25 januari

Dag 25

Toen aten en dronken zij, hij en de mannen, die bij hem waren; en zij vernachtten, en zij stonden des morgens op, en hij zeide: Laat mij trekken tot mijn heer! Toen zeide haar broeder, en haar moeder: Laat de jonge dochter enige dagen, of tien, bij ons blijven; daarna zult gij gaan. Maar hij zeide tot hen: Houdt mij niet op, dewijl de HEERE mijn weg voorspoedig gemaakt heeft! laat mij trekken, dat ik tot mijn heer ga. Toen zeiden zij: Laat ons de jonge dochter roepen, en haar mond vragen. En zij riepen Rebekka, en zeiden tot haar: Zult gij met dezen man trekken? En zij antwoordde: Ik zal trekken.

---o--O--o---

God kijkt uit naar karakter, geen lidmaatschap. Karakter! Toen Eliëzer uitging om de bruid van Izaäk te halen, zweette hij het uit totdat hij karakter vond. Bedenk, Abraham stelde hem verantwoordelijk zoals God ons verantwoordelijk stelt, zo is het, ons predikers. “Zoekt naar Mijn bruid!” God zegene uw hart. Ik zie niet uit naar leden, ik zoek de reinen van hart, zie, iemand die het Woord zal geloven.

Eliëzer keek en hij dacht: “O, ik kan dit zelf niet doen. Er is teveel verantwoordelijkheid. Wat een type is van de gemeente, weet u, Christus; Rebekka, het type van de bruid. En Eliëzer ging op zijn knieën en zei: “God, U moet mij helpen.” Toen hij zich aan God onderwierp, hielp God hem. Hij vond karakter.

Kom terug naar het Woord, broeder. Kom terug tot God. Besteed geen enkele aandacht aan de kerk waartoe u behoort. U kunt daar blijven als u wilt, als zij het u zullen toestaan. Maar de zaak om eerst te doen is: kom tot God. Zo is het. Dit is de eindtijd evangelieprediking. Jazeker!

En toen hij het ontdekte, toen Eliëzer het karakter vond dat in de vrouw, Rebekka, was, de mooie bruid van Izaäk, vertelde hij haar over Izaäk. En zij betwijfelde nooit één ding. Zij geloofde het woord van de boodschapper en zij maakte zich gereed om te gaan. Voor zij gingen, vroegen ze de vader en hij zei: “Vraag het slechts aan haar, het meisje heeft de leeftijd. Vraag haar, laat haar zelf beslissen.”

Ze zei: “Ik zal gaan.” Waarheen? Een man die zij nooit gezien had, waar ze niets over wist. Maar toch was zij gereed, omdat zij daarvoor voorbestemd en verordineerd was. Helemaal juist.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)