26 augustus

Dag 258

Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore.

Men had hier enige tijd geleden een dames... een of ander feestje van de kerk, boven. Ik moest toevallig iets doen in het souterrain van dit huis. En ik vertel u, ik heb sommige verschrikkelijke dingen gehoord toen ik een zondaar was. Maar op die vrouwenbijeenkomst, ik heb nooit smeriger grappen in mijn hele leven gehoord. Kunt u zich iemand indenken die Christen wordt genoemd waar zulke vuiligheid uitkomt?

U kunt geen zoet en goed water krijgen uit dezelfde regenbak. U brengt een emmer in de put en hij komt er vol met wriemelbeestjes uit, zoals we ze noemen. Als u de emmer er opnieuw in laat zakken, brengt hij weer hetzelfde naar boven. De regenbak heeft een schoonmaaktbeurt nodig en moet worden gevuld met goed water.

Dat is er vandaag met de gemeente aan de hand, universeel gesproken, zij heeft een schoonmaakbeurt nodig en een gevuld worden met Gods heilige wateren uit de hemel. Haar hart is een beerput geworden van alles wat langs komt. Zij heeft allerlei minnaars. De Bijbel zei dat zij meer liefhebbers van genot zou hebben dan liefhebbers van God, verbondsbrekers, valse beschuldigers, onbeheerst en verachters van degenen die goed zijn.

Zie een vrouw die probeert juist te leven, een man die probeert juist te leven; hij wordt een heilige roller, zij wordt een fanatica of het een of ander ouderwets iets genoemd. Zij is een uitgeworpene. Zij wordt veracht en verworpen door de mensen van deze wereld. Zo is het.

Maar merkte u ooit op wat de ware gemeente verondersteld wordt te doen? In het Oude Testament, als zij offerden, dan doodden zij één vogel en brachten het bloed van de ene op de andere, van de dode metgezel. En deze vloog over de aarde, het bloed verspreidend van de dode metgezel. Als de gemeente de ware bruid van Christus wordt, zal zij het bloed van Jezus Christus met zich mee dragen, het op de grond sprenkelen en roepen: “Heilig, heilig, heilig voor de Here.” Haar atmosfeer, elk deeltje van haar zal van God zijn. Haar hele gesteldheid zal van God zijn. U kunt niets anders verwachten.

Daarom komen mensen naar de kerk, niet om te kaarten en te pokeren, te dansen in het souterrain, soepmaaltijden te hebben en dergelijke dingen. Dat is voor de wereld. En wij zullen ons nooit met hen kunnen vergelijken en schande over ons als wij het proberen. We zouden de Heilige Geest moeten prediken en de kracht en de opstanding van Christus. Wij hebben iets wat zij niet hebben. Laten wij het leven, niet proberen hen na te doen; leven wat wij weten dat juist is, leven in Christus. Jezus zei: “Als Ik verhoogd zal zijn, zal Ik alle mensen tot Mij trekken. Gij zijt het zout der aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, dan is het nergens goed voor dan om weggeworpen te worden en onder de voeten van de mensen vertreden te worden.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)