8 april

Dag 99

En Hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, toen de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beëlzebub, de overste der duivelen. En anderen, Hem verzoekende, begeerden van Hem een teken uit de hemel. Maar Hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld is, valt. Indien nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Omdat gij zegt, dat Ik door Beëlzebub de duivelen uitwerp.

---o--O--o---

Een paar avonden geleden kreeg ik een kritische brief, wat fijn is. Een man zei tegen mij: “Broeder Branham, u bent nog maar een jongeman.” Zei: “Ik predikte het Evangelie voordat u werd geboren.” Hij was een leraar op een Bijbelschool. En hij zei: “Maar een man van uw kaliber, die mensen onderwijst, hoe kunt u zo’n opmerking maken als u gisteravond deed? Ik denk dat het belachelijk is. U zei dat de duivel geen kracht heeft om te genezen. Maar wat als ik u vertel dat de duivel wel kracht heeft om te genezen? Nu, u zou mij vragen als u hier bij mij was hoe ik dat weet. Ik zal het u vertellen.” Zei: “Hier in onze stad woont een vrouw die een slechte geest heeft. En mensen komen naar haar toe voor genezing. Ze zal een haar uit hun hoofd trekken en ze neemt bloed uit hun aderen en wrijft dit over de haar, loopt naar de rivier en gooit dit ding weg over haar schouder en kijkt niet achterom. Als ze achterom kijkt zal de ziekte op de persoon blijven. Maar ze moet het achteloos in de rivier gooien en weglopen. Zestig procent van de mensen – we hebben het geteld – werden gezond. Nu, als de duivel niet kan genezen, hoe zit het daar dan mee?”

Ik gaf hem dus antwoord terug en ik zei: “Mijn zeer geliefde broeder, met alle respect voor uw jaren van onderricht, maar ik vertel u nu dat Jezus zei dat de duivel geen kracht heeft om te genezen. En als Jezus het zei, is dat afdoende voor mij. Hij zei: ‘Als Satan Satan uitwerpt, dan is zijn koninkrijk verdeeld en komt tot een eind.’ En hij kan Satan niet uitwerpen. Dan vraagt u mij waarom deze mensen gezond werden? Wel, het was niet de persoon, de heks had er niets mee van doen, evenmin dat ik er iets mee van doen heb, of enig ander mens. Het zijn de mensen die iets benaderen, ze denken dat zij op Gods toebereide manier komen voor hun genezing. Het is hun individuele geloof in God dat de genezing brengt.” Zie? Ze denken dat dat de benadering is. Het is niet de heks, noch dat het de man zou zijn. Dus daarom, het Evangelie kan zich slechts zover uitstrekken als Gods Woord wordt onderwezen. En de mensen baseren hun hoop op Gods eeuwige Woord. “Geloof komt door het horen, het horen van het Woord.”

Dokter Adair hier in de stad, mijn geliefde vriend, zei op een dag tegen mij, hij zei: “Billy, denk je niet dat als mensen genoeg geloof hadden om die boom buiten aan te raken dat dit dezelfde resultaten zou hebben?”

Ik zei: “Hoe zou je daar geloof in kunnen hebben? Als je dezelfde hoeveelheid geloof zou hebben om te geloven dat dit Gods toebereide weg zou zijn voor u, om de boom aan te raken en dat zou helpen, dan konden ze het doen. Maar wie heeft er geloof in een boom? Ik heb geloof in wat God heeft gezegd en dat neem ik.”

Dus geloof is niet gebouwd op het drijfzand van emotionele opvattingen. Maar geloof is gebouwd op de standaard van Gods eeuwig Woord, de Rots der eeuwen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Een weg maken   4 maart 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)