1 september

Dag 264

En de Farizeën kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.
Jezus zit met zijn dicipelen op een muur uit te rusten als er farizeen langs komen om hem te verzoeken

Weet u, toen Hij naar de aarde kwam bij Zijn eerste bezoek, ontdekte Hij dat de leraars van Zijn dag dingen leerden die niet zo waren. Ik vraag me af als Hij vanavond zou terugkeren of Hij niet hetzelfde zou vinden, dat men dingen leert die niet zo zijn. Hebt u opgemerkt dat Hij zei: “Van den beginne is het niet zo geweest”?

Nu, God, zoals we hebben onderwezen, Hij is oneindig. God is oneindig. Dat geloven we allemaal. En wanneer God iets zegt moet het altijd op die manier blijven. Laat die kostbare schat nooit uit uw hart verloren gaan, dat wanneer God iets zegt, Hij het nooit kan veranderen; Hij kan het niet verbeteren, het is volmaakt gesproken en het zal voor altijd zo blijven. Als God eeuwig en oneindig is, dan is Zijn Woord precies zoals Hij is.

Dus zodoende verwees Jezus terug naar dit onderwerp. En we weten wat zij leerden, dat ze aan de mensen, de mannen, het recht gaven van hun vrouwen te scheiden, enzovoort. En Jezus zei: “Van den beginne is het niet zo geweest.”

Ze zeiden: “Mozes vertelde ons dat wij een scheidbrief mogen hebben als we onze vrouw willen wegzenden.”

Jezus zei: “Mozes deed dit vanwege de hardheid van uw harten. Maar van den beginne is het niet zo geweest. Want God zei in den beginne: ‘Vanwege die zaak zal een man zijn vader, zijn moeder en alles verlaten en zijn vrouw aanhangen.’”

Dus als God dat in het begin zei, dan kan het door niets anders ooit worden veranderd. Daarom kunt u rustig vertrouwen, wanneer u gelooft dat dit Woord Gods Woord is, dat alles wat God zegt absoluut volmaakt is en nimmer kan worden veranderd. Jezus zei: “Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nimmer voorbijgaan.”


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Vanaf het begin was het niet zo   25 november 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)