16 september

Dag 279

Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.
Een man zoekt toenadering tot Jezus

Er was hier een tijd geleden een oude gekleurde man die werd gered in een vroegere kampsamenkomst, en hij ging toen daarheen waar de oude gekleurde mensen in het zuiden gewoon waren ‘s avonds naar de zangdienst te gaan.

Dus de volgende morgen vertelde hij al de slaven dat hij vrij was. Jawel. Dus de baas hoorde hem dit zeggen en daarom zei hij: “Wat is dit, Sambo? Je zei dat je vrij was?”

“Ja.”

Zei: “Kom even mee naar het kantoor, daar wil ik even met je spreken.”

Dus hij ging mee naar het kantoor en hij zei: “Sam, ik hoorde dat je zei dat je vrij was.” Zei: “Je weet dat je mijn slaaf bent.”

En hij zei: “Ja meneer, baas, dat weet ik, maar gisteravond heeft de Here Jezus mij vrijgemaakt van de straf van zonde en dood.” Hij zei: “Ik ben vrij, baas. De Here redde mij.”

Hij zei: “Meen je dat echt?”

Hij zei: “Ja meneer, dat doe ik.”

En hij zei: “Als je geen slaaf was, wat zou je dan doen?”

Hij zei: “Ik zou de rest van mijn tijd besteden om het aan mijn broeders te vertellen.”

Zei: “In orde. Als je vanmorgen met me meegaat naar het gerechtsgebouw, dan ga ik het biljet ondertekenen, de vrijheidsverklaring. Ik ga je vrijzetten om het Evangelie te prediken aan je broeders.”

Nadat hij gedurende jaren had gepredikt, kwam zijn stervensuur. Hij lag ziek, op sterven, en heel wat van zijn blanke broeders kwamen binnen om naar hem te kijken. Dus ze keken naar hem en hij lag erbij alsof hij in coma was.

Na een tijdje kwam hij bij en keek om zich heen en zag ze allemaal en zei: “Wel, ben ik nog niet overgestoken?” Hij zei: “Ik droomde, of zoiets, dat ik in de deuropening stond. Ze zeiden tegen mij: ‘Nu, Sam, kom verder. Ik wil je je mantel aandoen en je kroon opzetten.’ Zei: ‘Spreek me niet over mantels en kronen.’ Zei: ‘Laat me hier nu gewoon staan en duizend jaren naar Hem kijken.’”

Ik denk dat dat zo ongeveer de wijze is waarop wij ons allen voelen, is het niet? Wij willen geen kronen, geen grote dingen. Het enige wat ik wil doen is gewoon naar Hem kijken. Dat is alles. Als ik slechts naar Zijn gezicht kon kijken, dat zou mijn genoegdoening zijn voor iedere inspanning, slechts naar Hem te kijken en Hem zien. Daarom vertrouw ik erop, geloof, hoop en doe mijn best totdat ik Hem op een dag zal zien.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Geleid door de Geest van God   23 juli 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)