22 december

Dag 10

De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.
Maria deinst achteruit bij de verschijning van de engel

Nu, wie is “Vader, Zoon, Heilige Geest”? “Ga dan heen, onderwijs alle naties, doop hen in de Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest.” Vader is geen naam, Zoon is geen naam, Heilige Geest is geen naam. Over welke naam spreekt u? Wel, dat is hetzelfde als met Jan en Marie; laten we teruggaan en ontdekken wat het was. “Nu, de geboorte van Jezus Christus was op deze wijze. Toen Zijn moeder Maria met Jozef was ondertrouwd, voordat zij tezamen kwamen, werd zij zwanger bevonden met een Kind van de (wat?), de Heilige Geest.” Ik dacht dat u zei dat God Zijn Vader was. Hoe kan God Zijn Vader zijn en de Heilige Geest Zijn Vader zijn?

Nu, ziet u, u drie-eenheidsmensen, en maar schreeuwen tegen die van de eenheid? De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Kijk hier. Nee. Ziet u wat ik bedoel?

Hij zei dat: “De geboorte van Jezus Christus was op deze wijze. Toen de moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, voordat zij tezamen kwamen, werd zij zwanger bevonden met een Kind van de Heilige Geest.” Had God de Vader er dan niets mee van doen? Als God de Vader en God de Heilige Geest niet dezelfde Persoon is, dan had Jezus twee vaders en was onze Redder een onwettig Kind geboren uit twee verschillende geesten, of door twee verschillende geesten. “De geboorte van Jezus was... Hij werd verwekt door de Heilige Geest.” Gelooft u dat? Dan is God de Vader en de Heilige Geest dezelfde Geest, anders had Hij twee vaders.

“Dit alles werd gedaan opdat vervuld zou worden wat gesproken werd door de profeet des Heren, zeggende: ‘Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een Kind, een Zoon, baren en zij zullen Zijn Naam (dit is Hem), Jezus noemen, wat Immanuël is. Waarvan de uitleg is, wat? [God met ons.]’” Wat is dan de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest? [Here Jezus Christus.] Beslist. “Zijn Naam zal worden genoemd [Jezus], want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden.”

Nu, wat is Vader, Zoon, Heilige Geest? De Here Jezus Christus. Wat is de Naam ervan? Vader is geen naam, Zoon is geen naam, Heilige Geest is geen naam. Maar Jezus Christus is “Here Jezus Christus”, wat de Vader, Zoon en Heilige Geest is, de drie bedieningen van God gemanifesteerd in vlees in één Persoon. Halleluja. Broeder, dat is de waarheid. Zo helpe mij God, op de dag van het oordeel zal ik daarmee staan.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)