15 september

Dag 278

En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Jezus spreekt tot de mensen op de berg

Een tijdje geleden sprak ik met een oude man te Corydon, Indiana. Hij vertelde mij over de tijd dat het Capitool in Corydon was en hij zei hoe hij in een ossenkar op weg ging om de gouverneur te horen spreken. En hij en de gouverneur waren de enige twee die een tweedelig pak droegen. Hij zei dat hij schapen fokte en ze schoor en hun wol waste; zijn zusters sponnen het en maakten een jas voor hem die bij zijn broek paste. En de oude kerel zat daar; toen zo’n 85 of 90 jaar, trok zo aan zijn baard en zei: “Billy, dat was toen Amerikee Amerikee was.”

Ik keek naar de oude kerel en ik dacht: “Jongen, heel wat van deze jongeren zouden het niet willen geloven, maar je zegt de waarheid.”

Wat gebeurde er met Israël na heel deze godvruchtige achtergrond? Zij begonnen zorgeloos te worden. Zij begonnen tot een plaats te komen waar zij er, wel, niet om gaven wat er gebeurde. Zij begonnen te verzwakken in hun aanbidding van God, hoewel zij een vorm van godsdienst behielden, precies zoals wij hebben. Zij hadden een vorm van godsvrucht. Maar zij begonnen losjes te worden met hun mensen en zij begonnen verschillende ketterijen in hun gemeente binnen te brengen. De aanbidding van Bíleam begon binnen te kruipen en Israël werd genotziek, dronken en dergelijke, en bracht tenslotte een leider binnen die God niet kende: Achab, die zijn vader opvolgde. En zijn vader was een goddeloos man, een rijk man, maar een goddeloos man. En hij deed al de zonden, meer dan iemand voor hem ooit had gedaan. Maar Israël, in haar dronkemansverdoving, plaatste een dergelijk man op de troon om heerser over hen te zijn. Zij dachten dat het allemaal in orde was, precies zoals veel Amerikanen vandaag doen: “Hij is een goed politicus, dus wat voor verschil is er? Het zal niets uitmaken, omdat hij een goed politicus is.”

Veel Amerikanen, teveel, hebben hun geboorterecht als Amerikaan verkocht en zeggen: “Wat maakt het uit, zolang je maar een paar extra dollars van de regering krijgt om te leven.” Zij hebben zich verkocht aan hun buik en de lusten en verlangens van een zondige wereld, en hebben de eigenlijke zaak waarvoor wij op Plymouth Rock landden, vergeten. Zij vergaten onze erfenis en gingen heen en verkochten zich aan de genotzieke menigten. Zoals het was in de dagen van Israël, zo is het nu; Amerika is dezelfde weg ingeslagen, heeft precies hetzelfde pad genomen: van genot.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)