6 januari

Dag 6

En het geschiedde, toen de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden. Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, daar hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

---o--O--o---

De zonen Gods vielen vanwege de schone vormen en gezichten van de dochters der mensen. En dat is helemaal precies wat we vandaag hebben; weer precies dezelfde zaak.

Nu, vergelijk die dag: De vermenigvuldiging van de mensen, de vrouwen worden schoon, de zonen Gods vallen, huwen en geven ten huwelijk, echtscheidingsgevallen, in overspel leven, enzovoort. “Wel”, zegt u, “Broeder Branham, even een ogenblik. Dat weet ik nog zo net niet”. Luister, broeder, luister even voordat u iets gaat zeggen. Luister hiernaar. Jezus Christus zei: “Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart.” En wanneer u ziet... Wanneer een man zijn kantoor uit wandelt, de kerk uitloopt, zijn huis uitloopt, en hij komt op straat, wat ziet u dan anders dan aan alle kanten een ten toon stellen van vlees en bloed van vrouwen, uitkomende vormen, opgemaakte gezichten... Verzoeking! God zei, dat dit zou plaatsvinden. Wanneer dat plaatsvond, dan zou de tijd nabij zijn, voor de deur. Zoals het was in de dagen van Noach, toen de zonen Gods de dochters der mensen zagen en zich haar tot vrouwen begonnen te nemen. Ziet u? Daar hebt u het.

Nu kijk! We ontdekken dat dit vandaag hetzelfde is. We zien in de geschiedenis dat ze zo’n seksuele aantrekkingskracht hadden dat de zonen Gods vrouwenbeelden voor zich gingen maken. Van Venus enzovoort. Ziet u? Ze maakten zich beelden en bogen zich ervoor.

Wanneer u zegt: “Broeder Branham,we hebben dat soort dingen vandaag niet; u zou dat niet kunnen vergelijken met deze dag!” Neemt u me niet kwalijk. Ik geloof dat het vandaag nog erger is dan toen.

Wat zien wij? U kunt zelfs geen krant meer pakken, die niet vol is met vrouwen, knappe vrouwen op elke whiskyverpakking; in tijdschriften, sexy, immoreel gekleed. Heel de T.V. is zo - overal staat één of andere sexy geklede vrouw, één of andere knappe vrouw. We ontdekken het in de sigarettenadvertenties; bij alles wat u maar kunt zien ontdekt u de één of andere aantrekkelijke vrouw. U kunt zelfs geen advertentie van een paar zijden kousen zien of u ziet daar een paar dunne benen doorheen. Dat is waar. Maar wat betekent het? Waarom gebeurt het?

Ik herinner me een man voor wie ik werkte. Chris Meisner hier op de hoek. Velen van u herinneren zich Chris Meisner. Zijn vrouw was Lilian, men noemde haar Lily, geloof ik - een geboren Ellinger. Zij was een erg knap meisje, en een man wilde toestemming van haar vader om haar gezicht, haar foto, haar profiel op een doosje suikergoed te zetten. Deze oude Duitse Lutheraan stond op, en hij zei: “Dat is een belediging voor mij om mijn dochters foto op een doos suikergoed door het land te verspreiden”. Hoe ziet het er dan vandaag uit, waar overal de aanplakborden, de televisie, alles wat u ziet immoreel is, met vulgaire, sexy, goddeloos uitziende vrouwen? Dat is waar. Wat betekent het? De trein, die oude trein is nu in zijn blok. De Bijbel zegt het, dat hij spoedig zal komen. We horen het geluid al.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)