13 april

Dag 123

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
Wetboekken en een rechters pruik

Op een dag was Hij duivelen aan het uitwerpen. Ze kwamen naar Hem toe en zeiden dat Hij Beëlzebub was en dat Hij van de duivel was. En Jezus zei: “Hoe kunt u, u huichelaars, goede dingen zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Hoe kunt u dit doen?” En Hij zei: “Elke vorm van godslastering zal de mensen vergeven worden. Wie tegen de Zoon des mensen zal lasteren, die zal het vergeven worden. Maar wie lastert (of spreekt) tegen de Heilige Geest, die zal nimmer vergeven worden in deze eeuw, noch in de toekomende.” Want ze zeiden dat Hij duivelen uitwierp door Beëlzebub, de overste der duivelen. Begrijpt u het? Hij stond daar en deed het werk van God, stelde het Evangelie op precies die manier voor als hoe God had gesproken door Zijn profeet dat Hij het zou doen. En toen de Farizeeën, de geleerden, kwamen, geloofden ze dat in feite. Maar omdat ze dan niet populair zouden zijn, konden ze het niet aannemen.

Nicodémus verklaarde dat namens die hele groep. Zei: “Wij weten dat U een Leraar bent van God gezonden. Want geen mens kan deze dingen doen tenzij God met hem is.” Wij weten het. De Farizeeën. En dan zeiden ze: “Hij is een duivel.” Ze probeerden het zwart te maken nadat ze het hadden ontvangen en wisten dat Hij de Messias was. Maar om populair te zijn en in hun eigen kerkranken te kunnen blijven, verachtten ze Hem, en wierpen Hem uit, en noemden Hem een duivel.

Hij zei: “U mag dat doen aan de Zoon des mensen omdat de verzoening niet is gedaan; de bloedcel is niet gebroken. Maar wanneer dat komt, en de Heilige Geest komt en u doet zoiets dergelijks, dan is er geen vergeving in deze eeuw noch in de toekomende.”

Dan komt Paulus hier op terug en pikt dit op in het Evangelie, en in het boek der Hebreeën zegt hij: “Degene die opzettelijk zondigt, nadat hij de kennis der waarheid heeft ontvangen, voor hem blijft geen slachtoffer voor de zonde meer over.”

Broeder, en de Boodschap is door deze Verenigde Staten heen gepredikt. Als u liefde afwijst, dan blijft er maar één ding over: dat is oordeel. Geen wonder dat u beeft en trilt vanwege atoombommen. Geen wonder dat wij deze grote beschaving waar we in leven zien ineenstorten en vallen. Het komt omdat zij gelasterd hebben en gelopen hebben over de principes van de leer van de Here Jezus Christus.

En ze bouwen hele grote, koude, formele kerken. Loop er binnen en de geestelijke thermometer staat op vijfentwintig graden onder nul. Iemand zegt: “Amen”, ze rekken en draaien hun nek om als een gans die ergens sterft; en kijken om. En ze weten niet meer over God dan een konijn weet over sneeuwschoenen.

En ze gaan daar uit en beweren iets te zijn met een Prof. Dr. Ds. titels voor hun naam. Wel, broeder, dat betekent niet dat u iets dichter bij God staat. Ik zou liever hebben dat een oude ploegknecht die zijn abc niet kan opzeggen mijn kinderen de redding van de Here Jezus Christus leert, dan al de doctoren in de wereld bij elkaar, die niets over God weten. Er zit niets bij uw theologie.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • God Die Zijn gemeente vervolmaakt   4 december 1954

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)