6 april

Dag 97

Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de HEERE. Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, de Springader van het levende water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.

---o--O--o---

Elk ander ding buiten Jezus Christus en Zijn Woord des levens is een gebroken waterbak. Alles wat probeert het te vervangen, alles wat u probeert te doen om u vrede te brengen, alles wat u probeert te doen om u troost te brengen, elk soort vreugde die u ontvangt van iets anders als een vervanging hiervan, is een gebroken waterbak vol vuil. Hij geeft volmaakte voldoening.

Ik herinner me dat ik hier een paar zomers geleden, de achterdeur uitliep. Er stond daar een jonge knaap buiten die tegen me zei: “Weet u waarom u altijd zo over de vrouwen spreekt, dat ze die korte broeken dragen en zo? Omdat u een oude man bent, daarom.”

Ik zei: “Kijk eens, hoe oud bent u?”

Hij zei: “Zevenentwintig.”

Ik zei: “Toen ik vele jaren jonger was dan u, predikte ik al hetzelfde!” Ik vond die Bron van bevrediging; Hij is mijn Deel. Amen! Zolang als Hij daarin voorziet, is dat de schoonheid. Dat is mijn kunst, te kijken naar Hem, naar het werk Zijner handen te kijken en te zien wat Hij doet. Er is geen andere bron die ik ken.

O! Dierbaar is de stroom,

Die mij wit maakt als sneeuw;

Geen andere bron ken ik,

Niets dan het Bloed van Jezus.

Er is een Bron gevuld met Bloed,

Vloeid’ uit Immanuëls zij;

En zondaars worden in die vloed,

Van zondesmetten vrij.

Ik zeg u, er is geen andere bron die ik ken dan die Bron. Hij reinigde mij toen ik vuil was. Hij bewaart mij rein, omdat ik er vlakbij wil leven, en dat frisse water wil drinken dat mijn ziel vult met vreugde. Ik kan nog zo neerslachtig zijn en voelen dat ik nauwelijks nog verder kan gaan, nog een ronde kan doorkomen, dat ik nergens anders meer heen kan... dan kan ik neerknielen en mijn vinger leggen op een belofte en zeggen: “Here God, Gij zijt mijn Kracht, Gij zijt mijn Voldoening, Gij zijt mijn Al in Al.” En ik kan beginnen te voelen dat er iets opborrelt daar diep binnenin mij, ik kom eruit vandaan!

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)