21 juni

Dag 192

En als zij in Galiléa verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen; En zij zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.
Jezus zit op een rots te prediken bij het meer van Galilea

Er bestaan veel manieren om een verbond te sluiten. Hier in Amerika maken we een verbond, wel, we gaan naar elkaar toe en sluiten een overeenkomst en steken elkaar de hand toe en zeggen: “Dat is het, jongen. Afgesproken. Dit doen we. In orde.” We schudden de hand erop. Dat is de manier hoe wij een verbond sluiten.

Ginds in Japan hebben ze een typische manier om een verbond te sluiten. Ze komen bijeen en maken hun overeenkomst; dan pakken ze een beetje zout en strooien het op elkaar. Dat is de wijze waarop ze een verbond sluiten, door zout op elkaar te strooien.

Maar in de tijd van Abraham, de wijze waarop ze een verbond sloten, de wijze waarop God een verbond sloot, was dat ze een dier namen en dit in tweeën deelden. En ze namen een stuk papier en schreven op dit stuk papier de bepaalde afspraak die ze hadden. En ze scheurden dit papier door midden, en één man nam de ene helft, en de andere man nam de andere helft. En ze legden een eed af boven het dode lichaam van dit offer dat, als één van hen dat verbond brak, hij zou worden als dit dode dier onder hen. En als ze weer bijeen kwamen, om dit verbond te staven, dan moesten de twee stukken papier precies letter voor letter bij elkaar passen, want het zou hetzelfde stuk papier zijn.

Nu, hier is wat God voor ons deed in Christus. God gemanifesteerd in vlees nam Zijn eigen Zoon mee naar Golgotha, en daar doodde Hij Zijn eigen Zoon op Golgotha’s kruis, om een verbond te maken met het menselijk ras. En toen Hij dat deed, nagelde Hij Hem aan het kruis - wat het dode offer was - en trok uit Hem de Heilige Geest. “In Uw handen beveel Ik Mijn Geest”, terwijl bloed uit Zijn zijde en handen en voeten stroomde. En God trok de Geest uit Hem weg en schoof het lichaam weg in het graf, wekte het op de derde dag op, en plaatste het aan Zijn rechterhand en zond de rest van de overeenkomst terug naar de gemeente, wat dezelfde Heilige Geest was Die op Christus was, en kwam op de gemeente. En de enige manier ter wereld waarop wij ooit in staat zullen zijn het te halen op de dag des oordeels, is door diezelfde Heilige Geest Die op Jezus Christus was, om bij elkaar te passen als Zijn vrouw door het lichaam. Amen. Dat is het verbond dat God schreef aan de gemeente. Hij scheurde Christus in tweeën, ziel en lichaam.

Hij zei tegen de vrouw: “Kunt u worden gedoopt met de doop waarmee Ik word gedoopt?”

Ze zei: “Ja.”

Hij zei: “En dat zult u.”

Dezelfde Heilige Geest Die op Jezus Christus was, werd uit Zijn lichaam gescheurd om het leven eruit te nemen, om het bloed te storten voor de vergeving van zonden, en God wekte Zijn lichaam op en plaatste dat op Zijn eigen troon, aan Zijn rechterhand, en zond dezelfde Heilige Geest terug Die op Christus was om in een dubbel deel op de gemeente te zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Roeping van Abraham   16 november 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)