Psalmen

Hoofdstuk 117

1 Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natien!

2 Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid! Hallelujah!

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (Engels)