4 januari

Dag 23

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Christus het Woord vlees gemaakt onder ons (Elohim)

Als u uw vrouw vertelde dat u zou thuiskomen nadat de dienst voorbij was, dan doet u dat onbewust. U gaat gewoon naar buiten en stapt in uw auto en gaat naar huis. Nu, u zou dat niet kunnen doen zonder dat u geloof hebt dat u dat kunt. U zou nooit van uw plaats waar u zit afgaan als u geen geloof had dat u kunt opstaan. Maar u hebt het zo vaak gedaan en u bent eenvoudig zo gewend geraakt aan deze wetten dat het een natuurlijke zaak is geworden.

Nu, als we ons geheel aan God zouden kunnen overgeven en aan Zijn wil en onze eigen gedachten hebben verloren, en we laten slechts de gezindheid van Christus in ons zijn, dan zullen dezelfde handelingen van de Geest door ons heen werken, precies zoals de natuurlijke dingen dat doen, precies hetzelfde. Want we waren eerst geschapen voor dat doel om de controle te hebben, te regeren, en om God te prijzen en te leven voor God.

Nu, Jezus zei: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden blijven in u, dan kunt u vragen wat u wilt en het zal u gegeven worden.” Als u in Mij blijft en Mijn Woord in u blijft. Nu, de Vader en Zijn Woord zijn onafscheidbaar, want het Woord is Zijn Zoon. “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons.” God en Zijn Woord is onafscheidbaar. U kunt God niet hebben zonder Zijn Woord te hebben en wanneer u Zijn Woord hebt, hebt u God.

Als u een beetje verder wilt teruggaan, slechts zover als de geschiedenis, dan zou u het Woord kunnen zien. In den beginne was het Woord. Maar wat is het Woord? Een woord is een gemanifesteerde gedachte, een uitgesproken gedachte. God vatte de gedachte op en sprak het en het werd een woord en het woord werd gematerialiseerd.

Dus elk ding dat God in Zijn Woord heeft gesproken en dat in het juiste kanaal wordt ontvangen, zal dat Woord materialiseren, wat de belofte erachter ook is. God zal het doen. Hij is daartoe verplicht.

Dan: “Wanneer gij in Mij blijft en Mijn Woord in u blijft...” Dan hebt u God, het Woord, in u. En u gelooft het Woord precies zoals u God gelooft, want het is God en het is onafscheidbaar. Als u dan Gods Woord in u hebt, dan hebt u Gods leven in u. U hebt God in u. En wat Gods Woord ook door u heen uitspreekt, het zal moeten gebeuren, precies als was het door God gesproken.

Jezus zei: “Wat u ook de Vader vraagt in Mijn Naam, dat zal Ik doen.” Hebt u zich ooit gerealiseerd wat dat betekent? Beseft u dat als wij tot God gaan in de Naam van Jezus, het precies hetzelfde is als Jezus Zelf Die bidt? Ik ben het niet meer die bidt. Als ik in Zijn Naam kom en Hij Zijn Naam erkent, dan zei Jezus: “Wat u de Vader ook vraagt in Mijn Naam, dat doe Ik.” En als ik dan tot de Vader ga in Jezus’ Naam, dan ben ik het niet meer die bidt, het is Jezus. Het is Zijn Geest Die door mij bidt.

En dan moet ik ontvangen waarvoor ik bid, omdat Hij het heeft gezegd, en het is Gods eigen Woord. Het kan niets anders doen dan precies produceren wat het zei.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Grondbeginsel van het geloof   13 januari 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)