19 mei

Dag 159

Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden. Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken. En vreest niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

Denk eraan hoe groot God is en in welke eenvoud Hij werkt. Als de ongeleerden het kunnen begrijpen, zouden de geleerden het zeker moeten kunnen. Als de slaven in de lijmputten van Egypte konden begrijpen dat dat een profeet van God was en het uur nabij was, hoeveel te meer behoorde het paleis van Farao het te weten. Maar dat is het soort dat het niet weet. Dat is het soort dat het altijd mist.

En deze Mozes stond door deze vensters te kijken naar deze kinderen van Israël die voorbij liepen. Voor Farao waren zij slaven en honden; voor Mozes waren zij de uitverkorenen Gods. De Bijbel zegt dat Mozes koos, zijn eigen keuze maakte, om de smaad van Christus te dragen, het grotere rijkdom achtend dan de genoegens van zonde, want hij had een tegoed op de beloning. Mozes wist dat zij geen moddersmeerders waren; zij waren een volk met een belofte. Hijzelf wist wie hij was. Hij kon het hun niet vertellen; zij moesten het zelf herkennen. Hij wist zelf wat zijn werk was, wat hij moest doen. Hij wist dat God hem had doen opstaan voor dit doel, maar hij kon het hun niet zeggen. En zolang zij er blind voor waren, openbaarde hij zichzelf nimmer openlijk totdat zij het herkenden. Toen zagen zij dat teken, en zij wisten het.

Hij zei: “Ik zal Israël een teken geven. Neem deze staf; verander hem in een slang. Als zij daar niet naar willen luisteren, steek dan uw hand in uw boezem, trek hem eruit; genees uzelf van melaatsheid, dan zullen zij het geloven. En als zij dan niet willen horen, neem water uit de Nijl daarginds, giet het uit op het droge en al de wateren zullen bloed worden.” Dat was een nationaal teken. Degenen die gereed zijn om het te ontvangen zullen het geloven wanneer zij het teken van God zien bewegen. Maar de natie moet iets anders hebben. Hij gaf het dus allemaal een teken. God gebruikte een man, een nederige man, een profeet, om een teken te zijn van het einde van die nationale toestand daarginds. God, zend ons er nog één; doe ons een ander opstaan. En als het volk van God voor zoiets zou gaan bidden, zou Hij hem doen opstaan. Het zijn de mensen die die last moeten krijgen. Ze moeten ontwaken. Ze moeten gaan beseffen. Ze moeten weten in welke dag we leven en wat de situatie rondom ons is voordat ze ooit wakker worden. U gaat gewoon voort met te leven zoals u altijd deed. “Ik moet volgend jaar een nieuw huis bouwen. Ik moet een betere auto hebben dan de Jones. Ik moet dit doen...” O, er is zoveel wat dit betreft, dat is in orde, maar u moet beseffen, broeder, dat al dit spul zal vergaan. Jezus zei: “Vreest hem niet die het lichaam kan doden (Rusland met zijn atoombom)... Vreest hem niet die dit lichaam binnen enkele minuten in vulkanisch as kan veranderen, maar vreest Hem die dit lichaam op die wijze kan veranderen en de ziel in de hel kan werpen.” Dat is het.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Een waar teken over het hoofd gezien   12 november 1961

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)