11 juli

Dag 212

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Jezus predikt in de tempel

Veel mensen hebben hier naar verwezen als de christelijke dispensatie, maar dat is het niet. Dit is de Heilige Geest dispensatie. De christelijke dispensatie duurde drie jaar en zes maanden. De wet duurde vele honderden jaren. En dan, de christelijke dispensatie was datgene wat het Nieuwe en Oude Testament met elkaar verbond of overbrugde.

En we zien dikwijls in de Bijbel, en er wordt vaak naar verwezen, wat de Handelingen der apostelen wordt genoemd. Ik houd er altijd van om het de Handelingen van de Heilige Geest in de apostelen te noemen. Omdat de apostelen gewone mannen waren, maar het was de Heilige Geest in de apostelen, Die Zijn beweging voortbracht.

En de Heilige Geest is de Geest van de Here Jezus Christus, Die op de gemeente is nedergedaald om de werken van de Here Jezus na Zijn heengaan voort te zetten. Het is om het Evangelielicht in een kleiner licht te brengen dan het was toen Christus hier was.

Zoals de maan en de zon, de maan komt op om een licht te geven in de afwezigheid van de zon, totdat zij weer kan opgaan. Dan dooft de maan uit. En de zon is een zoveel helderder licht dat ze het maanlicht uitdooft. Maar wat is het maanlicht? Het is een weerkaatsing van de zon op de maan. En zo is het met Christus. Toen Hij hier was, was Hij het licht van de wereld. Hij ging heen en schijnt terug op Zijn gemeente om vandaag Zijn licht te weerkaatsen in deze wereld om een licht te zijn om in te wandelen totdat Hij terugkeert, en dan zal het al aan Hem worden gegeven. En Hij zal op de troon van koning David zitten en voor immer en altoos regeren.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Israël bij Kades-Barnéa   27 mei 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)