2 januari

Dag 2

Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

---o--O--o---

Zoals we altijd denken, duidt rood op gevaar. Rood betekent gevaar of een leven, enzovoort. Maar in de Schrift betekent het verlossing door het bloed. Zoals de hoer Rachab het scharlakenrode koord naar beneden hing; en door de hele Bijbel heen is het een scharlaken koord. Verlossing komt door rood, door het storten van het bloed. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. En let erop dat God zei om deze vaars te nemen die geheel rood was met geen enkel ander vlekje, maar perfect rood. Want God keek door rood. En weet u wat de kleur rood is wanneer u door rood kijkt? Rood door rood wordt wit. Probeer het maar eens. Rood door rood produceert wit. Dus wanneer God door het bloed van Jezus Christus naar ons kijkt, die scharlakenrood zijn met zonde en bedekt door het bloed, dan ziet Hij ons wit als sneeuw. ”Al zijn uw zonden rood als karmozijn, zij zullen wit worden als sneeuw.”

God die door het bloed heen kijkt. Hij ziet u niet meer als een zondaar, Hij ziet u verlost. Amen. U bent verlost om

dat Hij u altijd heeft gezien door Christus. Daardoor kunnen wij volmaakt zijn. Niet volmaakt in de zin van zondeloos, maar we zijn in de ogen van God volmaakt wanneer wij in Christus zijn. Daarom zei Hij: “Weest gij daarom volmaakt, zoals ook uw Vader in de hemel volmaakt is.”

Paulus probeert in het 10de hoofdstuk van Hebreeën te verklaren dat de wet een schaduw is van de goede dingen die zullen komen, niet precies de afbeelding ervan. De wet kon degene die kwam nimmer volmaakt maken, omdat God door dierlijk bloed keek. Maar nu kijkt Hij door het bloed van Zijn Zoon. Volmaaktheid komt door Jezus Christus.

Welnu, in uw ogen ben ik niet volmaakt. U mag in mijn ogen niet volmaakt zijn. Maar hoe zit het met Gods ogen? Daar hangt het van af. En wanneer u wederom geboren bent in het lichaam van Christus, dan ziet God u net zo volmaakt als Christus Zelf. Amen. Er is niets wat u kunt doen; het hangt helemaal niet af van enig werk wat u kunt doen. Het is door de genade van God dat Hij u dit offer heeft gegeven en als u het aanvaardt bent u in de ogen van God volmaakt, verlost, gewassen in het bloed van het Lam. Zonder fout, zonder smet, zonder rimpel. Is dat niet geweldig?

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De binnenste voorhang   21 januari 1951

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)