7 april

Dag 98

Te dier ure verheugde Jezus Zich in de geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan de kinderkens geopenbaard hebt; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U. Alle dingen zijn Mij door Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en die het de Zoon zal willen openbaren.

---o--O--o---

De Schrift spreekt zichzelf niet tegen. Er staat geen Schriftplaats in de Bijbel die zichzelf tegenspreekt. Ik heb daar al jarenlang om gevraagd. Er is geen Schriftplaats noch uitspraak die zichzelf tegenspreekt, of het kan met de rest van het Woord van God precies in samenhang worden gebracht. Waar Jezus God voor dankte, dat het verborgen was voor de wijzen en verstandigen en dat het aan kinderkens zou worden geopenbaard, dezulken die willen leren. Zie? Nu, we moeten hier nederig mee zijn. We moeten onze eigen ideeën erover weggooien; we moeten Gods plan ervoor aannemen. Dat is de enige manier dat u ooit in staat zult zijn ergens bij God te komen voor de redding van uw ziel of lichaam. Het moet komen via Gods toebereide plan.

Welnu, als u een artesische bron had aan deze kant van de berg, waar miljoenen liters water per uur omhoog spuiten, en aan de andere kant hebt u een oogst die staat te snakken naar water, welnu, dan kunt u gaan staan schreeuwen totdat uw keelamandelen eruit komen. Schreeuwend: “O, grote wateren, kom hierheen en bewater mijn oogst.” Dat zou het niet zo maken. Nee, meneer. Het zal precies daar blijven. Maar als u werkt volgens de wetten van de zwaartekracht en u laat dit water om de berg heen komen om uw oogst te bevloeien, dan zal het werken, als u volgens de wetten werkt.

Nu, er is in deze zaal genoeg licht om deze zaal te verlichten en er zou ook buiten in een groot veld waar het donker is licht zijn. En we weten dat Franklin en de wetenschap hebben bewezen dat in de lucht zich elektriciteit bevindt. Nu, neem een koperdraad en houd deze omhoog, laat hem vallen en de statische elektriciteit, de elektriciteit die het oppakt, zou bijna de aarde verlichten als het een mijl omhoog in de lucht was, het zou de aarde in vuur zetten.

Nu, u zou in dat veld kunnen staan en zo luid schreeuwen als u maar wenst: “Ik ben verdwaald, ik ben verdwaald. Grote elektriciteit, kom nu en verlicht mijn pad zodat ik kan zien hoe ik uit deze duisternis vandaan kan komen.” Dat zal nooit werken. Maar als u werkt in overeenstemming met de wetten van de elektriciteit, wel, dan zal het uw pad verlichten zodat u eruit kunt komen. Maar u moet werken in overeenstemming met deze wetten.

Nu, God heeft ook een wet. En er is genezing en redding in Gods bestemmingsplan voor u, als u wat dit betreft volgens Zijn plannen en Zijn wetten te werk gaat. Dus op die manier moeten we de dienst plannen, dat is de manier. Ik ben zeven keer rondom de aarde geweest, bij allerlei rassen en soorten mensen, bij de tien duizenden. Ik heb grote dingen gezien die onze Here heeft gedaan. Maar ik heb altijd opgemerkt dat het dan mensen moeten zijn die zich willen vernederen en hun eigen gedachten erover opzij zetten en slechts Gods gedachte erover nemen en overeenkomstig Zijn plan werken; wat geloof is in wat Hij heeft gezegd.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)