10 januari

Dag 29

En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem.
Jezus gaat de woestijn in voor 40 dagen.

Ik zei niet lang geleden tegen een bisschop: “Zorg eens voor een paar meer Johannessen. Hij predikte de Heilige Geest en hij had de Heilige Geest.” Ja zeker. Hij hield zich ook voor niemand in. Hij vertelde het ze midden in hun gezicht. En hij predikte en hij bracht alle regionen in beroering. Waarom? Hij predikte Christus. Dat is juist.

Als Christus op eenvoudige wijze wordt gepredikt dan zal het de mensen beroeren. Het is de kracht Gods. “Wanneer Ik zal zijn opgeheven, zal Ik alle mensen tot Mij trekken.” Dat is waar. Let nauwkeurig op.

En hoe Jezus, toen Hij gedoopt werd... laten we er weer een klein toneel van maken. Ik kan zien dat Jezus en Lazarus vrienden waren en met elkaar speelden. Ze kenden elkaar niet. En Lazarus was, zo werd ons geleerd, was zoiets als een schrijver in de tempel en misschien maakten zijn zusters kleden, enzovoort, en deden wat aan borduurwerk.

Nu alleen om een beeld te schetsen, ik kan Jezus en Lazarus samen zien spelen. En na enige tijd komt Lazarus terug en vertelt Jezus: “Zeg, daar staat een machtige profeet bij de Jordaan. Hij spreekt over Iemand Die komt Die groter is dan hij, Die zal dopen met de Heilige Geest en vuur. Je zou erheen moeten gaan om hem te zien.” En hij was zich er weinig van bewust dat hij daar regelrecht tot de Man sprak.

U weet niet wie er vandaag vlak naast u zit. En in de gemeente, en die kerel maakte een fout. Dat is een van Gods zonen of Gods dochters. Wijs hem niet af, help hem. Dat is juist. Leg een arm om hem heen. U weet niet wat God met hem zou kunnen doen als u hem een beetje helpt. Dat is waar.

En dan, na een poosje kan ik zien dat Jezus met Lazarus meegaat en door hem wordt gedoopt in de Jordaan. En Jezus ging de woestijn in. En nadat de Vader had gesproken, van Zijn Zoon had getuigd, bevestigd had dat Hij Zijn geliefde Zoon was in Wie Hij een welbehagen had, toen trok Hij de woestijn in om verzocht te worden in de Geest. Dat is precies de manier waarop het gebeurt. Als u de Heilige Geest krijgt, is het eerste dat de duivel langskomt voor verzoeking. Als u op uw genezing aanspraak maakt, let erop dat de duivel er regelrecht op afkomt en zegt dat het verkeerd is. Dat is de tijd om te blijven staan, omdat u niet getuigt van wat u ziet of voelt. U getuigt van wat u gelooft. Dat is juist. Blijf erbij.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gelooft gij dit?   16 juli 1950

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)