16 november

Dag 340

Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven. Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Jezus predikt buiten de stad

Ik ben in de kerken geweest en ik zeg dit nu met respect. Ik vind dit dikwijls in de kerken; ik geloof dat mensen elkaars geest krijgen in plaats van de Heilige Geest. Je gaat een kerk binnen en misschien zie je dat de herder met zijn hoofd schokt: de hele samenkomst zal het doen. Je gaat een kerk binnen waar de herder zegt dat hij olie heeft die uit zijn handen vloeit. Weldra, weet u, gelooft de hele samenkomst dat en zij hebben het ook. Ga een kerk in waar heel wat gesprongen en gedanst wordt en in het rond gelopen wordt. Ik veroordeel deze dingen niet; ik spreek alleen maar uit waarneming om u iets te laten zien. Als u een herder hebt die erg emotioneel is, zal de hele samenkomst emotioneel zijn. Als u een herder hebt die vormelijk en stijf is, zal de hele samenkomst vormelijk en stijf zijn. Ik geloof dat u elkaars geest overneemt.

Neem een goede man en een slechte vrouw en zet hen samen; de één zal naar de ander gaan. Het zal of een slechte man worden of een goede vrouw. Twee kunnen niet samengaan tenzij zij het eens zijn. En mag ik dit met eerbied en met de Bijbel zeggen: met mijn hele hart heb ik geprobeerd, met al wat in mij is, om nooit een ruziezoeker te zijn, want het visioen, op de morgen dat ik de hoeksteen legde, zei: “Predik het Woord; doe het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want de tijd zal komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig van gehoor zijnde, zullen zij zich leraars vergaderen en zullen zich van de waarheid afwenden naar de fabels.” Wat is de waarheid? “Uw Woord is waarheid.” Johannes 17: “Heilig hen, Vader, door de waarheid: Uw Woord is de waarheid.”

Nu, als ik schuldig ben, bid ik God mij te vergeven. Maar ik probeerde met mijn hele hart om het Woord aan de mensen voor te stellen, opdat de Geest dat zou volgen, zodat wanneer ik in het oordeel sta, het niet de geest zou zijn van iets fantastisch, van kikvorsen die uit de mensen springen of vliegende kevers, enzovoort, of olie die van handen druppelt, maar dat het de Geest zou zijn Die in het Woord van de levende God is, Die is geschreven in deze Bijbel met de Bijbelse ervaring.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)