15 januari

Dag 15

Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.

---o--O--o---

Nu, ga niet vandaag de kerk uit en zeg: “Wel, ik vind het wel fijn daar. Ik houd van het zingen, de mensen zijn vriendelijk daar bij die kleine gemeente.” Doe dat niet.

Broeder, laat uw hart in vuur en vlam komen en zeg: “Heer, ik moet hier iets aan doen. Ik zal moeten uitgaan en zien of ik kan zorgen dat iemand gered wordt.”

En ga niet uit om te zeggen: “Prijs God, als u zich niet bekeert, dan zult u gaan omkomen.” Nee. Ga er vriendelijk op uit. Wees zo wijs als een slang, en onschuldig als een duif, ziet u, dat is de manier om te gaan. Benader de persoon; als hij van kippen houdt, spreek een poosje met hem over de kippen. Ziet u? En weet u, dan zult u al spoedig aan het spreken zijn over de Here. Als hij een boer is, spreek over zijn boerderij.

Als hij auto’s verkoopt, spreek een poosje over zijn auto’s. “Wat heeft u fijne auto’s”, enzovoort. Ziet u?

Tot u de Geest vat, wanneer Vader zegt: “Nu is het tijd om hem over zijn ziel te benaderen.”

U kunt het afwikkelen, ziet u. “Dat is een fijne auto. Weet u, het transport is tegenwoordig erg toegenomen. O, wat zijn de naties dicht bij elkaar gebracht en de steden van onze staten dicht bij elkaar gekomen. Vrienden en moeders kunnen elkaar bezoeken. Weet u, het is een wonderbaar iets om auto’s te verkopen zoals u.”

“Jazeker, dat is het zeker.” (Weet u, trekkend aan z’n sigaar of wat het ook is.) “Ja dat zijn goeie wagens.”

“Hebt u er ooit eens aan gedacht wat men vroeger zou hebben gedacht als ze zoiets dergelijks zouden zien?” Blijf gewoon zo doorgaan, weet u.

Na een poosje, zeg: “Ja, jazeker is dat zo. Weet u, er is nog iets wat het doet, het brengt samen zoals we het hebben bij opwekkingssamenkomsten. De mensen kunnen snel door het hele land komen voor een opwekkingssamenkomst.” Ziet u, u opent heel de tijd de weg, weet u.

Nu, als u voelt dat iets de toegang verspert, stop er dan meteen mee en ga ergens anders op over. Zoals een dokter in Phoenix zei: “Heer, vul mijn mond met goede woorden en stoot mij dan even aan als ik genoeg heb gezegd.” Ziet u? “Stoot mij even aan wanneer ik genoeg heb gezegd.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)