14 april

Dag 124

Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond.
Jezus spreekt tot de mensen, zittend op een rots

Het grootste kwaad dat ik vanavond bij de gemeente vind is vrees; iedereen is dodelijk bevreesd voor iets. Waar bent u bevreesd voor? Als een mens wederomgeboren is, behoort hij gelukkig te zijn, vrij van zorg. Net als deze personen die hier boven zongen en de broeder daar achterin die getuigde, gewoon vrij! Er is niets dat u kan deren. Noch heden, noch toekomst, niets kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus is.

God heeft het beloofd, Hij heeft geroepen door uitverkiezing. Hij zet Zijn gemeente in orde. Jezus zei: “Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader hem trekke.” U kwam nooit tot God omdat u het wilde; u kwam omdat Christus u riep. God riep u. “En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Ik zal hem eeuwig leven geven”, niet slechts voor de duur van een week, van de ene opwekking naar de andere, maar eeuwigdurend, eeuwig leven, “en zal hem opwekken op de laatste dag.” O, my! Als dat niet de wind uit Satans zeilen neemt, weet ik niet wat het dan wel doet.

U zegt: “Hoe weet u dat?”

Ik zei: “Jezus zei dat; ZO SPREEKT DE HERE.”

Jezus zei het, dat maakt het vast. Als Hij het zei, geloof ik het. Hij zei in Johannes 5:24 (een lievelingsonderwerp van mij): “Die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan uit de dood in het leven.”

U zegt: “Dat is nogal gemakkelijk, broeder Branham.”

Niemand, niemand kan in zijn hart geloven dat Jezus de Christus is en dezelfde mens blijven die hij tevoren was. Hij kan het niet. Beslist niet.

Zoals ik gisteravond zei, drinken, roken, gokken, al die dingen zijn geen zonde. Gokken is geen zonde, roken is geen zonde, drinken is geen zonde, vloeken is geen zonde, het is een attribuut van de zonde. Omdat u een zondaar bent, dat is de reden waarom u het doet. Als u een Christen was, zou u het niet doen. Hij zei: “Hij die de wereld liefheeft of de dingen van de wereld, de liefde van God is niet in hem, zelfs niet in hem.” Dus nu, u zag nooit een halfslachtig Christen.

Ik vroeg onlangs aan iemand, ik zei: “Bent u een Christen, broeder?”

Hij zei: “Ik ben een vrij goed Christen.”

Ik zei: “Nee, dat bent u niet.”

Er is geen vrij goed Christen. Hoevelen zagen ooit een dronken-nuchtere man? Niemand. Hoevelen zagen ooit een zwart-witte vogel? Niemand. U zag nooit een zondaar-heilige. U bent òf wederomgeboren of u bent niet wederomgeboren. U bent aan de ene of de andere kant van de omheining. En als u nu wederomgeboren bent, hebt u eeuwig leven, en er is niets binnenin u. Alle oude dingen zijn voorbijgegaan en daar is slechts de Bron. Bitter en zoet water komen niet uit dezelfde bron. Zie? De boom wordt gekend aan de vrucht die hij draagt. “Aan hun vruchten zult u hen kennen.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)