12 februari

Dag 62

De Joden zeiden dan tot dengene, die genezen was: Het is sabbat; het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op, en wandel. Zij vraagden hem dan: Wie is de Mens, Die u gezegd heeft: Neem uw beddeken op, en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.

Dat was mijn eerste studie: de Zevende dag Adventist. Dat is waar. Het was de Zevende dag Adventist die ik het eerst bestudeerde. En toen ze me kwamen vertellen dat de zaterdag de zevende dag was, broeder, dan was dat volgens de Joodse kalender. En de Romeinse kalender regelde dat niet en de zaterdag moest eigenlijk zondag zijn. Wel, ze hadden me iets wijs gemaakt waarvan ik dacht dat het juist was. En zolang ik hun literatuur las, gaf ik ze voor honderd procent gelijk, maar op een dag kreeg ik een Bijbel te pakken en toen zag ik dat het anders was. Zie?

Nu, zaterdag is de sabbatdag overeenkomstig de cyclus van de week. Nu, we weten het niet. Het werd veranderd, en we hebben zoveel veranderingen gehad dat je het nooit goed zult weten. Nu, de Joden beweren dat het nu ongeveer 1970 is, zoiets volgens hun cyclus, hun kalender. De Romeinse kalender houdt het op 1953. En ze hebben nog een kalender die het op iets anders houdt. Maar dat geeft een bewijs van christendom; het is allemaal gebaseerd op de geboorte van Christus. Ziet u, daar halen we het vandaan.

Nu; maar nu wat de zevende dag betreft, nu, er zijn heel wat Pinkstermensen die sabbatheiligers zijn, de zaterdag als sabbat houden. Nu, ze zeggen: “Er is in de Bijbel geen woord voor u om de zondag te houden als een dag.” Nu, ik kan hetzelfde zeggen over de sabbat in het Nieuwe Testament. Zie? Nu, zaterdag was de sabbatdag die aan de Joden was gegeven. Nu, het was slechts gegeven voor een periode.

Nu, dit zou nog een vraag kunnen doen oprijzen om er op af te geven. Maar merk nu op. Toen God rustte op de zevende dag, toen werd de zevende dag niet in acht genomen, zover ik de Schrift ken, tot na ongeveer vijftienhonderd jaar. En in de woestijn gaf God Israël de zevende dag als een teken.

En God rustte op de zevende dag, Zijn gedenkwaardige rustdag. Ik zeg dat in het voordeel van een Zevende dag Adventist broeder of zuster die hier misschien zou zitten (Zie?), en ze hebben een lieflijke kerk. En merk nu op, ik zou gewoon even een klein beetje met ze willen verschillen over deze vraag.

Nu, God heiligde de zevende dag. Zes dagen was de mens. De zevende dag was Gods rustdag, wat een type was, een type van het millennium. Let nu op hoe dit bij elkaar past. Nu, toen Jezus naar de aarde kwam, wat veroorzaakte dat Jezus gekruisigd werd, was dat Hij de sabbatdag niet hield; de enige twee beschuldigingen die ze tegen Jezus hadden waren dat Hij de sabbatdag brak en Zichzelf God maakte. En Hij zei dat Hij de Heer van de sabbat was. Hij was ook Gods Sabbat en Hij was God. Dus ze hadden geen manier om Hem te beschuldigen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)