12 maart

Dag 91

En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
Een kind bidt voor het slapen gaan

Weet u, er is iets mee om tot jezelf te komen. Veel mensen bidden alleen maar als ze naar de kerk komen. Veel mensen denken dat de enige plaats om te bidden de kerk is, maar in de Bijbel staat dat de mannen overal moeten bidden met het opheffen van heilige handen. En wanneer we alleen zijn, bidden we meestal anders dan hoe we in de kerk zouden bidden. Het is het gebed in het verborgene waar Jezus het over had, zeggende: “Ga uw binnenkamer in en sluit de deur en als u dat hebt gedaan, bid dan tot uw Vader Die in het verborgene ziet; en Hij Die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden.”

En als we op die manier bidden, dan schijnt het zo te zijn dat alle huichelachtigheid eruit is weggegaan. Het schijnt dat we in een beter contact met God komen, als we alleen zijn. En er zijn vele keren in mijn leven geweest, zoals dat waarschijnlijk in uw leven ook het geval is, dat u zo af en toe alleen met Jezus moet zijn. Ik ging in mijn auto en reed de weg af, al nadenkend. Na een poosje kwam ik op de snelweg waar het rustig was of op een landweggetje, totdat ik zo vol werd van Zijn genade en goedheid, dat ik de auto stopte en het stuur vasthield en huilde als een baby.

Om zo alleen te kunnen zijn, ben ik dikwijls de bergen in omhoog gegaan. Terwijl iedereen die met mij was dacht dat ik ging jagen, ging ik omhoog, en ik zat op een rots en keek omhoog naar de hemel totdat het leek of mijn gehele binnenste zo vervuld werd met iets dat je het gewoon kon voelen. O, alles van de wereld scheen weg te gaan. O, deze dierbare uren om met God alleen te zijn.

En daar is het waar de grootste openbaringen en inspiraties vandaan komen, wanneer we alleen zijn met God. Als we daar meer tijd voor zouden nemen, daar ben ik zeker van, dan zouden we een beter leven leiden, een meer overwinnend leven in Christus.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Blinde Bar-Timéüs   1 maart 1957

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)