Index 1960

DatumDM Code
VGR code
Titel
(org Titel)
LocatieFormaat
08-01-1960 Avond60-02-b
60-0108
(Nog niet beschikbaar)
Conference with God
Tifton, GA
09-01-1960 Avond60-02-c
60-0109
(Nog niet beschikbaar)
Sirs, we would see Jesus
Tifton, GA
10-01-1960 Avond60-03
60-0110
(Nog niet beschikbaar)
The queen of Sheba
Tifton, GA
10-02-1960 Ochtend59-06
60-0210
(Nog niet beschikbaar)
The revelation that was given to me
San Juan, Puerto Rico
21-02-1960 Ochtend60-05
60-0221
Horen, herkennen, en handelen op het Woord van God
Hearing, recognizing, acting on the Word of God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
28-02-1960 Avond60-06
60-0228
(Nog niet beschikbaar)
Conferences
Phoenix, AZ
29-02-1960 Avond60-08
60-0229
De naderende storm
The oncoming storm
Phoenix, AZ E-BookPrint
01-03-1960 Avond60-07
60-0301
(Nog niet beschikbaar)
He careth for you
Phoenix, AZ
02-03-1960 Avond60-09
60-0302
(Nog niet beschikbaar)
From that time
Phoenix, AZ
03-03-1960 Avond60-10
60-0303
Vroege en spade regen
Former and latter rain
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
04-03-1960 Avond60-11
60-0304
(Nog niet beschikbaar)
Thirsting for life
Phoenix, AZ
05-03-1960 Avond60-12
60-0305
(Nog niet beschikbaar)
Be not afraid, it is I
Phoenix, AZ
06-03-1960 Avond60-13
60-0306
(Nog niet beschikbaar)
It wasn't so from the beginning
Phoenix, AZ
08-03-1960 Ochtend60-14
60-0308
Onderscheiding van de Geest
Discernment of Spirit
Phoenix, AZ AudioE-BookPrint
09-03-1960 Avond60-15
60-0309
(Nog niet beschikbaar)
Why?
Phoenix, AZ
10-03-1960 Avond60-17
60-0310
Elia en het spijsoffer
Elijah and the meal-offering
Phoenix, AZ E-BookPrint
11-03-1960 Avond60-16
60-0311
(Nog niet beschikbaar)
Mary's belief
Phoenix, AZ
12-03-1960 Avond60-18
60-0312
(Nog niet beschikbaar)
Door to the heart
Phoenix, AZ
13-03-1960 Avond60-19
60-0313
(Nog niet beschikbaar)
Hear ye Him
Phoenix, AZ
26-03-1960 Avond60-22-b
60-0326
(Nog niet beschikbaar)
The unchangeable God
Tulsa, OK
28-03-1960 Avond60-20
60-0328
(Nog niet beschikbaar)
Is there anything too hard for the Lord?
Tulsa, OK
29-03-1960 Avond60-22-c
60-0329
(Nog niet beschikbaar)
It is I, be not afraid
Tulsa, OK
30-03-1960 Avond60-23
60-0330
(Nog niet beschikbaar)
Blind Bartimaeus
Tulsa, OK
31-03-1960 Avond60-24
60-0331
(Nog niet beschikbaar)
From that time
Tulsa, OK
01-04-1960 Ochtend60-25
60-0401M
(Nog niet beschikbaar)
Why?
Tulsa, OK
01-04-1960 Avond60-26
60-0401E
(Nog niet beschikbaar)
The queen of Sheba
Tulsa, OK
02-04-1960 Avond60-21
60-0402
(Nog niet beschikbaar)
Believest thou this?
Tulsa, OK
03-04-1960 Middag60-27
60-0403
(Nog niet beschikbaar)
As the eagle stirreth
Tulsa, OK
17-04-1960 Ochtend60-28
60-0417S
Ik weet... Paas-zonsopgang
I know
Jeffersonville, IN E-BookPrint
17-04-1960 Ochtend60-29
60-0417M
Ga het vertellen
Go tell
Jeffersonville, IN E-BookPrint
08-05-1960 Ochtend 
Opname voorbij het gordijn van de tijdJeffersonville, IN
15-05-1960 Ochtend60-31
60-0515M
De verworpen Koning
Rejected King
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
15-05-1960 Avond60-32
60-0515E
De parallel tussen Efeze en Jozua
Ephesians parallels Joshua
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
18-05-1960 Avond60-33
60-0518
Gemanifesteerde zonen Gods
Manifested sons of God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-05-1960 Ochtend60-34
60-0522M
De aanneming
Adoption
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
22-05-1960 Avond60-35
60-0522E
Het voorbestemde geheimenis van Zijn wil
Predestinated mystery of His will
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
04-06-1960 Avond60-35-b
60-0604
Tot Wie zullen wij gaan?
To Whom shall we go?
Jeffersonville, IN E-BookPrint
06-06-1960 Avond60-36
60-0606
(Nog niet beschikbaar)
To whom can we go
Chatauqua, OH
07-06-1960 Avond60-38
60-0607
(Nog niet beschikbaar)
Hearing, receiving and acting
Chatauqua, OH
08-06-1960 Avond60-39
60-0608
(Nog niet beschikbaar)
Having conferences
Chatauqua, OH
09-06-1960 Avond60-40
60-0609
(Nog niet beschikbaar)
Be not afraid
Chatauqua, OH
10-06-1960 Avond60-41
60-0610
(Nog niet beschikbaar)
The rejected King
Chatauqua, OH
11-06-1960 Ochtend60-42
60-0611B
(Nog niet beschikbaar)
Fellowship
Middletown, OH
11-06-1960 Avond60-43
60-0611E
Geloof is het zesde zintuig
Faith is the sixth sense
Chatauqua, OH E-BookPrint
12-06-1960 Middag60-44
60-0612
(Nog niet beschikbaar)
Speak to this rock
Chatauqua, OH
26-06-1960 Ochtend60-44-h
60-0626
De onfeilbare werkelijkheid van de levende God
The unfailing realities of the living God
Jeffersonville, IN E-BookPrint
30-06-1960 Avond60-22-a
60-0630
(Nog niet beschikbaar)
God's provided approach to Devine fellowship
Tulsa, OK
08-07-1960 Avond60-45
60-0708
(Nog niet beschikbaar)
Sir, we would see Jesus
Klamath Falls, OR
09-07-1960 Avond60-46
60-0709
(Nog niet beschikbaar)
God's provided way of approach to fellowship
Klamath Falls, OR
10-07-1960 Middag60-47
60-0710
(Nog niet beschikbaar)
The queen of Sheba
Klamath Falls, OR
11-07-1960 Avond60-47-a
60-0711
(Nog niet beschikbaar)
The door inside the door
Klamath Falls, OR
12-07-1960 Avond60-48
60-0712
(Nog niet beschikbaar)
Hear ye Him
Klamath Falls, OR
13-07-1960 Avond60-49
60-0713
(Nog niet beschikbaar)
Blind Bartimaeus
Klamath Falls, OR
16-07-1960 Avond60-50
60-0716
(Nog niet beschikbaar)
From that time
Klamath Falls, OR
17-07-1960 Middag60-51
60-0717
(Nog niet beschikbaar)
Be not afraid
Klamath Falls, OR
20-07-1960 Avond60-53
60-0720
(Nog niet beschikbaar)
It is I
Lakeport, CA
22-07-1960 Avond60-54
60-0722
(Nog niet beschikbaar)
Watchman, what of the night?
Lakeport, CA
23-07-1960 Avond60-55
60-0723
(Nog niet beschikbaar)
Speak to the Rock and it shall give forth His water
Lakeport, CA
24-07-1960 Avond60-56
60-0724
(Nog niet beschikbaar)
The unchangeable Word of God
Lakeport, CA
29-07-1960 Avond60-56-c
60-0729
(Nog niet beschikbaar)
What it takes to overcome all unbelief: our faith
Yakima, WA
31-07-1960 Middag60-56-e
60-0731
(Nog niet beschikbaar)
Show us the Father and it will satisfy us
Yakima, WA
02-08-1960 Avond60-56-g
60-0802
(Nog niet beschikbaar)
El-Shaddai
Yakima, WA
03-08-1960 Avond60-56-h
60-0803
(Nog niet beschikbaar)
Abraham
Yakima, WA
04-08-1960 Avond60-57
60-0804
(Nog niet beschikbaar)
As the eagle stirreth up her nest
Yakima, WA
05-08-1960 Avond60-59
60-0805
(Nog niet beschikbaar)
Lamb and Dove
Yakima, WA
06-08-1960 Avond60-60
60-0806
(Nog niet beschikbaar)
Hear ye Him
Yakima, WA
07-08-1960 Ochtend60-60-b
60-0807
(Nog niet beschikbaar)
Debate on tongues
Yakima, WA
11-09-1960 Ochtend60-62
60-0911M
Zoals Ik was met Mozes, zo zal Ik met u zijn
As I was with Moses, so will I be with thee
Jeffersonville, IN E-BookPrint
11-09-1960 Avond60-63
60-0911E
Vijf vaststaande kenmerken van de ware gemeente van de levende God
Five definite identifications of the true church of the living God
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
25-09-1960 Ochtend60-64
60-0925
Die dag op Golgotha
That day on Calvary
Jeffersonville, IN E-BookPrint
30-09-196060-65
60-0930
Visioenen van William Branham
Visions of William Branham
Jeffersonville, IN E-BookPrint
02-10-1960 Ochtend60-66
60-1002
De Bloedverwant Verlosser
The Kinsman Redeemer
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
13-11-1960 Ochtend60-67
60-1113
Bastaard religie
Hybrid religion
Jeffersonville, IN E-BookPrint
24-11-1960 Avond60-68
60-1124
(Nog niet beschikbaar)
It is I
Shreveport, LA
25-11-1960 Avond60-69
60-1125
(Nog niet beschikbaar)
Conference
Shreveport, LA
26-11-1960 Avond60-70
60-1126
Waarom? Balsem in Gilead
Why?
Shreveport, LA E-BookPrint
27-11-1960 Ochtend60-71
60-1127M
Van den beginne was het niet zo
It wasn't so from the beginning
Shreveport, LA E-BookPrint
27-11-1960 Avond60-72
60-1127E
(Nog niet beschikbaar)
The queen of the south
Shreveport, LA
04-12-1960 Ochtend60-73
60-1204M
De openbaring van Jezus Christus
The revelation of Jesus Christ
Jeffersonville, IN E-BookPrint
04-12-1960 Avond60-74
60-1204E
Het visioen op Patmos
The Patmos vision
Jeffersonville, IN E-BookPrint
05-12-1960 Avond60-75
60-1205
Het gemeente tijdperk van Efeze
The Ephesian church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
06-12-1960 Avond60-76
60-1206
Het gemeente tijdperk van Smyrna
The Smyrnaean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
07-12-1960 Avond60-77
60-1207E
Het gemeente tijdperk van Pergamus
The Pergamean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
08-12-1960 Avond60-78
60-1208
Het gemeente tijdperk van Thyatire
The Thyatirean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
09-12-1960 Avond60-79
60-1209
Het gemeente tijdperk van Sardis
The Sardisean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
10-12-1960 Avond60-80
60-1210
Het gemeente tijdperk van Filadelfia
The Philadelphian church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
11-12-1960 Ochtend60-82
60-1211M
De tien maagden en de honderdvierenveertig duizend Joden
The ten virgins and the hundred and forty-four thousand jews
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
11-12-1960 Avond60-81
60-1211E
Het gemeente tijdperk van Laodicéa
The Laodicean church age
Jeffersonville, IN AudioE-BookPrint
18-12-1960 Ochtend60-83
60-1218
Het onzekere geluid
The uncertain sound
Jeffersonville, IN E-BookPrint
25-12-1960 Avond60-84
60-1225
Gods verpakte Gave
God's wrapped Gift
Jeffersonville, IN E-BookPrint
31-12-1960 Avond60-85
60-1231
Openbaring 4
Revelation, chapter four #1
Jeffersonville, IN E-BookPrint

Gehele chronologische lijst tonen
 

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookPrintE-Book & Print
xpspdf DownloadEr zijn meerdere varianten van de index te downloaden met verschillende sorteringen en verschillende indelingen. Op deze pagina zijn ze beschreven en te downloaden.
English (Engels)