26 april

Dag 117

En Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is? En David zelf zegt in het boek der psalmen: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. David dan noemt Hem zijn Heere; en hoe is Hij zijn Zoon?

---o--O--o---

Uit de Geest geboren te zijn, is te geloven en jezelf in de Geest te gedragen, het is te verstaan en te geloven met je hart, dat Jezus de Christus is en dit Zijn Woord is, dat geen andere woorden eraan toegevoegd of van weggenomen kunnen worden zonder dat uw naam uit het Boek des Levens wordt weggenomen. Dat was een sterke. Als u er één ding aan toevoegt, in uw traditie, of één ding van afneemt, wel, Christus Zelf zei: “Uw naam zal uitgewist worden uit het Boek des Levens.” Nu, vind een organisatie, denominatie in de Bijbel. U zult erbij vandaan rennen! Goed. Zonder te letten op het vlees, denominatieleer is tegengesteld aan de Bijbel. Ja. Wederomgeboren betekent een nieuwe geboorte van Boven. Dan zijn wij actief in de dingen van Boven. Oh! Want Hij is het Zelf, handelend in Zijn Woord door u, Zijn rank aan de Wijnstok.

Daarom zei Jezus: “Als Ik niet doe de werken van Mijn Vader, geloof Mij dan niet.” O zeker! Hij zei: “Niemand is opgevaren naar de Hemel dan Hij die uit de Hemel neerkwam.” Zie Hem hier Nicodemus verbeteren. Weet u, zij dachten dat Hij, omdat Hij een Man was, niet God kon zijn. En Hij zei... En toen zei Hij: “Niemand is opgevaren naar de Hemel dan Hij die uit de Hemel neerkwam, de Zoon des mensen, die nu in de Hemel is.” Dat was teveel voor hem. Hoe kon Hij, de Zoon des mensen, neergekomen uit de Hemel, Dezelfde zijn Die opvoer naar de Hemel, en hoe kan Dezelfde Die hier staat boven op dit huis, sprekend met Nicodemus, nu in de Hemel zijn? Wel, hij had moeten zien dat het God was. Hij is alomtegenwoordig, overal! Zie? Maar hij, in zijn tradities, wist dat niet. Hij was niet geestelijk gezind. Het vleselijke verstand kon het niet vatten. Hij zegt: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen ben?”

“Sommigen zeggen, wel, ‘Hij is de Zoon van David.’”

Hij zei: “Waarom noemde David Hem dan in de Geest: ‘Here’ als hij zegt: ‘De Here zei tot mijn Here: Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Uw vijanden maak tot Uw voetbank’?” Hoe is Hij beide, Wortel en Spruit van David; Hij was vóór David, Hij was David, en na David. Zie? “Hij is de Wortel en het Geslacht van David”, zegt de Bijbel, beide Wortel en Nakomeling van David. Hoe zou Hij dan zijn Zoon kunnen zijn? Hoe zou Hij zijn Here kunnen zijn? De Bijbel zei: “Van toen af aan vroegen zij Hem niets meer.” Ik denk dat het ook een goede zaak was.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)