3 januari

Dag 22

Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
Johanned de Doper staat op een rots te prediken

Het is de eenvoud van het Evangelie die de mensen laat struikelen. Zij trachten er een groot intellectueel iets of iets dergelijks van te maken, terwijl het de eenvoud is. Maar God neemt juist het instrument van nederigheid en zwakheid en eenvoud om Zijn werken mee te doen.. Dat is alleen een instrument in Gods hand.

Johannes de Doper, de voorloper van Christus, zijn boodschap ging zo gemakkelijk over de hoofden van de mensen heen. Luister nog een minuut. (Ik hoop dat ik u niet te lang houd, u die langs de muren staat, zie.) Kijk! Alle profeten gaven getuigenis van de komst van de Messias. Eén van hen zei dat de bergen zouden huppelen als kleine rammetjes. Anderen zeiden: “De bladeren zouden in hun handen klappen.” Eén zei: “Alle lage plaatsen zullen worden verhoogd en de hoge plaatsen zullen worden vernederd.” O my! Wat een dag!

Hebt u zich de school der profeten ingedacht en de intellectuele opvatting daarover? O my, zij waren in alles zo klassiek! Maar toen het gebeurde, kwam er uit de woestijn een oude prediker, die in z’n hele leven niet één dag onderwijs had genoten, waarschijnlijk was zijn taalgebruik heel armzalig. Z’n vader was een priester, maar God nam hem daar bij vandaan. (Wij behandelden dat in de onderwijzing afgelopen zondag.) Wilde hem niet verwikkelen in de denominaties en nam hem mee naar buiten in de woestijn om hem Zelf op te leiden. Dat is het soort dat met Gods Woord zal blijven staan.

Kwam op ongeveer dertigjarige leeftijd uit de woestijn; ik stel mij voor met een zwarte baard die om z’n gezicht hing, behaard; een oud stuk schapenvacht om zich heen gewikkeld; stond tot aan z’n knieën in de modder en zei: “Ik ben degene waarover door de profeet Jesaja werd gesproken.” En sommigen uit de denominaties kwamen erheen; hij zei: “Denk niet bij uzelf: ‘Wij hebben dit en dat.’ God is bij machte om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken!” O my! Waarom? Hij had ZO SPREEKT DE HERE! Hij had de boodschap. God voorzegde dat hij zou komen. En omdat het in zulk een eenvoud kwam, ging het over hun hoofden heen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)