14 december

Dag 2

In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
Paradijs met palmbomen, vructen, een meer met opkomende zon in de achtergrond

God zei: “Er zij licht.” Nu, wat als Hij het wel had gezegd en er kwam geen licht? Dan weten we niet of het waar is of niet. We weten niet of Hij wel waarachtig is; we weten niet of Hij God is of niet, omdat Hij wel zei: “Laat er zijn”, maar het was er niet. Ziet u? Dus als God dan spreekt en we zien het, dan is dat het licht dat tevoorschijn komt, de waarheid van het Woord. Zie? Daar is licht en leven.

Al het natuurlijke leven komt voort door Zijn gesproken Woord en de zon is Zijn gesproken Woord. Hij zei dat Hij een groot licht in de hemelen schiep voor de dag en een kleiner licht voor de nacht. Zie? En al het natuurlijke leven moet komen door Gods gesproken Woord. Een bloem kan niet groeien zonder dat het licht van Gods gesproken Woord erop schijnt, want de zon, de z-o-n is het gesproken Woord van God toen Hij zei: “Er zij licht.” Ziet u? Het is Gods gesproken leven en ongeacht hoeveel de mensen dit, dat of wat anders zeggen, het blijft nog steeds hetzelfde: u hebt de zon nodig. Dus natuurlijk leven kan alleen komen door het gesproken Woord van God.

En geestelijk leven, eeuwig leven, kan slechts komen door Gods gesproken Woord des levens. Leven was in dit geval de Z-o-o-n. In Hem is licht en in Hem is geen duisternis; en Hij is Gods gesproken Licht (Is dat waar?), Gods gesproken Woord; want in den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het is voor immer God. Zie? En het licht van God is er voor nodig om het Woord te beschijnen om het levend te maken. Hier is wat Hij gesproken heeft, laat nu het licht schijnen. En het licht zal ieder woord tot zijn juiste positie brengen in zijn tijdperk. Amen.

Nu, ziet u, wanneer de tijd aanbreekt... soms ligt dat kleine zaad slapend in de aarde gedurende de hele winter, zoals het zaad van wintertarwe dat in de grond werd gezaaid. Maar wanneer die zon in de goede stand komt, oh, dan moet het leven. Zie? En het kan niet leven zonder de zon. En God deed beloften voor ieder tijdperk en iedere dag, en wanneer dat licht in de goede stand komt en daarop schijnt, dan produceert het precies wat het Woord zei; want Hij is het Licht en het Leven.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)