12 januari

Dag 12

En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige; Bidt dan de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.

---o--O--o---

Wist u dat er enige dingen zijn die wij moeten doen die God niet kan doen tenzij wij ze doen? Wist u dat? Kijk, wij zijn de ranken; Hij is de wijnstok. Maar de wijnstok kan geen vruchten dragen; het zijn de ranken die vruchten dragen. Is dat waar? Nu, Hij voorziet in de energie, maar wij moeten het werk doen. Begrijpt u wat ik bedoel? De Heilige Geest is vanavond hier, zoals u Hem iedere avond ziet. Hij kent u, maar de enige manier waarop Hij spreekt is door ons. Klopt dat? Onze handen zijn Zijn handen, onze ogen zijn Zijn ogen.

En nu bemerken wij dat Hij ons dingen geeft. Nu stond Jezus daar op een dag en keek naar de oogst. (Gelooft u dat Hij de Heer was van de oogst?) En Hij bekeek de oogst en zei: “Bidt u de Heer van de oogst dat Hij arbeiders zal uitzenden in Zijn oogst, want de oogst is rijp en er zijn weinig arbeiders.” Met andere woorden: “Vraagt u aan Mij datgene wat Ik weet dat moet worden gedaan.” Hij kon het niet doen tenzij zij Hem vroegen om het te doen.

Wist u dat God tien miljoen jaar voordat de wereld ooit werd gevormd wist dat wij hier zouden staan? Wist u dat Hij wist dat wij hier vanmorgen zouden staan? De oneindigheid van God kende iedere vlieg, iedere mug, iedere keer dat ze met hun ogen zouden knipperen en hoeveel talg ze zouden produceren. Voordat de wereld ooit werd gevormd, wist God dat.

Nu zegt u: “Wel, als Hij dat wist, waarom predikt u dan?” Dat is een deel van Gods programma. Prediken is Zijn programma. Toen Hij naar de discipelen keek, keek Hij op de oogst. Hij zei: “De oogst is rijp en er zijn weinig arbeiders. Bid de Heer van de oogst dat Hij arbeiders zal uitzenden in Zijn oogst.” Hoevelen herinneren zich dat? Wel, waarom moesten zij de Heer van de oogst bidden om arbeiders uit te zenden in Zijn oogst, terwijl de Heer van de oogst daar stond en wist dat het moest worden gedaan? Waarom?

Nu, luister hier naar. God heeft het zo gemaakt dat Zijn programma niet kan bewegen zonder u en ik. En zolang wij niet doen waarin God ons leidt om te doen, verlammen wij Zijn programma. Maar wanneer de gemeente beweegt door de zalving van de Heilige Geest, dan zijn wij in Gods wil, doen wij Zijn programma.

Aanhalingen genomen uit de predikingen:

  • De kracht van beslissing   7 oktober 1955
  • Nieuwe bediening   15 november 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)