24 april

Dag 115

Leert mij, en ik zal zwijgen, en geeft mij te verstaan, waarin ik gedwaald heb. O, hoe krachtig zijn de rechte redenen! Maar wat bestraft het bestraffen, dat van u is?

---o--O--o---

Ik was onderweg om broeder Boze op te halen; ik deed de radio aan. Ik houd ervan broeder Neums te horen; hij is een goede prediker. En ik begon naar hem te luisteren. En terwijl ik daar onderweg was, kraakte hij Goddelijke genezing af als fanatisme en duivels en al het andere. En hij zei: “Bijvoorbeeld de Bosworth broeders,” hij zei: “ik was bij hen toen ze op hun best waren, toen het jongemannen waren, allebei nog kinderen.” En hij zei: “Ze zijn allebei op jonge leeftijd gestorven.” Zei: “Als er zoiets als Goddelijke genezing bestaat, hoe zit het daar dan mee?”

Ik dacht: “O, broeder Neums, tjonge.”

Hij zei: “Aimee McPherson stierf, niets meer dan een meisje, nog een jong kind.” En Aimee was een oude vrouw toen ze stierf.

Dus ik dacht: “O my.” Wel, ik stapte uit en ik dacht: “Ik weet dat hij een grote fout heeft gemaakt.” Dus ik ging naar het kleine vliegveld daar en liep naar binnen. Ik belde hem op. Ik zei: “Broeder Neums?”

Hij zei: “Ja.” Ik zei: “Dit is broeder Branham.”

Hij zei: “Wat wilt u?” En ik zei: “Broeder Neums, u hebt vanmorgen een foutje gemaakt waar u last van zult krijgen als u niet oplet, broeder. Ik geloof dat u hetzelfde voor mij zou doen. Maar u sprak en zei dat de Bosworth broeders stierven toen ze beiden nog jonge knapen waren.” Hij zei: “Dat is zo.”

Ik zei: “Broeder Neums, B.B. is nu in Detroit en houdt daar een samenkomst. En F.F., Fred Bosworth is mijn manager. Hij is bijna tachtig jaar oud. Hij is op dit moment in Miami. Broeder Neums, twee jaar geleden hielden we precies hier in Louisville een campagne samen, waar duizenden mensen naar toe kwamen en naar broeder Bosworth luisterden. Zijn foto gaat naar duizenden mensen door het hele land en van alles, zijn artikelen en dergelijke. Hij leeft vandaag en is volkomen gezond. Een sterke man hier van bijna tachtig jaar oud, die nog steeds het Evangelie predikt en pas met mij uit Afrika is terug gekeerd.” Ik zei: “Dat is de waarheid.”

“Broeder Neums,” zei ik, “ik geloof dat u voor mij hetzelfde zou doen. Want u hebt een belangrijke opwekkingsboodschap hier op de radio, enzovoort, en heel veel mensen luisteren naar u. En broeder Neums, zij weten dat, duizenden mensen die naar u luisteren kennen broeder Bosworth goed.” Ik zei: “Wanneer u zo’n opmerking maakt, zal het uw bediening schaden, en we zijn broeders. U zou dat niet moeten doen.”

Zei: “Ik zal dat recht zetten.”

Nu, ziet u, je hoeft niet te gaan vechten. God draagt zorg voor alle dingen. Ziet u? Doe dat niet. Houd slechts van hen. Vergeld goed voor kwaad, altijd. Is dat waar? Als iemand goed over u spreekt, wel, wees dankbaar.

En wanneer iemand kwaad over u spreekt, zegen hen hoe dan ook. Zeker. Dat is juist. God zorgt voor de rest. Het gaat om Hem. Is dat niet zo? Het gaat om Hem. Want tenslotte moeten we ons allemaal voor Hem verantwoorden.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Goddelijke genezing   19 december 1954

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)