16 juni

Dag 187

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.
Jezus spreekt met zijn dicipelen

God kon niet lijden in de Geest. Hij moest vlees worden om de pijn van ziekte te voelen, om de verzoeking van lust te voelen, om de verzoeking van verlangen te voelen, om de verzoeking van honger te voelen, om de macht van de dood te voelen, opdat Hij het op Zich zou nemen om Zelf in de tegenwoordigheid van de grote Geest Jehova te staan (de Geest, niet de mens, de Geest), om voorspraak te doen voor dit leven. En Jezus nam het op Zich teneinde voorspraak voor ons te doen, want Hij weet hoe het voelt. Wanneer u ziek wordt, weet Hij hoe u zich voelt. Wanneer u verzocht wordt, weet Hij hoe u zich voelt.

Nu, hebt u ooit gemerkt wanneer wij een president kiezen, dat elke boer zal stemmen voor een president die ook boer is geweest? Want hij kent de harde kanten van het boerenbestaan. Ziet u? Hij wil een man die hem begrijpt.

En voordat God ooit kon begrijpen - Hij die de grote Heilige is - hoe kon Hij hem ooit begrijpen, nadat Hij de mens had veroordeeld door Zijn heiligheid? En de enige manier waarop Hij ooit zou weten de mens te rechtvaardigen was om Zelf Mens te worden.

En God overschaduwde de maagd en ze bracht een lichaam ter wereld; geen Joods bloed, geen heidens bloed, maar Zijn eigen bloed: Gods geschapen bloed, daar kwam totaal geen seks bij te pas, geen seksueel verlangen. En deze bloedcel, geschapen in de schoot van deze vrouw, bracht de Zoon voort. En toen Hij werd gedoopt door Johannes de Doper, zei Johannes: “Ik heb het gezien en getuig dat de Geest van God als een duif uit de hemel nederdaalde en op Hem bleef.” Geen wonder dat Jezus kon zeggen: “Alle macht in hemel en op aarde is Mij in handen gegeven.” God en mens werden Eén; hemel en aarde omarmden elkaar; en Hij was Degene Die verzoening kon brengen voor onze zonden. Dat is de reden dat in Zijn Naam genezing plaatsvindt. Hij kent uw pijnen. Hebt u ooit dit oude liedje gehoord?

Dat is alles wat Hij vraagt: “Laat het gewoon daar.” Waarom? Hij is onze Hogepriester, Die hier staat, Die weet hoe u zich voelt. En Hij weet u terug te brengen naar genade en u terug te brengen naar uw gezondheid. Hij weet er alles over. Hij leed. Als u geen plaats hebt om uw hoofd neer te leggen; Hij had hetzelfde. Als u maar één stel kleren hebt, Hij had het ook. Wanneer u bespot en vervolgd wordt, dat werd Hij ook.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)