekent niet dat we gered zijn. Geloof die verleidende geesten niet. Een echte Geest van God, een wezenlijk Woord van God is de waarheid van God, wat het zaad van God is, wat God in uw leven zal voortbrengen. U zult godvruchtig, vroom, heilig, zijn.

Onder heel wat mensen waar we emoties, enzovoort, vinden, treffen we geroddel en achterklap en allerlei ongoddelijke dingen aan. Broeder, dat is zwavelzuur in de kerk, het is duivelse kracht. Geesten van mannen en vrouwen die onder hen komen die van wal proberen te steken met: “Die is niet goed en die is niet goed en dat is niet goed.” Als u het zult nagaan, dan is negen van de tien keer de persoon die de beroering maakt degene die niet goed is. Amen. God haat tweedracht onder broeders. Wees eerbiedig. Wees heilig. Heb God lief. Blijf Hem trouw. En zolang u weet dat uw leven gelijke tred houdt met de Bijbel in reinheid van hart, reinheid van gedachten, liefde jegens uw broeder, en u uw best probeert te doen om het Koninkrijk van God op te bouwen en deze dingen doet: u goed kleden, goed leven, juist spreken, naar de juiste gelegenheden gaan; dan kunt u alle emoties hebben die u maar wenst en iedereen zal het geloven.

Jezus zei: “Gij zijt het zout der aarde. Indien het zout zijn smaak verliest, deugt het nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.” Indien u enkel en alleen zout bent, is het niet goed; maar als u de smaak erin bezit, dan zult u zoutend zijn en de wereld zal dorstig worden. U wordt zoutend, zij zullen dorst krijgen. O, my!

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)