Geloof is onze overwinning

Door William Marrion Branham

1 Het is een voorrecht om hier vanavond in de dienst van de Here te zijn. Maar het is bepaald treurig dat de mensen geen plaats kunnen hebben om te zitten, nadat we hen uitgenodigd hebben om te komen, en dan geen plaats hebben om te zitten. Toen ik zojuist hierheen kwam, wel, er stonden mensen rond de vensters en liepen heen en weer in de straten, enzovoort, zonder zelfs een plaats voor hen om in het gebouw te komen. Het is gewoon een erg klein kerkje. We hebben het zelfs nooit in de krant hier geadverteerd. O, sommige van onze vrienden belden ons op en vroegen of ze konden komen om voor zich te laten bidden en we vertelden hun om te komen. Zo begon het nieuws langzamerhand bekend te worden: iemand komt uit Louisville en vertelt het dan aan iemand anders en weer aan iemand. Weet u, zo gaat het rond.

     Ik wilde de middelbare school hier hebben, maar ik kon hem niet krijgen, omdat er school in was. Dan zouden we het geadverteerd hebben. We willen dat de mensen, de mensen uit deze plaats, weten dat we niet probeerden u ervan weg te houden, maar we weten dat de ruimte erg krap was. Dus als we de middelbare school hadden kunnen krijgen zouden we het zo gedaan hebben, maar we konden het niet.

2 Het zal nu vanavond de laatste avond zijn voor de boeken en de banden, enzovoort, achterin, die meneer Mercier en de zijnen hier hebben. En dan is er morgenochtend zondagsschool. En onmiddellijk nadat de zondagsschool plaats heeft gevonden, zo de Here wil, wil ik hier morgenochtend een evangelistische prediking houden. Deze zal beginnen om half tien, geloof ik, nietwaar, broeder Neville? Om half tien begint de zondagsschool en onmiddellijk na de zondagsschoolklassen willen we spreken over het onderwerp van een evangelistische boodschap, een oproep aan de zondaar.

     En deze avonden hebben we meestal, sedert verleden zondagavond, bestemd voor de zieken en de behoeftigen, de getroffenen. En dan zullen we morgenavond, zo mogelijk, proberen in elk geval alle gebedskaarten te nemen die uitgegeven zijn. Voor een ieder die gekomen is en een gebedskaart heeft, zullen we, nadat de boodschap voorbij is... als we sommigen moeten laten vertrekken om dan weer anderen naar boven te brengen, zodat we de gebedsrij kunnen laten rondgaan... We zullen het graag doen. En de gebedskaarten voor morgenavond zullen na de zondagsschool in de morgen uitgegeven worden. Direct na de zondagsschool, misschien ongeveer half twaalf zullen de gebedskaarten morgen uitgegeven worden. Dus u, die uw geliefden hebt, enzovoort, die voor zich willen laten bidden, wel, laat ze hier zijn op z'n minst om ongeveer half twaalf, als ze niet binnen kunnen zijn voor de ochtendboodschap.

     Dat houdt in dat als u een plaats van aanbidding hebt waar u heengaat, wel, we zouden u daar helemaal niet van willen wegtrekken. We willen alleen maar dat u zich vrij voelt over wat u wilde gaan doen.

3 Ik heb het vandaag erg druk gehad. Zojuist kwamen zij zeggen: "Wel, als u erheen gaat, kunt u nu al beginnen te prediken", toen was de kleine tabernakel al helemaal vol. Ik dacht even aan een paar verzen waarover ik dacht vanavond te zullen spreken. Ik wil in de eerste plaats de Here danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Die berichten die terugkomen van hen waarvoor gebeden is, van hen die in de samenkomst geweest zijn, grote dingen hebben plaats gevonden, alleen al in deze kleine plaats hier. En niet alleen degenen die naar boven moesten komen en persoonlijk voor zich lieten bidden, maar het schijnt dat de mensen in het gehoor het beter begrijpen dan zij die hier boven op het podium zijn. Dus dat vinden we erg fijn. Dat is erg fijn om te zien dat zij het zo vatten.

4 Nu, vanavond heb ik als tekst gekozen: Geloof is onze overwinning. En ik wil een gedeelte van de Schrift lezen dat gevonden wordt in 1 Johannes, het vijfde hoofdstuk, het vierde vers:

     Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

     Nu, wat een wonderbare woorden! Ons geloof is de overwinning. Nu, over overwinning gesproken. Er zijn veel grote overwinningen behaald in dit lange tijdsbestek dat de mensheid op de aarde is geweest. Ik las het boek over de overgave van Parijs, in de laatste, of de Tweede Wereldoorlog, toen Hitler in Parijs bij de Arc de Triomphe werd gebracht. Men zei dat het zo'n overwinning was dat het uren duurde om die Duitse soldaten de paradepas te laten marcheren, recht door de Arc de Triomphe, terwijl Hitler in de houding stond en de hele lucht boven zwart was. De hemel was bedekt door de overvliegende vliegtuigen. Zo'n tijd van overwinning, nadat zij de oorlog met Frankrijk gewonnen hadden en Frankrijk zich overgegeven had aan Duitsland...

5 En dan in Londen, Engeland. Ik had het voorrecht om eens daar op de conferentie een film te zien die was opgenomen door de Russen, toen Berlijn zich overgaf aan Rusland. Hoe die grote reusachtige hoeveelheid militaire uitrusting, die grote kanonnen die zij hadden gemonteerd op die grote tanks, die rond konden draaien, Berlijn binnen trokken. Je kon nauwelijks begrijpen hoe er nog enig leven zelfs zou kunnen bestaan. Want kilometer na kilometer trokken ze op terwijl ze nauwkeurig schoten, schietend met precisie, binnenvallend als een grote zwerm sprinkhanen. En ze beukten Berlijn eenvoudig de grond in. En toen zij hun tanks terugtrokken en de infanterie binnentrok en de zaak hadden uitgezuiverd haalden zij meneer Stalin. En toen ze hem binnenvlogen met het vliegtuig en het landde, gingen al die Russische soldaten de straat op met die draai en stap zoals zij hem maken, als overwinnaar, het Russische overwinningsteken. En hoe stond Stalin in de houding terwijl tienduizenden soldaten door de straten van Berlijn marcheerden, terwijl het in as lag, toen de Duitse vrouwen in de straten werden verkracht, en de kleintjes gedood en sommigen werden verbrand, enzovoort, maar dat was een hele overwinning voor Rusland.

6 Dan wordt mij verteld, dat Napoleon, de grote overwinnaar van een voorbijgegane dag... Enige jaren geleden, ongeveer vijf jaar, had ik het voorrecht om te stoppen nabij Waterloo. En ik pakte daar een boekje op en ik las over het leven van Napoleon. Hij haatte de Fransen. Hij kwam naar Frankrijk, geboren op een eiland en kwam naar Frankrijk om wraak te nemen, maar werd een grote overwinnaar. Hij was een heer om mee te beginnen, maar het succes steeg naar zijn hoofd.

     Er wordt verteld dat hij zo gevreesd was, dat de vrouwen, als ze hun kleine baby's naar bed brachten... Hij doodde alles wat het niet met hem eens was, zodat de vrouwen in plaats van te zeggen: "De oude boeman zal je halen", zeiden: "Napoleon zal je halen." En de kleine makkers met hun glinsteroogjes staken hun hoofdjes heel vlug onder de deken, denkend aan dat grote monster Napoleon. Maar ziet u, de overwinning die hij behaalde, bleef niet. Hij was geheelonthouder toen hij begon en stierf op de leeftijd van drieëndertig jaar als een alcoholist. Een overwinning van dat type houdt geen stand, omdat ze niet juist behaald zijn. Je kunt nooit het goede uit het verkeerde krijgen. Je moet de regels van het spel eerlijk spelen.

7 En ieder van u weet dat bij de Olympische spelen of enige andere atletische sport, ongeacht of u als eerste in de wedloop aankomt, als u het spel echter niet volgens de regels gespeeld hebt, wordt u gediskwalificeerd. U moet eerlijk volgens de regels spelen.

     Zo is het met het menselijk leven. U kunt de regels van het spel des levens niet verkeerd spelen en verwachten te winnen. U moet het spelen overeenkomstig Gods Woord en het doel waarvoor u hier gebracht werd.

8 Nu, er zijn zoveel mensen die geen enkel doel in het leven schijnen te hebben, speciaal in deze dag die we nu beleven. De mensen schijnen gewoon te denken dat alles wat ze hoeven doen is iemand anders bij te houden met de modes van de wereld en met de verlokkingen die de wereld hun gegeven heeft. Net zoals dit: als je naar school gaat en sommige meisjes dragen een bepaald jurkje of japon of hoe je ze zou willen noemen, dan gaat heel de begeerte van de rest van de school uit naar het voorbeeld van dat ene meisje. Sommige vrouwen zien op de televisie een zekere dame opkomen, gekleed volgens een zekere mode, wel, dan is hun begeerte om zich zo te kleden en zo te handelen. En dat schijnt ongeveer het toppunt te zijn van de Amerikaanse ambitie, om een nieuwe betrekking te krijgen of een salarisverhoging en een televisie te hebben of een nieuwe auto.

9 Laat mij dit zeggen. Die dingen mogen in orde zijn, maar er zijn hogere ambities in het menselijk leven dan deze dingen. En Christenen zouden een hogere ambitie moeten begeren.

     Ik geloof dat het voor ons allen lonen zou om te gaan zitten en ons af te vragen waarom we eigenlijk hier zijn. En Wie ooit vriendelijk genoeg was om ons hier te brengen, wij behoorden het te overwegen en Hem te vragen wat Hij zou willen dat wij doen, om het doel van ons komen te vervullen, dat Hij voor ons heeft voorgenomen. Maar wij schijnen ons gewoon te willen ophouden met de wereld.

     Nu zegt de Bijbel dat wij de wereld kunnen overwinnen. En hoe doen wij het? Niet door ons op te houden met de modes van de wereld, maar de Bijbel zegt dat het geloof de overwinning is die de wereld overwint.

10 Het herinnert mij aan een keer dat een... Ik houd er niet van om dit woord te zeggen, maar hij was gewoon een schooier die aan de deur kwam. En hij zei: "Zou u mij een boterham kunnen geven?"

     Ik zei: "Zeker. Zou u willen binnenkomen?" En in plaats van een boterham voor hem te maken dacht ik dat ik iets voor hem te eten zou klaarmaken. En ik maakte voor hem klaar zo ongeveer wat ik kon op die plaats en liet hem zitten om te eten. En terwijl hij at, dacht ik dat ik wat met hem zou spreken, ziende dat hij een reiziger was. En ik zei: "Waar komt u vandaan?"

     Hij haalde alleen zijn schouders een beetje op en zei: "Nergens." Ik zei: "Waar gaat u dan naartoe?"

     En hij hield op met eten en zag op naar mij en zei: "Nergens." Hij keek rond en verzwolg een grote hap en hij zei: "Meneer, waar mijn hoofd rust vindt, daar rust ik ook." Ik zei: "Ik vat het." Ik zei: "Hoelang doet u dit al?"

     Hij zei: "O, zo'n twintig jaar of meer." Met geen enkele ambitie om zich te verbeteren...

11 Nu, dat is zo ongeveer de houding van de mensen. Gewoon wat ik noem "doelloze zwervers". En de mensen die zich bij de kerk aansluiten zijn zo ongeveer hetzelfde. Ik heb dikwijls gedacht aan "zwervend drijfhout". Een drijfhout dat verstrikt zit in allerlei rommel. Dat is zo ongeveer de wijze waarop het zwervers vergaat in de kerk of waar dan ook.

     Neem nu een stroom, zoals de stroom des levens, en er is heel wat drijfhout dat zich ophoudt in elke afvalhoop. En toch komt de boot langs, die ook van hout gemaakt is. Maar als u opmerkt, dat hout is gemaakt en gevormd door een meester die de boot gebouwd heeft. Niet alleen is hij gevormd, maar hij wordt geleid door een meester en hij wordt aangedreven door een kracht. En wij zijn allen uit dezelfde stof gemaakt. Het hangt er slechts van af hoe uw ambities zijn.

12 Bent u gewillig om de meester-vakman datgene uit u te laten maken wat Hij zou kunnen gebruiken, wat Hij zou kunnen beheersen en wat Hij zou kunnen aandrijven? Als dit bepaald scheepje dat anders gemaakt is en door de hand van de meester vervaardigd is, ooit zou blijven steken in wat waterplanten in ondiep water, is er een kracht achter, een kleine schroef, die de meester kan aanzetten om hem weer in diepe wateren te duwen.

     God wil ons vormen en ons maken tot wat Hij wil dat wij zijn. Maar hoe kunnen we dat doen of hoe kan God dat doen, als we niet eens stilstaan voor Hem, zodat Hij het kan doen? We willen onze eigen meester zijn. We willen onze eigen manier van denken denken. En veel mensen komen in de kerk en sluiten zich aan bij de kerk en plaatsen hun naam in het boek en overdenken niet eens wat de kerk gelooft of onderzoeken niet bij die kerk hoe zij het Woord van God prediken, of zij staan voor het volle Evangelie of niet, of dat ze er slechts een deel uitpikken en er een geloofsbelijdenis aan toevoegen. Zwervend, drijvend, nooit in staat om iets te betekenen.

13 Maar laat mij u vanavond iets zeggen, tot u die binnen en buiten dit gebouw bent. U zult een dezer dagen eindigen bij een bestemming die in de vallei van de schaduwen van de dood zal zijn. Ik zou u willen aanraden in dit uur om u gereed te maken om de God te ontmoeten die u in dat uur zult moeten ontmoeten. U zult Hem ontmoeten, òf als een meesterstuk waaraan Hij gewerkt heeft, òf als een zwervend stuk drijfhout om naar uw eindbestemming te gaan. Gebruik dus dit leven niet om maar wat rond te drijven en rond te zwerven, om een betere betrekking te krijgen, om u beter te kleden, om een nieuwe televisie te krijgen of een betere auto. Het leven betekent meer dan dat. Probeer het niet alleen te gebruiken om te zeggen: "Wel, als de overigen zich bij de kerk aansluiten zal ik het ook doen."

14 Als u zich bij de kerk aansluit, moet u eerst uitzoeken en uitvinden waar die kerk voor staat. Is het slechts een plaats waar de mensen samen komen voor gemeenschap, of is het een plaats waar men het Woord van de levende God predikt en waar men staat voor elk principe waar Jezus voor stierf? U moet dat doen. Drijf er niet slechts in en ga mee met het getij, want: "Eng is de poort en smal is de weg die tot het leven leidt en er zullen maar weinigen zijn die daar ingaan. Want breed is de weg die naar het verderf leidt en velen zullen er zijn die daar ingaan." We moeten een doel voor ogen hebben!

     Nu, het was niet zo in de voorbijgegane dagen of in deze dag, dat als een mens tot God kwam, hij het voornemen had om het te doen. Is het uw voornemen om gewoon met die samenkomst mee te drijven of is het om naar God op te zien?

15 Toen Daniël meegenomen werd naar Babylon, ofschoon hij van huis wegging en hij een slaaf zou moeten zijn van een ander volk, nam Daniël zich in zijn hart voor, ongeacht wat ze met hem deden, zich niet te zullen verontreinigen met de Babylonische zonde.

     O, als we meer zulke dappere mannen hadden die zich in hun hart zouden voornemen: "Als ik een Christen ben, zal ik elke Goddelijke zegen ontdekken die aan mij behoort en hem opeisen. Als de Bijbel leert dat ik de Heilige Geest kan ontvangen zal ik op mijn knieën blijven totdat God mij de Heilige Geest geeft en niet slechts meedrijven."

16 Ik las enige tijd geleden de levensgeschiedenis van de oude oom Buddy Robinson. En hij was zo'n groot man, en een liefhebbende man en een man van geloof. En hij begon te hongeren naar de Heilige Geest, omdat de Bijbel het leerde. En er staat dat hij op zekere dag koren ploegde en hij hield zijn oude muilezel, Alex, stil en knielde neer in het koren en zei: "God, als U mij de doop met de Heilige Geest niet geeft, zult U, als U terugkomt naar de aarde, mijn beenderen hier vinden liggen." Dat is iets voornemen in uw hart. Dat is werkelijk tot zaken komen. Als u dat soort voornemen in uw hart hebt zal God de vensters van de hemel openen. Er moet iets plaats vinden. U moet tot zaken komen met God en het een of ander doel hebben en enige dankbaarheid dat Hij u redde.

17 En toen Daniël het zich in zijn hart had voorgenomen en de duivel het hem liet bewijzen, ontdekken we dat het goed standhield in het aangezicht van een hongerige leeuw. En als een mens ooit tot God komt en werkelijk diep in zijn hart een vast geloof vindt, dan zal het goed standhouden in de muil van de dood, of in de muil van ziekte, in de muil van verdriet. Het zal goed standhouden, want geloof is de overwinning. U moet overwinnen door uw geloof.

     Abraham, gewoon een man zonder bepaald doel in zijn leven, gewoon met zijn vader en zijn vrienden, kwam uit Babylon. Zij vestigden zich in de Sinear, en daar hadden zij de toren gebouwd, enzovoort. En zij... Terwijl Abraham op een dag ongetwijfeld aan het bidden was, bad hij door tot hij de hand van God raakte. Hoe deed hij het? Door geloof. Misschien dacht hij zo: "Als er een God is Die de ark maakte en Noach er doorheen liet drijven, leeft Hij vandaag nog." Ergens in het land der heidenen waar hij vertoefde, raakte hij de hand van God aan. En daar gaf God hem een openbaring, dat er een stad was wier Bouwmeester en Maker God was.

18 En we lezen dat in heel Abrahams leven hij een pelgrim was en een vreemdeling voor de wereld, want zijn enige ambitie was om die stad te vinden wier Bouwmeester en Maker God was. Hij raakte iets aan. Hij raakte God aan en had geloof in die God, zodat hij het Nieuwe Jeruzalem voorzag. En hij legde zijn bepakking op zijn rug en werd een zwerver. Hij zwierf niet slechts rond zonder enig doel; hij had geloof dat er een stad was wier Bouwmeester en Maker God was, een eeuwige stad. Hij had een doel in zijn leven om die plaats te vinden.

     Mag ik hier zeggen, dat op zekere dag toen de strijd voorbij was, hij de Koning van die stad ontmoette. En Hij gaf hem het avondmaal, brood en wijn; Melchizédek.

     O, u kunt niet iets van Gods belofte in uw hart voornemen zonder de werkelijkheid ervan te ontdekken. Als uw ziel gekweld is door zonden en twijfels en ups en downs en frustraties en er is iets diep in u dat u vertelt dat er ergens iets is dat u dit kunt overwinnen, waarom zwerft u dan rond van kerk naar kerk en van plaats naar plaats? Kniel gewoon neer totdat u de hemel raakt en zoals ik gisteravond zei: "Ga voorbij de geluidsbarrières." Dan zult u een doel in het leven hebben. U zult een doel hebben in het behoren tot de gemeente. U zult een doel hebben in het gedoopt zijn. U zult een doel hebben in waar u naar zoekt.

19 Want we weten dat God eerlijk is, en God is waar en God kan niet liegen. En als God dat in het hart van Abraham plaatste door Zijn stem, Zijn Woord, dan heeft God het vóór ons geplaatst in Zijn Bijbel en door het getuigenis van de Heilige Geest, door het terugkeren van de Heilige Geest in tekenen en wonderen, dat Jezus Christus nog leeft en Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Waarom zouden we dan nog langer zoeken naar die dingen die wij wensen?

     Als u een nood hebt, enige nood, wat dan ook, die God in Zijn Bijbel beloofd heeft, Hij is hier vanavond om die nood te lenigen. Er is geen noodzaak om verder te zoeken. Zijn tegenwoordigheid is hier. Zijn Geest is hier. En Hij is gewillig, gereed en verlangend om u te geven waar u naar zoekt. Waarom zou u nog langer wachten?

20 Als u tot Hem komt, kom dan niet als een meedrijver: "Ik zal erheen gaan en het proberen om te zien of het werkt." U zult nooit ergens komen. Maar als u komt met die vastbeslotenheid dat u alles achter u gelaten hebt... Als u de wereld en de zonde en het ongeloof en frustraties en twijfels beu bent en tot de levende God komt, met een anker dat veilig vastgemaakt is in de Rots der eeuwen, is de Heilige Geest hier om u in de tegenwoordigheid van de levende God te trekken, die u een geloof zal geven dat alles wat er in de wereld is zal overwinnen, ziekte, kwaal en zelfs de dood zelf.

     U zegt: "U zei 'de dood', broeder Branham." En dat bedoelde ik ook. De dood.

21 Was het niet Lazarus die dood in de grond lag, bij wie het verderf al was ingetreden, toen Jezus tot Martha zei: "Waar hebt gij hem gelegd? En als u niet zult twijfelen, zult u de heerlijkheid van God zien"?

     "Heb Ik u niet gezegd niet te twijfelen", zei Hij tegen Jaïrus die avond of die dag. "Als gij slechts kunt geloven, kunt u de heerlijkheid van God zien." Dan overwint geloof de dood. Geloof is de overwinning over de dood. Geloof is de overwinning over de zonde. Geloof is de overwinning over ziekte. Geloof is de overwinning over bezorgdheid. Geloof is de overwinning over frustraties. Geloof is de overwinning over de wereld.

22 U zegt: "Toen Johannes dat schreef had hij niet mijn problemen. Hij had niet te maken met de familie waarmee ik te maken heb. Hij hoefde niet door de dingen te gaan waar ik door ga." Dat is juist. Hij mag dan niet te maken hebben met dezelfde familie. Hij hoefde dan misschien niet hetzelfde te overwinnen, maar hij sloot ze nooit uit, want hij zei dit: "Het geloof is de overwinning dat de wereld overwint", de hele zaak.

     Hoe is het? Heb er geloof in. Rijd er boven uit. Als wij het geschreven Woord van God voor ons hebben liggen en de Heilige Geest volvoert hier en toont hier de opstanding van de Here Jezus, met de Goddelijke beloften hier geschreven, dat u, wat u ook biddende begeert, gelooft dat u het ontvangt en u zult het hebben, wat hebt u dan te doen? Heb geloof. Niet slechts zwevend geloof, niet slechts schijngeloof, maar echt geloof.

23 Nu, geloof is een veroveraar. Geloof is een overwinnaar. Het is niet alleen maar een vredestichter. Het overwint. "Geloof is de overwinning die de wereld overwint." Wat doet het? Wat is geloof? Wat is "overwinnen"? Overwinnen en overwinning is hetzelfde. Overwinnen betekent "neerslaan, overheersen, de handboeien omdoen; in de gevangenis werpen". Het betekent dat de zonde die eenmaal over u heerste, dat u haar nu beheerst. Het betekent dat u haar overwonnen hebt. U bent... U bent haar de baas. U bent groter dan zij. O, ik voel mij nu echt gezegend.

     Wie was er eerst, een zondaar of een Redder? Een Redder, want een Redder is krachtiger dan de zonde. Wie was er eerst, de Genezer of de ziekte? Het zou geen genezer kunnen zijn tenzij Hij meer was dan de ziekte, want Hij is een Genezer. Hij kan de ziekte overwinnen. En geloof is de overwinning die elke vloek van de duivel overwint. Geloof is de overwinning.

24 Geloof in wat? Geen geloof in uw kerk, geen geloof in uw geloofsbelijdenis, geen geloof in een mens. Maar geloof in Jezus Christus, Die de belofte deed. Dat is de overwinning. Wat betekent het? Het is de overwinning. U zegt: "Mijn arm is nog verlamd." Maar geloof is de overwinning. "Ik voel me nog ziek." Maar geloof is de overwinning. O, het overwint de wereld. Als u in God kunt klimmen door gebed, totdat u de dingen overwonnen onder u ziet, is er niets wat u dan kan schaden. U hebt overwonnen. U hebt honderd kilometer armslag. U zeilt dan vrij.

     U die een dronkaard bent geweest en een slaaf van de whisky, u zult er dan meester over zijn. Die oude duivel van alcohol die u deed drinken, hij is nu uw meester, maar als u geloof hebt, ik bedoel geen schijngeloof, echt geloof, dan is hij uw dienstknecht.

     U die geen tabak kunt laten liggen, u, vrouwen en mannen, als het zover komt dat u tot die plaats kunt komen waar u het hebt overwonnen door geloof, dan zult u er meester over zijn.

25 Een kleine vrouw die hier nu aanwezig is, is telkens weer bij dit altaar geweest. Een goede vrouw, maar zij was een lange tijd geleden begonnen te roken. En zij kon het gewoon niet overwinnen. En ze was hier gekomen en ik zou met haar bidden en het scheen alsof zij het gewoon niet overwinnen kon. En weldra, weet u, zei ik haar hier: "Er zal gevaar op de weg zijn."

     Zij zei: "Broeder Branham, ik heb geroepen, ik heb gesmeekt." Ziet u, dat is slechts emotioneel in de lucht slaan. Dat heeft geen enkel nut. En ik kwam naar beneden en bad met haar en legde handen op haar en zij ging terug. En na een paar dagen kwam ik haar weer tegen, de sigarettenwalm deed je gewoon bezwijken, en haar handen waren nog bruin.

     En op een avond daarginds, ging zij naar de dokter. Ze begon ziek te worden en weg te kwijnen, totdat zij nog maar een klein spichtig ding was. En de dokter keek in haar en hij zei: "Kanker! Door het roken van sigaretten." Daar was zij, lag daar te sterven. Toen kwam zij tot zaken doen.

26 Zie? Een verdrinkend mens zal naar een strohalm grijpen. Zolang u vanavond uit deze kerk kunt lopen en u weet dat u zich bij de Methodisten of Baptisten kunt aansluiten... Zolang u hier binnen kunt zitten en zeggen: "Nu, ik zal gewoon... Ik ben een goed persoon. Er is niets verkeerds met mij." Ja, dan kun je niets met u beginnen. Dat is juist. Maar als u uw zonden ziet zoals God ze ziet in het licht van deze Bijbel; als u ze ziet, zult u zich bekeren of omkomen. Er zal iets plaats vinden. U zult tot zaken komen.

     U loopt hier uit met een beklemmend gevoel om uw hart. De dokter daar achterin zal misschien opstaan en komen kijken en zeggen: "Het is een hartaanval." U zult tot zaken komen. Toen moest zij tot zaken komen. En de vrouw zit nu naar mij te kijken.

27 En broeder Roberson daar achteraan en meneer Woods hier – broeder Woods die hier ergens zit – en ik gingen op jacht, ik geloof ergens met de truck. En de Heilige Geest scheen ons te drijven om daar door de heuvels te gaan naar waar zij was. En toen ik daar kwam had zij een droom gehad. En toen de Heilige Geest in de kamer kwam en zij echt tot zaken doen was gekomen, heeft zij van toen af aan nooit meer een sigaret gerookt. En ze is vele ponden in gewicht toegenomen en ze kunnen geen spoor van de kanker meer vinden. Wat is het? Het is geloof dat overwint. Waarom overwon het niet toen ik hier voor haar bad? Ze was gewoon aan het ronddrijven. Maar toen de dokter zei: "U hebt kanker en u zult gaan sterven", kwam zij tot zaken doen. Zo is het als u terzake komt. Waarom zo lang wachten? Waarom niet nu terzake komen? Plaats uw geloof in God. Wat als de vrouw haar geloof in mij had gehad? Het zou hebben gefaald omdat ik een mens ben. Maar toen zij haar geloof veranderde, niet in de Branham Tabernakel of in William Branham of in iemand anders, maar haar geloof plaatste in Jezus Christus, toen kreeg zij geloof. Zij steeg uit boven alle vrees en twijfels en God genas haar. En o, zij overwon. Geloof is de overwinning die overwint.

28 Ik heb mij dikwijls afgevraagd waarom Christenen zich willen frustreren met die dingen hoe dan ook? Mannen en vrouwen komen dikwijls naar mij toe en zeggen in hun belijdenissen, enzovoort, als ik die persoonlijke vraaggesprekken heb, we ontmoeten hen, doen iets en zij doen belijdenis van onzedelijk leven, en van alles, want zij kunnen het niet ontkennen, de Heilige Geest is daar. Als zij proberen het te bedekken, brengt Hij het rechtuit vóór hen. Dus kunnen zij het maar beter vertellen. Als zij proberen er onderuit te komen stopt de Heilige Geest hen en zegt: "Een momentje, hier is een bepaalde zaak." Dus als zij komen, beginnen zij mij te vertellen over de dingetjes van de wereld. En ik merk het op onder gelovigen. U gaat ergens heen. Waar drijft u heen? Krijg wat ambitie bij u. Zet uw doel op Christus en houd op met één te zijn met de wereld.

29 U zult een tijdschrift pakken en er zal in staan: "Nu, de Goddelijke genezers van deze dag? Er is niet zoiets als Goddelijke genezers." Dat zal twijfel in uw verstand brengen. Iemand komt op de radio en zegt, o, predikt een vrij goede prediking, maar zegt: "De dagen van wonderen zijn voorbij." U zult het ondersteunen. Zie, dat verzwakt u. Houd uitverkoop! Kom in orde met God! Of wees wat u bent òf wees het helemaal niet. Leert Gods Bijbel het niet, ga er dan bij vandaan. Als Hij het leert, blijf erbij.

30 Het doet mij hieraan denken, bijvoorbeeld, wat als wij binnen dertig dagen vanaf nu een reisje zouden gaan maken naar een ander land? En in dit land was het klimaat zo wonderbaar dat we nooit meer terug zouden willen komen. En we hoefden daar nooit te sterven of oud te worden, maar we waren daar gewoon voor altijd. Zou ik mij dan kunnen indenken dat ik u rond zie gaan in een goedkoop winkeltje om heel wat rommel te kopen om met u mee te nemen? U zou proberen van de rommel af te komen die u had. En als u zich opgejaagd voelt door u aan te sluiten bij de ene kerk na de andere, neemt u steeds meer rommel mee. Maar als u zult bedenken waar u naartoe gaat, zult u van heel wat van die twijfel en onzin afraken. U zult echt geloof hebben.

31 Ik zeg tegen mensen... "Bent u broeder Branham die voor de zieken bidt?"

     "Ja."

     "Wel, dat is tegen mijn geloof."

     "Dan hebt u geen enkel geloof. De Bijbel leert het."

     En nu, veel mensen komen in de gebedsrij en zij zeggen: "Wel, ik heb al het geloof."

     "Wat doet u dan hier?" O, het is niet zo. Echt geloof kent geen nederlaag. Het kan niet verslagen worden. Zelfs de dood zelf kan het niet verslaan. Het kent geen nederlaag. Beproevingen kennen nederlaag, maar geloof kent geen nederlaag. Het kan niet verslagen worden en het is de enige wijze waarop u God kunt behagen. "Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen", zegt Hebreeën 11.

32 En in onze plaats zou ik mij kunnen indenken dat u rond gaat – sommigen van u Christenen die zeer platte taal gebruiken, die vuile, smerige woorden gebruiken en toch tot de kerk behoren – zou ik mij kunnen voorstellen dat als u naar een ander land gaat en dan rondgaat door Amerika en al de Amerikaanse platte taal leert die u kent, waarover u zou kunnen horen? Zeker zou u dat niet doen. Wat u zou proberen te doen, zou zijn een paar woorden te leren van die taal daar. Zo is het. Zoveel als om in ieder geval te zeggen: "Hoe maakt u het?" En ik geloof dat het Christenen vandaag meer zou betamen als zij zouden proberen wat hemelse taal te leren, de lofprijzingen van God, die we daar zullen zingen en waarvan we zullen genieten. En de mensen die niet geloven in jubelen, wat zou u doen als u daar komt? U zou zich daar niet thuis voelen. Krijg liever geloof en overwin nu, want geloof is de overwinning die overwint. Nu, u zou u niet aan zulke kleine dingen vastklampen. U zou overwinning hebben.

     U zegt: "Hoe doe ik het, broeder Branham?"

     Wel, het is zo eenvoudig. Het is gewoon... Nu, in de samenkomsten hier, vraagt u zich af hoe u hier over te geven, hoe... Ik ken niet veel mensen in het gebouw, en in mijn samenkomsten ken ik er soms niet één, zelfs verschillende talen. Maar hoe weet ik het? Het is jezelf te onderwerpen. Geef jezelf over aan de Heilige Geest. Dan bent ú het niet meer; u weet niet wat u zult gaan zeggen. U laat Hem gewoon het spreken doen. Zo eenvoudig is dit.

33 Velen van u mensen hebben geloof in uw dokters. En u moet het ook hebben als u een dokter hebt. En nu als er iets verkeerd met u gaat, zult u naar die oude trouwe dokter gaan waar u in gelooft. Dat is wat u moet doen. Dat is goed. En dan legt u uw geval aan hem voor. En als hij zegt dat u naar het ziekenhuis moet, doet u niets dan naar huis gaan en uw kleren inpakken en naar het ziekenhuis gaan. Zeker. U hebt geloof in de dokter. En als hij niet beslist dat u naar het ziekenhuis zult gaan of zou moeten gaan, zal hij een recept uitschrijven en u een zak vol pillen geven. En u zult ze slikken, en u weet niet wat er in deze pillen zit, maar u hebt geloof in uw dokter.

34 Hoe staat het met God? En u bent bevreesd om enige van de Evangelie-pillen te slikken die Hij u geeft. "Door Zijn striemen werd u genezen." Geloof is de overwinning die de wereld overwint. Slik het en zie wat er gebeurt. Het is een vertrouwen. U laat zien welk een vertrouwen u in uw dokter hebt door zijn medicijn in te nemen, waarvan u niet weet wat het is. U toont uw vertrouwen in de dokter door uzelf te onderwerpen aan een operatie. Dat bewijst uw vertrouwen in de dokter. Maar als het om Christus gaat, bent u bevreesd om Hem op Zijn Woord te nemen. Hoe zit het? Geloof is de overwinning.

     U zou uw geval vanavond aan Jezus Christus kunnen voorleggen, net zoals u uw geval aan de dokter voorlegt. "Geef mij alles wat U wilt, Here. U bent de dokter in het geval." Dan hebt u de overwinning. Dan hebt u geloof dat overwint. U zult nooit nog een gebedsrij opzoeken. U zult nooit iets anders zoeken. U zult het precies daar hebben. Het zal allemaal geregeld zijn. U zult nooit meer van kerk naar kerk springen om te zien of deze het heeft of dat die het heeft; zij hebben het niet. U hebt het dan. Als u geloof hebt, hebt u de overwinning.

35 Ik vertel u, wat wij hier vanavond in Amerika nodig hebben en wat wij hier vanavond in deze tabernakel nodig hebben is, om dokter Jezus te laten komen om een operatie aan ons geloof te verrichten. De dokter vertelt u dat u een blinde darm hebt die helemaal vergiftigd is, dat hij eruit genomen moet worden. U hebt dit, dat of wat anders, wat er verkeerd is. Het moet eruit genomen worden. Wel, hij haalt hem eruit, zodat de rest van u juist zal functioneren. En wat is er vanavond aan de hand met ons geloof? We zijn bang om God Zijn opererend Woord, Zijn mes, te laten nemen, scherper dan een tweesnijdend zwaard, en aan ons te opereren en ons te vertellen dat onze kleine versluierde bedriegerijen verkeerd zijn. En we moeten elke schaduw los maken en naar Gods eeuwige belofte zeilen. O, als we dat zullen doen zal Jezus een operatie aan ons geloof verrichten, alle twijfel wegnemen, alle vrees en alle zorg, alle zonde, alles wat er is. En dan als er aan ons geloof foutloos geopereerd is, komen wij eruit als een nieuw schepsel. We zijn dan anders. We hebben een operatie nodig.

36 Kunt u Jezus Christus vertrouwen voor die operatie? Kunt u in Hem geloven? Kunt u zeggen: "Here God, op Uw Woord"? "Op Uw Woord", zoals de discipelen zeiden in Markus 5. Toen ze zeiden: "We hebben de hele nacht gevist en we hebben niets gevangen. Nochtans, Here, op Uw Woord zal ik het net neerlaten", zei Petrus. "Here, ik ben een visser. Ik ken de tekenen als de maan juist staat. Ik weet wanneer ze bijten en wanneer niet. Ik weet wanneer ze in scholen zijn en wanneer niet. Niet alleen dat, maar ik heb de hele nacht gevist. En hier is een raad van doctors bij mij, doctor-vissers, en wij kennen ons vak. En we hebben deze stroom de hele lange nacht afgezocht en hebben niets gevangen. Maar op Uw Woord, Here, zal ik het net uitwerpen." Omdat de Hoofd-chirurg het zei! De Hoofd-dokter zei het! En zij omsloten zo'n menigte vissen dat hun netten begonnen te scheuren. Waarom? Geloof is de overwinning. Misschien was er daarvoor zelfs niet één vis in het water. Maar wanneer God een belofte heeft gedaan zal Hij vis scheppen en ze daar plaatsen.

37 Misschien is er geen kans voor u om te leven. U mag stervende zijn aan kanker. U mag gebonden zijn aan een rolstoel. U mag totaal blind zijn. Ik weet niet wat uw probleem is. Maar als u het recept van de Hoofd-dokter zult innemen: "Wat u ook begeert, als u bidt, geloof dat u het ontvangt, en u zult het ontvangen." En geloof dat dit geloof elke moeilijkheid die er is zal overwinnen. Al bent u zo beladen met zonde dat uw ziel zo vuil is als maar kan zijn. U mag geprobeerd hebben van die humeurigheid af te komen, van die lasterende tong, van dat geroddel over de telefoon. U mag elk middel dat u weet geprobeerd hebben. Maar als u vanavond slechts Jezus Christus laat binnenkomen, zal Hij aan uw geloof opereren en u een geloof geven dat boven alles uit zal klimmen wat de wereld kan voortbrengen. Waarom? Geloof is de overwinning die de wereld overwint.

38 Hoe zou u kunnen twijfelen als Jezus Christus, de Zoon van de levende God, hier nu tegenwoordig is, Zijn grote Heilige Geest in dit gebouw? Het Woord beloofde: "Zie, Ik ben altijd met u, zelfs tot het einde van de wereld." Het werd beloofd door de Here. God moet Zijn Woord houden. Gelooft u dat? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Als Hij beloofde dat Hij deze dingen zou doen, is God plechtig verplicht om zulks te doen. Nu, ik wil dat u erover nadenkt. Als u zonde hebt, als er iets verkeerds in uw leven is, wil ik dat u erover nadenkt, terwijl wij onze hoofden even een moment buigen voor gebed.

39 Voordat we bidden zou ik graag deze vraag willen stellen. Ik zou willen vragen of er in dit gebouw een man, vrouw, jongen of meisje is, die zou willen zeggen door een opgeheven hand: "Here, het schijnt alsof ik niet kan overwinnen. Het schijnt alsof ik weet dat ik deze dingen niet zou moeten doen. Ik weet dat ik dit en dat niet zou moeten doen. Maar ik wil dat U onmiddellijk aan mijn geloof opereert, na deze boodschap. Ik wil dat U mij een volledig onderzoek geeft en opereert aan elk kwaaltje van mijn geloof, wat mij zou weerhouden om deze dingen te overwinnen."

     Houd uw hand omhoog naar Hem. Zult u het doen? De Here zegene u. De plaats is gewoon vol handen! Kleine... Laten we elke last afleggen en de zonde die ons zo lichtelijk omringt en met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de Leidsman en Voleinder van ons geloof, de Here Jezus Christus.

     Hoevelen hier binnen die ziek zijn en behoeftig, zouden hun hand willen opsteken en zeggen: "Here, opereer aan mijn geloof. Ik heb een nood vanavond, Here"? God zegene u. Geloof is de overwinning. Hoe krijgen wij geloof? "Geloof komt door het horen en het horen van het Woord van God." Nu, voor u die behoeftig bent, met een zondige ziel. Ik kan geen altaaroproep doen om u hier boven te laten komen naar het altaar, zoals de gewoonte van de tabernakel is, omdat er zelfs geen ruimte is. Er zijn mensen die rondom de muren staan. Er zijn mensen die bij de altaren hier zijn en het is gewoon een plaats waar wij het niet kunnen doen. Maar ik zal nu voor u bidden en onderwerpt u uzelf in dit uur aan Christus, terwijl ik bid.

40 Dierbare God, we zouden Uw Goddelijke genade willen vragen over deze wachtende, boetvaardige zielen die geloven dat U bent en een Beloner bent van diegenen die U naarstig zoeken. En ik zou U willen vragen hun genadig te zijn, Here. En wat er ook is, de kanker van twijfel, de kanker van drift, de kwaadaardigheid van ongeloof, neem het er onmiddellijk uit, Here, en geef hun de Heilige Geest. Vul hun ziel met Uw goedheid. Doop hen in Uw koninkrijk juist nu, daar zij hun handen hebben opgestoken in de belijdenis van hun geloof. Ik vraag U, o genadige God, om dit voor hen te doen. Want zij hebben hun gedachten veranderd van rond te drijven op de zee. Ze moeten in de haven komen en uitgehouwen worden door de Bouwmeester en een nieuw schepsel worden gemaakt in Christus Jezus en met kracht aangedaan door Zijn Geest, geregeerd door Zijn wil. Dus geef het hun juist nu, Vader, daar wij het nederig vragen in Jezus' Naam, Uw Zoon.

     En nu, Here, er waren veel handen die omhoog in de lucht gingen. Velen van hen beseffen dat ze van plaats naar plaats geweest zijn. Ze hebben kilometers gereden door de staten om naar zus en zo'n persoon te gaan die voor de zieken bidt. En ze zijn misschien van ver hier vandaan gekomen. Ik stel dat op prijs, Here. Wat zou het zijn als ze niet in mij geloofden als Uw dienstknecht? Dan zouden ze niet komen. Ik dank U dat U hen geloof laat hebben in mijn gebed.

41 Here God, ik bid oprecht voor een ieder juist nu, dat U, de grote God van de hemel, Uw Heilige Geest zult bewegen in hun leven en elk ongeloof zult afsnijden. Laat hun weten dat het geloof de overwinning is. Niet een persoon der aarde, niet een kerk of een bepaald gebed van een man, wat allemaal wel helpt, maar geloof is de overwinning.

     We lezen waar Uw Zoon, onze Redder, Zijn eigen land inging en daar waren mensen die zeiden: "Wie is deze Persoon? Is dat niet de zoon van de timmerman? Kennen wij Hem niet en Zijn moeder? En haar naam is Maria. En hier is Judas en Jonas en zijn zusters." En zij werden aan Hem geërgerd. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof en kon geen machtige werken doen.

42 Wij beseffen dat het niet uitmaakt hoezeer de persoon begunstigd moge zijn voor U, toch is ons eigen geloof de overwinning. Ik bid, God, dat U de mens hier buiten zult laten en Uzelf hier vanavond laat zien waar geloof gecentreerd is op de beginselen van de opstanding van onze Here. Hij is niet dood, maar is voor immer levend. En Hij deed een belofte: "Ik zal met u zijn, altijd, zelfs tot het einde der wereld." En wij geloven dat Hij hier is. En wij bidden, dierbare God, dat Hij Zichzelf vanavond zichtbaar aanwezig zal tonen. En moge dan de Heilige Geest elk hart aanraken en de operatie aan het geloof verrichten, zodat zij hun ziekte kunnen overwinnen en hun aandoeningen en hun kwalen, uitgaan met een vast geloof, het maakt niet uit of er niet één ding plaats vindt, toch zal het een geloof scheppen dat zegt dat het gedaan is. Dat is de overwinning. Het overwint de wereld. Want wij vragen het in Zijn Naam en voor Zijn heerlijkheid. Amen.

43 Ik zie gewoon nauwelijks hoe ik een gebedsrij zou kunnen oproepen. Want die deur staat helemaal vol tot aan de weg, en deze is ook volgepakt tot aan de weg en rondom de ramen en rondom de deuren en hierboven. Ik zou het kunnen proberen als u wenst dat ik het doe. Ik zou kunnen proberen een gebedsrij op te roepen, maar ik wil dit zeggen, hierna heb ik mijzelf tot overtuiging gepredikt...

     Ik geloof dat als u eerbiedig zult zijn en al het geloof neemt dat u hebt, als menselijk geloof, en het overgeeft in de handen van God en zegt: "Nu, Here, neem het weinige dat ik U heb te geven en laat Uw geloof tot mij komen." Ik geloof dat Hij u zal genezen, en laat mij u uitroepen vanaf dit podium, zonder dat u zelfs hier helemaal naar boven komt. Zou u dat kunnen geloven? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Wel, als u uw gebedskaart hebt, houd hem vast; we zullen hem in ieder geval gebruiken. Dus, wij geloven...

44 Nu, ik zou graag... Dit komt nu juist in mijn gedachten, want Billy Paul vertelde mij juist toen wij binnen kwamen een paar ogenblikken geleden dat hij vanavond toch enige gebedskaarten uitgaf. Want we hebben er gisteravond heel wat opgenomen en hij zei: "Er waren enigen daar binnen, vader, die gebedskaarten wilden. En ik gaf hun gebedskaarten."

     Ik zei: "Dat is in orde."

     Hij zei: "Maar hoe gaat u een gebedsrij oproepen?"

     Toen was de menigte daar achter, nu zijn zij helemaal rondom de zijkanten. Dus is er nauwelijks een wijze om het te doen, om een gebedsrij op te roepen. Wij... niet... Wat is het verschil voor u om hier te staan of te zitten waar u zich bevindt? Maar er zal enig geloof voor nodig zijn om dat te doen. Er zal uw geloof plus mijn geloof met Gods geloof voor nodig zijn. Meng het tezamen en mijn geloof en uw geloof zullen vervagen en Gods geloof zal de doorslag geven en de werken zullen volvoerd worden.

45 Ik zou u dit willen vragen op deze basis. Gelooft u dat dit het Woord van God is? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Het kan dan niet liegen als het Gods Woord is. Het moet waar zijn. Als het dan Gods Woord is en het waar is, dan is Hij verplicht aan elk Woord dat Hij hierin sprak. Hij is verplicht om dat Woord te houden.

     Nu, als u ziek was en stervende aan leukemie of kanker of wat u ook had, tuberculose, en u kwam hier boven en bracht alle predikers die wij kennen in het gebouw, en bracht ze hier en ze baden voor elk van u... Toch, tenzij uzelf geloof had, zou het niet werken. Zie? Maar als iemand genezen werd, misschien nadat u had opgemerkt dat diegene genezen werd of beweerde genezen te zijn, dat zou uw geloof helpen omdat u zou zien dat die genezen was.

46 In Durban, Zuid-Afrika, onlangs, bad ik en zij brachten één persoon naar het podium. En u kent het verhaal. Ik heb het aan velen van u verteld. Hoe die ene vrouw daar genezen werd, die een Mohammedaanse was. En ze hadden er zovelen uit elke stam, zo'n twintig stammen of meer waren daar. En toen gebeurde het dat een jongen die gekromd geboren was, die op zijn handen liep... En toen de Heilige Geest hem begon te vertellen... Hij was een Zoeloe... En toen de Heilige Geest begon te spreken en te vertellen aan die man, een Afrikaanse Hottentot, die zelfs niet wist wat zijn rechter- of linkerhand was, vertelde Hij hem zelfs wie hij was. Ze gingen rechtop zitten. En de toverdokters stonden er gefascineerd bij. "Wat voor nieuws is dit?" zeiden ze. En de opperhoofden, die koelte werd toegewaaid met de waaiers, lieten de waaiers stoppen.

     Maar Hij zei: "In uw hut waar u woont is een afbeelding van mijn Here, welke aan de muur hangt." En zijn vader en moeder die daar achterin waren, met honderdduizenden mensen, stonden op om van de waarheid te getuigen.

     En Hij zei: "Nu dat... je hebt een broer die op een gele geit of hond reed en zijn been verwondde en hij loopt met een kruk. En hij is aanwezig in de samenkomst. Maar zijn geloof heeft nu overwonnen en hij is genezen." Waarom? Die schok van een blanke man die zelfs zijn taal niet kon spreken, die hem kon vertellen wie hij was en wat er gebeurd was. Welk type kracht was dat?

47 En de jongen hoorde dat door de tolk en wierp zijn krukken neer en hier kwam hij aanlopen en springend van vreugde. En toen zijn broer, die niet kon weten wat zijn rechter- en linkerhand was, maar dacht dat ik probeerde hem een dans, een inheemse dans te laten doen, zijn broer zag lopen en springen, deed het hem iets. En hij ging voorbij aan de zonde-barrière van ongeloof. En ik keek om en daar was een visioen dat hem vertelde op zijn voeten te staan. Hij was genezen. En de jongen met zelfs geen intelligentie genoeg, had verstand genoeg om te weten wat ik zei, nadat de tolk het hem verteld had. En hij had een ketting om zijn nek. En ik pakte de ketting en zei: "Jezus Christus maakt je gezond. Sta op." Die jongen die met een handicap geboren was, stond op zijn voeten. Niet alleen dat, maar bij zijn rechte verstand. De tranen rolden over zijn zwarte buik. En de heerlijkheid van God viel op die plaats daar, zodat vijfentwintig duizend ruwe heidenen in één keer genezen werden.

48 Wat deden zij? De volgende morgen zat ik bij het venster, nadat de burgemeester van de stad gekomen was en zei: "Kijk uit dat venster. U zult verrast zijn." En de volgende morgen kwamen hier zeven grote veewagens vol met krukken en rolstoelen en dergelijke, door de straat rijdend met de mensen die er de avond tevoren in hadden gezeten, lopend door de straat en Zoeloe's en Shungii en Bazoeta's en Xhosa's, al de verschillende stammen die met elkander in oorlog waren, hadden vrede en zongen hand in hand: "Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen", in hun eigen inheemse taal.

     Ik stond op van het raam en stak mijn handen in de lucht en antwoordde terug: "Verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid, dat een wrak als ik wilde redden." Het was een heerlijk gezicht dat mijn ogen bijna nimmer hadden aanschouwd, totdat ik de Here in het visioen zag, op die tijd.

49 Wat betekent het? Het wekt iets op. Die mensen waren geen meedrijvers. Ze hadden het gewoon nooit eerder gehoord. En toen zij het hoorden, pakten zij het op met kinderlijke eenvoud. Dat is alles wat er was... Zij hoefden geen enkele operatie te hebben. Ze zagen het gewoon en gingen er achteraan, en het was van hen. Er was niemand die hun iets anders kon vertellen, zij zagen het gebeuren.

     Nu, als de Here Jezus nog leeft en hier is, in Jeffersonville, Indiana, in deze Verenigde Staten van Amerika, als Hij dezelfde God is die hier onlangs die blinde prediker zijn gezicht weer gaf... Hij is dezelfde God die dat kleine kind met leukemie gaf, dat stervende was, en dat toen door de dokters de volgende morgen gezond werd verklaard.

50 Pas geleden, ik heb het artikel hier, ik geloof in een van deze boeken, ik ben er niet helemaal zeker van. Ik las het onlangs en ik geloof dat ik het teruglegde ergens in deze spullen hier. Misschien niet, ik ben er niet zeker van. Maar ik las een artikel uit een van de kranten... Hier is het. Een van de kranten hier in Michigan... of, toen ik op mijn laatste campagne hier boven was, een artikel in de krant. Daar was een vrouw... Ik was in Burlington, Vermont. En ze was helemaal teleurgesteld; ze had die dag geen gebedskaart voor de gebedsrij gekregen van de jongens. En Gene en Leo en Billy en sommigen die hier zullen zijn, die waren daar. En zij zat helemaal achterin en plotseling... zij vroeg zich af waarom zij niet in die gebedsrij kon komen. En de eerste persoon kwam naar boven en Hij zei: "U bent mevrouw Zus-en-zo uit een zekere plaats en iets vond er plaats."

     Op dat moment brak zij door die barrière heen, ze zei: "Ik ken die vrouw en ik weet dat dit de waarheid is."

     Zodra zij dat in haar hart dacht, riep de grote Heilige Geest mij en zei: "Mevrouw Zus-en-zo, die hier zit, helemaal achterin (twee keer de afstand van dit gebouw), die kleine dame aan het eind, met de groene jurk aan: u bent mevrouw Zo-en-zo", haar naam. Hij zei: "U lijdt aan epilepsie. U hebt vier of vijf aanvallen per dag." En Hij zei: "Waarom..." En zij sprong op haar voeten; dat was zij. En zij was zo verbaasd dat ze niet wist wat te doen.

51 En Hij zei: "Niet alleen dat, maar u bent erg overstuur omdat uw man in het Militair hospitaal ligt en daar hebben ze praktisch de hele maag verwijderd. En nu is de ziekte in een ander deel van het lichaam gekomen en er is geen kans voor hem om te leven, zeggen de dokters." En zij stak haar handen omhoog dat dit de waarheid was, terwijl de tranen over haar wangen rolden, zoals de krant verklaart.

     Op dat moment zag ik hem in het visioen thuiskomen. En ik zei: "ZO SPREEKT DE HERE. Maak u geen zorgen, hij zal gezond thuiskomen." En de volgende morgen, toen hij weer naar binnenging voor een onderzoek voor een chirurgische ingreep, terwijl die grote knobbels van de Hodgkin's ziekte doorbraken in zijn lichaam, de dokters... Hij zei: "Ik voel zelfs totaal geen enkele knobbel." En de dokters onderzochten hem en konden geen enkele knobbel vinden. Ze namen hem mee voor een röntgenfoto en deden elke test en hij was volmaakt gezond. En hij kwam de volgende dag thuis, gezond en wel. Waarom? Geloof is de overwinning. Geen gebedskaart, geen handoplegging, nee niets, maar geloof is de overwinning die alles overwint. Zo is het.

52 In mijn laatste samenkomst in Chicago stond een kleurlingdame op het podium. Neem mij niet kwalijk, ik geloof dat het een blanke vrouw was die op het podium stond. En de avond daarvoor was daar een oud Zweeds vrouwtje, en Billy zag haar zich uitstrekken en zoveel geld geven bij een collecte voor broeder Osborn voor zijn oproep voor Afrikaans Zwart Goud, zijn campagne. En Billy zei tegen mij: "Hoe kwam die arme kleine vrouw, met dat gespikkelde jurkje aan, ooit aan zoveel geld om in die collecte te doen?"

     En toen Billy begon, zei zij: "Geef mij een gebedskaart, lieverd."

     Hij zei: "Ik heb er niet meer." Hij ging naar Gene of Leo, een van hen die ze uitgaf, en vroeg het hun; zij hadden er niet meer. Dus zei hij: "Zuster, ik zal u morgenavond ontmoeten en u er een geven."

     Zij zei: "In orde, lieverd." En ging ergens boven op de galerij zitten. Ik wist er nooit van.

53 Toen ik die avond op het podium kwam en er één vrouw op het podium was... Zij zat daarboven en zij brak door die barrière heen tot de plaats waar God aan haar geloof werkte. Daar, toen zij die plek trof, zei Hij: "Die kleine vrouw die daarginds boven zit, op die tweede galerij, de tweede persoon erin, met die kleine geruite jurk aan, haar naam is mevrouw Zus-en-zo. En zij bidt voor haar man die een conducteur bij de spoorwegen is, doof aan één oor." En ze viel bijna flauw; ze was een Lutheraanse. En toen zij thuiskwam... En de Here zei: "ZO SPREEKT DE HERE, hij is genezen." Toen zij die avond thuiskwam, stond hij met blijdschap in de deuropening. Op datzelfde moment was zijn oor geopend, terwijl hij op een stoel zat in het verzendkantoor.

54 Een kleurlingvrouw die daar zat, zag dat en geloofde. En zij geloofde voor haar zuster die tien jaar in een psychiatrische inrichting was geweest in Little Rock, in het krankzinnigengesticht. En de Heilige Geest kwam tot haar en vertelde haar wie zij was en wie haar zuster was. En Hij zei: "Zij is een woeste waanzinnige geweest die tien jaar lang haar hoofd tegen de muur sloeg. Maar ZO SPREEKT DE HERE, ze is zojuist genezen." En de volgende morgen, toen zij door de deur gingen, vond de directrice haar in de deuropening staan, smekend om eruit te mogen gaan, bij haar normale volle verstand. Ze stuurde bericht aan haar zuster in Chicago en ze schreeuwde het uit. Ze zei: "Genadige God! Dat is wat er gezegd werd gisteravond op het podium!"

     Ze zei: "Liefste, ik weet dat je geen geld hebt, maar ik zal je onmiddellijk een vliegtuigkaartje sturen. Kom hier; de samenkomst zal morgenavond sluiten."

     En de vrouw die tien jaar in een krankzinnigengesticht was geweest, stond de volgende avond op het podium en prees de Almachtige God.

     Wat was er aan de hand? Haar zuster brak door die plaats van de dingen van deze wereld heen. Dingen van de wereld betekenen niet alleen roken, drinken en naar de bioscoop gaan. Het betekent ongeloof. Zij brak door dat alles heen tot ze ontdekte dat haar geloof overwon. Ze zei: "Als God dat kan doen voor die blanke vrouw, kan God dat ook voor mij doen, een gekleurde vrouw." God deed het. En God zal het iedere keer doen als ons geloof twijfel overwint, het maakt niet uit hoe erg het is. O, Hij leeft!

55 Zijn er toevallig enige personen hier die die avond in Chicago zijn geweest, die de vrouw hoorden getuigen? Steekt uw handen omhoog. Wel, ja, kijk eens hier in het rond. Zeker was daar een vrouw die al deze jaren in een inrichting was geweest. Wat is het? Geloof is de overwinning.

     Nu, diezelfde Jezus is hier vanavond. Als ik dan mijn geloof kan loslaten op Zijn belofte, zal Hij regelrecht terugkomen en hetzelfde doen, als u uw geloof kunt loslaten op de belofte. Als Hij het zal doen voor ieder van u die hier in het gehoor zit, zult u dan geloven dat Hij nog leeft? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Is dat de wijze waarop Hij het deed toen Hij op aarde was? ["Ja."] Is dat de wijze waarop de apostelen het deden? ["Ja."] Paulus zag de man aan, enzovoort en terwijl Jezus de vrouw bij de bron vertelde... Terwijl de vrouw Zijn kleed aanraakte en wegliep en ging zitten. Hij keerde Zich om en zei: "Wie raakte Mij aan?" Hij wist niet wie Hem aanraakte, dus zei Hij: "Wie raakte Mij aan?" Allen ontkenden. Hij zei: "Maar ik werd zwak. Er ging kracht van Mij uit." En Hij keek rond tot Hij de vrouw vond die het gedaan had. Zij leed aan een bloedvloeiing en Hij zei haar: "Uw geloof heeft de overwinning behaald."

56 Wat betekent dat? Hij zei nooit: "Ik genas u." Hij zei: "Uw geloof heeft u behouden." Wat deed u? U had geloof dat overwon, dat elke twijfel onderwierp, vertrapte, want zij zei in haar hart: "Als ik Zijn kleed kan aanraken, zal ik gezond worden." Jezus had... Zij moest dat nemen door iets wat zij dacht in haar eigen verstand. Hier is Zijn eigen Woord, dat beweert dat Hij hier zou zijn in deze dag en hetzelfde zou doen als wat Hij toen deed. "Een kleine tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar gij zult Mij zien. De werken die Ik doe, zult gij ook doen, zelfs meer dan deze. Ik ga naar Mijn Vader en gij zult meer doen dan deze."

     Hier is het. We leven in deze laatste dag. Jezus is hier. Laten we bidden en laten we geloven. En gelooft u terwijl ik bid.

57 Here, hier is een groep mensen en U bent een groot God. We zien in de Bijbel dat U de menigte genas, dat in de reis van Israël, Mozes, toen zij uit de woestijn kwamen... dat er geen enkele zwakke onder hen was. U bent de grote Dokter. U bent de grote Chirurg.

     En nu, Here, laat deze mensen die hier vanavond ziek zijn in hun lichaam of in hun ziel, nu op dit moment hun geval aan Uw handen toevertrouwen, de grote Geneesheer. En opereer aan hen, Vader, in de mate dat al hun twijfel weggenomen zal worden.

     Nu, Uw Woord zegt dat U Dezelfde bent gisteren, heden en voor immer. Wij bidden dat u dit als een mes zult gebruiken en dat mes doet neerkomen en Uzelf verklaart dezelfde te zijn. "Ik zal met u zijn, zelfs in u." En dan, Here, als de mensen zien dat U hier bent, moge hun geloof boven elke ziekte die er in het gebouw is, uitstijgen, zonde of ziekte, en genezen worden. Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

58 Kunt u beseffen of de positie inschatten waarin het mij plaatst? Nu, zie hier. Er zijn op z'n minst tweehonderd vijftig mensen of meer die hier staan of meer dan dat, veronderstel ik. Ja, ik veronderstel dat het er meer zijn. Ik weet het niet. Maar er is een grote menigte van u die ik niet ken. Hoevelen hier weten niet... U weet dat ik u niet ken of niet weet wat er verkeerd met u is? Steek uw hand op. Kijk eens... Wel, daar is het, overal. Zeker. Ik weet het niet, maar Hij wel.

     Nu, als Hij wil, als u slechts uzelf aan Hem onderwerpt en Hem tot u laat spreken door hetzelfde geloof dat de vrouw had, zult u Hem geloven? Als het... Als iets een bewezen feit is, is het een bewezen feit.

59 Als iemand hier komt en zegt: "Ik heb een geneesmiddel voor kanker." Hij nam hier een kanker uit die in een slechte toestand was gekomen en nam de dokters daarmee naartoe en bewees hun dat die kanker genezen kon worden, dan zou iedereen in de wereld op dat geneesmiddel afstormen. Wel, broeder, ik heb Jezus Christus zoveel kankers zien genezen! Maar toch, Hij vraagt slechts één ding: "Als u zult geloven." Dat schijnt de moeilijkste zaak te zijn. Ik zag Hem de ogen van de blinden openen, de kreupelen doen wandelen. Ik zag Hem de doden opwekken nadat zij dood waren geweest, verklaard door de dokter. Zoveel dingen, het zou... Ik zou geen boeken genoeg kunnen schrijven om te vertellen wat ik Hem zelf heb zien doen. En toch is het zo moeilijk om tot geloof te komen.

60 Nu, als u allen, zieke mensen hier binnen... Ik wil dat iedereen zo eerbiedig is als u maar kunt. Nu, ik geloof... Ik ben een groot gelovige van emotie. Ik geloof dat alles wat geen emotie heeft, dood is. Als uw godsdienst niet een beetje emotie in zich heeft, kunt u hem beter begraven, omdat... Maar er zijn tijden voor alle dingen.

     Als u naar mij toekomt en ik het u zou kunnen geven en u zou zeggen: "Broeder Branham, ik wil honderd dollar." U zou werkelijk vol respect komen en zeggen: "Broeder Branham, ik heb vreselijk behoefte aan honderd dollar." En u weet dat ik honderd dollar in mijn zak heb en u gelooft dat op... u werkt op mijn medegevoel dat ik u die honderd dollar zou geven. Welnu, u zou daar eerbiedig staan, verwachtende ze te ontvangen. Als ik u dan die honderd dollar gaf, zou u zo luid kunnen schreeuwen als u maar zou willen. U hebt de honderd dollar in uw hand. Zie? Nu, maar als u komt, kom met respect, dan komt u niet schreeuwend en vraagt mij om honderd dollar; ik zou u niet kunnen begrijpen. Zie? Maar u komt en vraagt mij. En dan als ik u de honderd dollar geef, begin dan te schreeuwen. Dus als...

61 Laten we tot God komen en Hem vragen om Zijn Heilige Geest te bewegen, binnen de muren of buiten de muren, waar het ook moge zijn, het maakt mij niet uit waar u staat. Waar het ook is, maakt mij niet uit. Als het door het land is en u bidt voor iemand, zal Hij hem bewegen.

     En laten we gewoon zien. God zei: "Beproef Mij." Dat is een goede manier om te bewijzen of God God is of niet. "Beproef Mij", zegt de Here. Nu, als Hij dan God is en wij weten dat Hij het is, laten we Hem vragen om hier vanavond de dingen te doen die Hij deed, en dan zou u niet hier boven hoeven te komen. En als het gedaan is, op zijn minst bij drie verschillende mensen door het gebouw heen, als het toevallig de mensen treft die ik ken, wil ik die niet als één meetellen. Zie? Ik wil het bij iemand die ik niet ken.

62 Nu, zover ik ziekten ken, is er maar één persoon hier binnen die ik ken, waarvan ik weet van enige ziekte, en dat is geen ziekte. Dat is mijn goede en vriendelijke kleine vriendin, Edith Wright, die daar achterin zit. Ik ken haar. Zij heeft gedurende jaren geleden. We baden voor haar en zij... nooit... De pijn ging toen weg, dat is al een lange tijd geleden, maar de Here heeft het meisje nooit van haar aandoening bevrijd. Ik weet wat er bij Edith verkeerd is. Behalve dat, weet ik van niemand hier binnen welke ziekte u hebt. Maar als u mij kent, zou ik liever willen dat het zou zijn, zodat u zult zien dat ik het niet ben, dat het de Here is.

     Nu, bidt u; ik zal bidden en laten we slechts de Here geloven.

     En nu, zuster Gertie, zo langzaam als je kunt, wil ik dat je speelt: "De grote Geneesheer is nu nabij, de mede gevoelende Jezus."

63 Ik kijk hier naar broeder Banks Wood, een vriend van mij. Iedereen die broeder Wood hier in de Tabernakel kent, weet dat hij een van de beheerders hier is. Maar hij was vroeger een Jehova Getuige. Dit was zeker iets voor hem. Maar toen hij naar Louisville kwam zag hij dat de Here iets deed. Hij had een kreupele jongen, met een soort kinderverlamming, die zijn been had opgetrokken. En hij volgde de samenkomsten. Ik wist het niet. Ik had nooit van hem gehoord. Maar toen hij hier kwam – ik kwam net terug van overzee, uit Zweden – zat hij die avond daar ergens helemaal achter in het gebouw. En de Here Jezus riep die jongen, David, en genas hem. En vandaag weet de jongen nauwelijks welk been het was dat genezen werd. Zie? O, honderden dingen! Als u alleen maar gelooft!

64 Nu, ik kan denken aan die ene keer waarvoor ik dat werkelijk vroeg, ik herinner mij dat het was... Ik zie enige Amish-mensen, geloof ik, of Mennonieten in het gebouw, met de kleine dames met hun hoedjes op. Dat deed mij daaraan denken. Ik was in Fort Wayne, Indiana. En daar was een Mennonieten-meisje, dat de Heilige Geest ontvangen had. Of het kan een Amish geweest zijn. Het was een van beiden, òf van de Mennonieten òf van de Amish. En zij was een lief meisje. En zij speelde: "De grote Heelmeester is nu nabij, de medelijdende Jezus." En daar was een klein kindje dat in mijn armen gebracht was, dat kreupel was. En toen ik bad werd het kindje genezen. Het sprong uit mijn armen en liep over het podium. En de moeder viel flauw. En het Amish- of Mennonieten-meisje kende de dame. En zij... De Heilige Geest trof haar en ze begon te jubelen. En ze hief haar handen omhoog en liep bij de piano vandaan en de piano miste nooit één noot, speelde: "De grote Geneesheer is nu nabij, de mede gevoelende Jezus." Komend door de gangpaden van overal verdrongen de mensen elkaar. En die ivoren toetsen gingen op en neer: "De grote Geneesheer is nu nabij, de mede gevoelende Jezus." En ze lagen op de vloer, in de gangpaden, overweldigd door vreze... of door de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Hij leeft nog. Hij is nog steeds Jezus.

65 Nu, laten we dat even een ogenblik neuriën, dan zullen we zien wat de Here zegt. Iedereen bepaalt nu zichzelf bij zijn geloof en begint deze kant uit te kijken, en geloof met uw gehele hart.

De grote Geneesheer is nu nabij...

     Here Jezus, ik bid dat U zult openbaren wat er in deze harten is, in Jezus' Naam.

... hart op te vrolijken.
O, hoor de stem van Jezus.
Lieflijkste toon des engelenlied,
Lieflijkste Naam...

     Nu, u zieke mensen, begin al uw twijfels weg te drijven. Velen van u die dit nooit eerder hebben gezien, zeg: "Ik geloof het hoe dan ook."

Jezus, dierbare Jezus.
[Broeder Branham begint te neuriën – Vert.]

66 Ik hoop dat ik niet fanatiek ben, maar het schijnt mij nu toe alsof ik in mijn kamer ga, de deur dichttrek, in een binnenkamer ga en de deuren sluit. Ik sluit het hele gehoor nu gewoon rondom mij af. "En bid tot uw Vader die in het verborgene ziet en Hij die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, want ieder die zoekt, zal vinden." Stelt u zich Hem nu hier voor, Die u daar op die foto ziet, het Licht, de Halo. Hij is niet ver weg. Hij is een onderscheider van de gedachten. Het is Christus. "Een kleine tijd... Ik kom van God en Ik zal terugkeren naar God." Hij deed het, ging rechtstreeks terug naar wat Hij was. Als Hij weerkomt zal Hij in een vleselijk lichaam zijn zoals Hij de Here Jezus was.

67 U zou kunnen zeggen: "Broeder Branham, wat doet u?" Gewoon mijzelf toewijden. Nu, dat is... Ik sta hier gewoon. Dit is geen toneelspel. Beslist niet. Denkt u dat niet; u bevindt zich op gevaarlijke grond. Het is proberen, proberen om ergens in te dringen. Gods Woord is in het geding. Ik heb gezegd dat Hij was. Wat als het niet zo is? Hij zal altijd Zijn Woord houden. Ik ben daar niet bang voor. Iemand zal ergens de zoom van Zijn kleed aanraken.

     De Bijbel zei: "Hij is nu (juist nu) een Hogepriester die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden."

68 U kijkt zo ernstig naar mij, dame, die daar zit met die blauwe jurk aan. Ik ken u niet, ik geloof van niet. Ik schijn ergens geen contact met iemands geloof te krijgen. Misschien zou het helpen. Hebt u God nodig? Als ik een vreemde voor u ben, steek uw hand op. [De zuster zegt: "Ik denk niet dat u mij kent, broeder Branham, maar ik ken u." – Vert] Ik ken u niet, maar u kent mij. Goed. Ik heb geen idee waarvoor u hier bent. Ik heb u nooit in mijn leven gezien, zover ik weet. U bent waarschijnlijk ergens in mijn samenkomst geweest. Als de Here Jezus mij zal vertellen wat uw probleem is, zult u het dan geloven? U zou het moeten geloven als het de waarheid is. En misschien zal dat bij anderen maken dat het geloof aan het werk gaat, zie. Ik weet het niet. Ik zag u daar gewoon naar mij zitten kijken. U hebt nauwelijks uw ogen van mij afgehouden. U bent er dichtbij.

     De vrouw die hier vóór mij zit, ik ken haar. Deze mensen hier ken ik. Ik geloof niet dat ik u ken. Ik niet, maar Hij wel. En als u een nood hebt, precies alsof u hier op het podium stond... Ja. Nu, iedereen kan het zien. Ik hoop dat u het kunt. Het lijkt mij toe dat de vrouw helemaal vaag wordt, maar ze heeft het een of ander dat verkeerd is; ze heeft een huidziekte. Dat is juist. Steek uw hand op als dat waar is. Het is op haar lichaam, wat men niet ziet, maar ze heeft het. Dat is correct. Zie, gewoon een contact... Terwijl hij zei: "Zie naar ons." En terwijl ze naar hem bleven kijken, zei Paulus: "Ik bemerk dat u geloof hebt om genezen te worden."

69 Hoe staat het met de kleine dame die naast u zit? Het brak door een soort barrière voor haar heen, omdat zij ook aan het bidden was. Ik ken u niet. We zijn vreemden voor elkander. Dat is juist. Als de Heilige Geest mij zal openbaren wat uw probleem is, waarvoor u hier bent, of iets in uw leven waarvan u weet dat ik het niet weet, zult u geloven dat het de... is, dat die kracht, die ongeziene kracht, van Christus komt? Ik wil u iets vragen. Juist nu hebt u een gevoel over u, echt een lieflijk, zachtmoedig, nederig gevoel. Als dat juist is, steek uw hand op. Zie? Dat is het. Recht boven u staat dat Licht. En u lijdt aan problemen aan uw voeten en benen. Dat is juist. Nietwaar? Wuif met die zakdoek naar de mensen, als dat juist is, zodat zij het zullen zien. Ik denk niet dat u er ooit meer mee gekweld zult worden.

     Dat is... Wat doet dat? Wat is... Daar zijn mensen die ik nooit in mijn leven zag. Wat doet het? Dat zijn er twee.

70 Er is daar nu een jongeman die vlak naast de vrouw zit. En hij begon te huilen zodra dat trof; het is het een en ander over die vrouw... Nee, het is de jongeman zelf. Hij heeft last van zijn keel en hoofd. Dat is juist. Ik geloof dat u een vreemde voor mij bent, jongeman. Ik heb u nooit gezien. Dat is juist. Dat is juist. Als dat juist is, steek uw handen omhoog.

     Daar zijn drie mensen, die op een rij zitten. Ik heb hen nooit gezien, had heel mijn leven geen contact met hen, met deze mensen. Zult u geloven?

     Iemand in deze richting nu, die hier binnen is. Hoevelen zijn ziek en hebben een nood, in deze richting? Steek uw hand omhoog, ieder in deze richting, die een nood heeft. O, het is gewoon overal. Blijf nu alleen maar geloven.

71 De man die naar mij zit te kijken, u moet Christus vinden of sterven. De kanker zou u doden. God is de genezer.

     Deze oudere dame die hier precies op de stoel zit. Zij lijdt aan een maagkwaal en artritis. Dat is correct. Gelooft u dat het voorbij is?

     U die omkijkt naar haar, gelooft u? Hebt u Christus nodig? Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben? Dat gezwel dat u wilt laten wegnemen, gelooft u dat God het zal doen? Ik zie het gezwel niet, maar het is er wel. Het is aan de achterkant van uw nek. Misschien als ik u vertel dat uw naam mevrouw Welsh is, zou u mij dan geloven? Is het zo? Dat is juist, nietwaar? [De zuster zegt: "Ja, het is zo." – Vert] Ik heb u nooit in mijn leven gezien. U weet dat. Heb geloof in God.

72 Er is een doodsteken boven de kleine vrouw die daar zit, ook kanker. Gelooft u dame dat God u gezond zal maken? Ja. U lijdt aan kanker, er is een zwarte schaduw die boven u hangt. Ik vertel u nu dat hij weg is, indien u het gelooft... Ik ken de vrouw niet. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Ik ken geen van deze mensen zover ik weet. Zult u geloven?

     Ik kijk naar een man, ik neem aan dat ik hem nooit tevoren in mijn leven gezien heb, hij lijdt aan een hernia. Gelooft u dat de Here u zal genezen, meneer, met die hernia, u gezond zal maken? Uw vrouw heeft nervositeit en een zwakte. Dominee Reed, dat is uw naam. Ik ken u niet. U bent niet uit dit land in ieder geval. U komt uit Ohio. Dat is correct. Als dat juist is, sta op. Het is nu allemaal voorbij voor u zowel als voor uw vrouw. Geloof met uw hele hart. Kunt u nu geloven?

73 Achteraan in deze rij, achterin naar deze kant, kunt u dat Licht daar niet zien hangen? Het is bij een vrouw die lijdt aan een virusinfectie, recht beneden deze rij hier. U bent niet uit deze stad. U bent uit een plaats genaamd Columbus, Indiana. Uw naam is Elizabeth. U woont in een straat genaamd Ohio Street. Uw nummer is 1932, Ohio Street. Ga, geloof. Het heeft u nu verlaten. Heb geloof.

     En nu beweegt die Geest. Hij gaat hier deze kant op, naar een man. Er is een of andere verbinding... Nee. Het is... hij komt uit Columbus. En hij lijdt aan een oogkwaal en een zweer. Gelooft u dat de Here Jezus u zal genezen, meneer, u gezond zal maken? En uw kleine neef die daar vóór u zit, het kind van uw zuster. Het had de een of andere soort botziekte en het wil nu niet eten. Het maakt er zoiets als een complex van. Als u gelooft met uw gehele hart kunt u gezond worden. Heb geloof in God. Hoevelen van u geloven nu?

74 Ik zie daar nog een schaduw van kanker zitten. Als u zult geloven met uw gehele hart, zuster, zal het voorbij zijn. Kunt... Is uw geloof nu voorbij die twijfelgrens? Hoevelen geloven dat hun geloof nu voorbij de twijfelgrens is? Steekt uw handen op. Wat blijft er dan over dan vrij uit te gaan? Het is allemaal voorbij.

     Deze kleine meisjes die hier in de stoel zitten; ik ken jullie. Ik kende jullie niet eerder dan sinds gisteravond, maar ik ken jullie nu. Ik vernam vandaag over jullie van mijn vrouw. De naam van jullie moeder is Fulkerson, voordat zij getrouwd was. En dat betreft een ziekte waar niemand iets over weet. Jullie vingers raken gewoon geïnfecteerd en jullie hebben een bloedziekte of zoiets, in jullie handen, en weldra, weet je, vallen bij jullie beiden, kleine meisjes, jullie vingers eraf. Jullie zijn twee mooie dametjes. Ik ken jullie moeder. Jullie grootmoeder werd op een avond genezen toen ik naar haar toeging, zo'n twintig jaar geleden, van t.b.. Dat is juist. Mevrouw Fulkerson. God bestraffe die duivel die jullie mooie kleine meisjes lastig valt. Moge de kracht die Jezus uit het graf opwekte, die zaak uitwerpen en jullie nooit meer last veroorzaken. Ik zeg dat op de autoriteit van Gods Woord. Jullie moeten boos zijn op de duivel. God geeft ons de overwinning; we hebben haar nu op dit moment. "Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof."

75 U allen die gelooft dat u genezen bent door Zijn kracht, sta op uw voeten en prijs Hem, overal in het gebouw. Steek uw handen nu omhoog en laten we Hem prijzen. Dank U, Here Jezus, voor Uw genezende kracht. Dit is het geloof dat overwint. Dit is de overwinning, namelijk ons geloof. We verklaren hen nu genezen in de Naam van de Here Jezus Christus. Sta het toe, Here.

"Ik wil Hem prijzen", Gertie. "Ik wil Hem prijzen." Bent u de barrièregrens gepasseerd?
Prijst het Lam, voor zondaars geslacht;
Geeft Hem heerlijkheid, alle gij mensen,
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen. (Goed, kom op nu.)

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen,
Prijzen het Lam voor zondaars geslacht;
Geeft Hem heerlijkheid, alle gij mensen,
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

76 Luister. Ik geloof nog steeds, vrienden, dat u niet tot die plaats kunt opklimmen. Ik zal de duivel dit type samenkomst niet laten verslaan. Daar is geen reden voor. Het Evangelie is gepredikt en Christus is hier om het te bevestigen. De duivel is een leugenaar. U bent ieder genezen door Jezus Christus. Dring erdoor met dat geloof. Daar is het. Het is van u. Drijf niet langer mee. Wees vast gericht op Golgotha en geef Hem lofprijs en heerlijkheid. Vertel Hem dat u Hem liefhebt. Vertel Hem dat u Hem waardeert. En ga voorbij die scheidsgrens, en God zal u genezen en gezond maken. Meen het werkelijk. Zeg het niet alleen. Meen het vanuit uw hart en prijs Hem.

Ik wil Hem prijzen (Vanuit uw hart nu, naar omhoog), ik wil Hem prijzen,
Prijzen het Lam, voor zondaars geslacht;
Geeft Hem heerlijkheid, alle gij mensen (Geeft Hem lofprijs!)
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

77 Wat voor soort smet? Smet van twijfel. "Ik ben nu genezen. Door Zijn striemen ben ik genezen. Ik behoor aan de Here toe. Mijn ziekten zijn voorbij. Ik wil Hem prijzen. Ik wil Hem prijzen. Ik wil Hem heerlijkheid geven. Ik wil de overwinning bejubelen. Ik wil Hem vertellen dat ik Hem liefheb. Ik geloof Hem. Ik ben vrij." Halleluja!

... mensen,
Want Zijn bloed heeft elke smet weggewassen.

Ik wil Hem prijzen, ik wil Hem prijzen.
Prijzen het Lam, voor zondaars geslacht;
Geeft Hem heerlijkheid, alle gij mensen,
Want Zijn bloed heeft gewassen... (Dat is het. Breek erin door!)
... elke smet.

Ik wil Hem prijzen, ik... (Halleluja! Halleluja!)
Prijzen het Lam voor zondaars geslacht;
Geeft Hem heerlijkheid, alle gij mensen,
Want... (Dat is het!) ... het bloed heeft elke smet weggewassen.

Ik wil Hem prijzen,... (Gewoon voortdurend, gewassen in het bloed!) ... Hem.
Prijzen het Lam voor zondaars geslacht;
Geeft Hem heerlijkheid, alle gij mensen,
Want het bloed heeft elke smet weggewassen.

78 Glorie! Prijst de Here! Hebt u Hem lief? Prijst Hem! Prijst Hem! Heerlijk Lam...?... levend, altijd tegenwoordig nu. De Jehova God van het Oude Testament, aanwezig in deze dag! Hoe wonderlijk en verbazend zijn Zijn werken! Zijn tekenen en wonderen gaan het uitvinden te boven. O, hoe wonderbaar! O, Hij is heerlijk!

     Hoevelen van u voelen de tegenwoordigheid van God op dit moment nu? Zeker! Laat nu elke twijfel uit u vervagen. U bent genezen. Door Zijn striemen bent u genezen. Het is voorbij. Prijst Hem en geeft Hem heerlijkheid! De Heilige Geest valt overal in het gebouw! De grote Halo van Licht cirkelt door de plaats. Hoe wonderbaar! Wat hebben wij Hem lief!

En als de strijd voorbij is, zullen wij een kroon dragen!
Ja, wij zullen een kroon dragen!
Ja, wij zullen een kroon dragen.
En als de strijd voorbij is, zullen wij een kroon dragen
In het nieuw Jeruzalem.

Een kroon dragen, een kroon dragen,
Een heldere en schijnende kroon.
En als de strijd voorbij is, zullen wij een kroon dragen.
In het nieuw Jeruzalem.

Een kroon dragen, een kroon dragen,
Een heldere en schijnende kroon dragen.
En als de strijd voorbij is, zullen wij een kroon dragen
In het nieuw Jeruzalem.

79 Dit is naar mijn mening net als de Heilige Geest die viel op de dag van Pinksteren, die de banden losmaakte. Ik merkte toevallig op dat hier in de samenkomst een Mennonieten-broeder stond, uit Indianapolis. Hij kwam binnen en had vele, vele jaren vallende ziekte. En de Heilige Geest riep hem uit, in de samenkomst geloof ik dat het was, en hij heeft er nooit meer één aanval van gehad. De Here God genas hem en maakte hem volmaakt gezond, een Mennonieten-prediker. O, is Hij niet wonderbaar? Niemand weet het, behalve diegenen die Zijn goedheid gesmaakt hebben, die weten hoe goed Hij is!

80 Nu vrienden, naar mijn mening is dit de ouderwetse godsdienst, als de Here Jezus Christus in ons midden komt en ons zegent. We zijn zo gelukkig dat u hier bent. Ik geloof dat elke persoon die nu in de Goddelijke tegenwoordigheid is... als uw geloof alle twijfels heeft doen verzinken, dan bent u nu vrij. Beweer van nu af aan nooit meer dat u ziek bent. Ga door. U gaf uw zaak over aan een dokter, geef hem nu over aan Jezus. Hij heeft aan u geopereerd en alle twijfel weggenomen, zodat u het kunt hebben. De Here zegene u.

Het is de ouderwetse godsdienst,
En die is goed genoeg voor mij.

Het is de ouderwetse godsdienst,
Het is de ouderwetse godsdienst,
Het is de ouderwetse godsdienst,
En die is goed genoeg voor mij.

Doet mij iedereen liefhebben,
Doet mij iedereen liefhebben,
Doet mij iedereen liefhebben,
En hij is goed genoeg voor mij.

O, het is de ouderwetse godsdienst,
Het is de ouderwetse godsdienst,
Het is de ouderwetse godsdienst,
En hij is goed genoeg voor mij.

... als ik stervende ben,
Hij zal het maken als ik stervende ben,
Hij zal het maken als ik stervende ben,
En hij is goed genoeg voor mij.

Het is de ouderwetse godsdienst,
Het is de ouderwetse godsdienst,
Het is de ouderwetse godsdienst,
En hij is goed genoeg voor mij.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)