Superteken

Door William Marrion Branham

1 [Een broeder heet broeder Branham welkom en bedankt hem voor zijn komst. De zaal applaudisseert – Vert] Dank u. Dank u. Dank u zeer. Dank u zeer. My, dat maakt beslist dat ik mij welkom voel. Dank u zozeer.

     Ik waardeer dat. En soms, weet u, voelen predikers zich, als we alle inspanningen hebben verricht die we maar ergens in kunnen stoppen, en we zien dan dat de mensen het waarderen, my, dan maakt dat gewoon dat je je goed voelt. Ik waardeer u zeker. Ik zal altijd voor u blijven bidden. En als de Here het wil, zal ik er opnieuw zijn. En ik zal graag terugkomen en zien en... [Applaus – Vert] Dank u. Als Hij vertoeft en het Zijn wil is, zullen we terugkomen en u weer zien.

     Dit is hier in ieder geval ongeveer mijn derde keer. En we hopen dus dat we kunnen terugkomen om misschien een beetje langer te kunnen blijven, een plaats huren, enzovoort, voor een wat langere tijd en... Ik dank u. Het is een groot genoegen geweest, een van de fijnste samenkomsten die we in lange, lange tijd hebben gehad: zo'n fijne gemeenschap, samenwerking, liefde. Dat zijn de dingen die de harten van de mensen doen samensmelten; namelijk de liefde van God.

2 En alles wat ik maar weet, en ik zou... Als ik alle gaven van God had in een geweldig grote plaats waar ik heen zou kunnen gaan, en elke gave zou ontvangen die ik maar zou wensen, dan zou ik liefde accepteren boven die alle. Ik zou liever liefde hebben dan al de gaven die God heeft, omdat waar tongen zijn, deze zullen vergaan; waar profetie is, zal deze falen; maar als het liefde is, blijft die voor eeuwig. En ik... de liefde...

     Ik geloof dat dit het meest verheven woord is: liefde. Het heeft twee verschillende betekenissen. Er is een liefde die "fileo" liefde wordt genoemd. Dat is de liefde die wij in het natuurlijke voor elkaar hebben. En dan is daar "agape" liefde, die van God komt. Dat is Goddelijk respect en liefde. En ik ben zo blij om hier deze namiddag in deze gemeenschap te zijn waar beide fasen van liefde in werking zijn: gemeenschap met elkaar, en de liefde van God uitgestort in onze harten door de Heilige Geest.

3 Ik wil dit kleine koor bedanken. En broeder Borders kwam zojuist naar me toe en zei tegen mij: "Broeder Branham, dat is geen geselecteerd koor, dat zijn alleen mensen uit de campagne, gewoon verschillende mensen." U zou elkaars namen moeten krijgen en een koor vormen. Dat is werkelijk goed. En ik waardeer zeker ook uw boodschap dat u wederom geboren bent. Ik ben blij om daardoor gemeenschap met u te hebben. Ik ben ook wederom geboren door dezelfde Geest en in dezelfde familie. En daardoor bent u mijn broeder en zuster.

     Dat is de enige plaats waar ooit gemeenschap kan zijn, en dat is onder het bloed van Jezus Christus. Als God een beslissing neemt, dan moet het altijd op die manier zijn. En Gods eerste beslissing om mensen in gemeenschap te brengen met Zichzelf was onder het bloed, vanaf de hof van Eden tot op precies deze minuut. Dat is de enige plaats in het Oude Testament, slechts één plaats, en dat was onder het bloed. Hoe vast stond Job daarop, en hoewel hij wist dat zij hem een geheime zondaar noemden, wist hij toch dat hij onder het vergoten bloed was, waardoor alles goed moest komen. Wij zijn daar vandaag zo gelukkig om.

4 Ik weet gewoon niet hoe ik mijn dankbaarheid voor deze fijne broeders kan uitdrukken; aan u, broeders. Hoe fijn u bent geweest. Ik werd nog nooit beter in mijn leven gesponsord. U bent gewoon in alles uitmuntend geweest. Ik vertrouw erop dat God een opwekkingsvuur in elk van uw kerken zal beginnen, waardoor u gewoon... waardoor u grotere kerken zult moeten bouwen, en zult uitbreiden, en uw tenten moet opbreken en verder uitbreiden, en zo maar door. Mogen de opwekkingsvuren opnieuw branden totdat wij Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen zien.

5 Er is geen ding geweest waar we om gevraagd hebben, of iets, of deze groep mannen die hier op het podium zitten, zijn gewoon perfect geweest om op elke manier die zij maar konden te helpen; de boodschap vertegenwoordigend. En u weet dat een ieder van ons, hier of daar, iets zou kunnen hebben waardoor we het oneens kunnen zijn met elkaar. Er is geen enkel woord over gezegd. Wat het ook maar is, wij nemen het en bewegen gewoon rechtdoor. Nu, dat is wat je gemeenschap noemt (dat is juist), echte gemeenschap. God zegene u, mijn broeders.

     De nacht zal nooit te donker zijn, en de regen zal nooit te hard vallen, of ik zal alles voor u doen wat ik maar zou kunnen. Ik bid heel de tijd voor u. Bidt u voor mij? ["Amen."] ...?... ga naar dit zendingsveld en op sommige ruwe plaatsen, dan kan ik rekenen op een groep broeders hier die voor mij bidden. En ik hoop weer spoedig bij u terug te zijn, op een keer dat we langer kunnen blijven, en dan tijd hebben waarin we ons niet hoeven te haasten om binnen te komen, eruit te springen, en er weer in te springen op die manier. Dat maakt iedereen nerveus. En het maakt de mensen nerveus waarvoor gebeden wordt, het maakt hen nerveus. Tegen de tijd dat zij half beginnen te begrijpen waar je heen wilt, moet je weer gaan (zie?) en zij ontvangen het niet.

6 Maar laat mij dit tot u zeggen, als ik genade heb gevonden in uw ogen. Er zullen vele, vele mensen komen die hier ziek waren, die het op dit moment misschien niet weten. Maar let op en ontdek in uw kerken en dergelijke, broeders, dat er hier zoveel dingen zijn gebeurd, dat ik ze zelfs niet kon uitroepen over het gehoor, zo snel gebeurde het. En ik kon het gewoon niet. En ik dacht: "Wel, zolang als ik tot twee of drie, of vier of vijf, zes, hoeveel het er ook waren, zal spreken, dan zal de rest het begrijpen." Er is daar in de zaal en ook hier een fijn geloof geweest. Overal is het een fijn geloof geweest. Ik waardeer dat.

7 En bij... Ik heb hier enigen van mijn broeders die ik tot nog toe niet in de samenkomst heb gezien. Ik ontmoette hen gisteren in de kerk van de synagoge. Broeder Fred Sothmann, een van onze beheerders van de kerk, broeder Fred, ben je hier? Sta op, als je er bent. Broeder Fred Sothmann zit daar helemaal achterin met zijn vrouw en gezin. En ik heb begrepen dat ook Tom Simpson hier is, Canadese vrienden die bij ons in Jeffersonville verblijven. Waar ben je, broeder Tom en zijn gezin? Broeder Tom zit ook achterin... Nu, van hier vandaan is het moeilijk, omdat dat licht daar tegen dat bord schijnt. Ik kan het niet zien.

8 Broeder Banks Wood, een fijne broeder die Jehova's Getuige was. En hij kwam naar een van de samenkomsten en hij zag hoe de Here met een vrouw handelde, of jongedame, die dit bepaalde ding had waardoor er verstening optrad in haar benen en haar armen. Zij kon ze niet bewegen. Ze waren gewoon plat. En wij baden voor haar. De Heilige Geest kwam op een avond en sprak het uit, en vertelde haar toen: "ZO SPREEKT DE HERE, je zult in orde komen." En de volgende morgen rende zij de trap op en af met drie of vier treden tegelijk en ze kwam de volgende morgen in het gebouw om God te prijzen. Nu, dat verbaasde hem.

9 Wel, hij had een zoon, David, een jonge knaap die polio had, zijn been was onder hem opgetrokken. Ik ging na die samenkomst naar Zweden, Zwitserland of Zweden, geloof ik dat het was, en Noorwegen. En toen ik terugkwam, had ik daar een samenkomst in het noorden van Ohio. Ik ben de naam vergeten van de plaats bij de Grote Meren.

     En op een avond terwijl ik aan het spreken was tegen een grote menigte van mensen, zag ik een kleine jongen met een geel jack aan met zijn been onder hem opgetrokken voortstrompelen terwijl hij probeerde te lopen. En de Heilige Geest keerde Zich om naar Banks Wood, van ver weg uit LaGrange, Kentucky, met een kleine kreupele jongen, en de Here zou hem gezond maken. Hij zou gezond worden. Hij hoefde niet te wachten. Direct strekte dat kreupele been zich uit.

10 Broeder Wood is hier vandaag ergens. Ik heb hem sindsdien niet gezien, maar ik weet dat hij hier is. Hij verkoopt boeken. Zijn zoon, die jongen met een kreupel been, hij weet bijna niet... moet soms gaan staan en overleggen welk been genezen werd. Hij is getrouwd en heeft twee fijne kinderen. Hij en zijn vrouw zijn vandaag bij ons. David, ben je hier ergens binnen in het gebouw? Zou je willen opstaan? Als ik het kon zien, ik... Is hij... David... Ja, daar is hij. Daar is een getuige van de kracht van God. David Wood, kreupele jongen door polio, en nu leeft hij helemaal normaal, en zijn been is gewoon zo volmaakt als het maar zijn kan. De genade van God.

11 Broeder Wood... broeder Banks Wood en zuster Wood, zij zijn... Weet u wat zij gedaan hebben? Hij is een aannemer en een goede ook, een bouwer. Hij komt uit een familie van aannemers en bouwers. Maar toen Hij dat had gedaan, bekeerde hij zich. Ik doopte hem en hij ontving de Heilige Geest.

     En toen gingen zij hem natuurlijk direct – zijn mensen die Jehova's Getuigen zijn – onmiddellijk excommuniceren. Dus kwam zijn broer om met hem te praten en hij wilde weten waar deze kwakzalverprediker was waarmee hij optrok en omging. En meneer Wood verkocht alles wat hij had, verhuurde zijn huizen, en verhuisde, en woont vlak naast mij, van alle huizen precies naast mij. En ik vertel u dat ik blij ben om dit deze avond over broeder Wood te kunnen zeggen: hij is een Handelingen 2 Christen, een echte man.

12 En zijn broer kwam om met hem te praten. En zij waren... Zijn vader was een voorlezer bij de Jehova's Getuigen en een goede man. En ik had nog nooit iemand van zijn familie gezien. Dus zijn broer kwam naar hem toe om met hem te praten, en hij vroeg zich af waar deze kwakzalverprediker was.

     Zei: "Hij is buiten in de tuin het gras aan het maaien."

     Ik kwam binnen met een oude gescheurde hoed op, ging zitten en sprak met hem, en de Heilige Geest kwam neer en zei: "U bent een... u bent een getrouwde man. U heeft uw vrouw verlaten. U heeft twee kleine jongens."

     En hij keek om naar broeder Wood daar achteraan, alsof hij wou zeggen: "Ja, jij hebt hem dat verteld."

     Ik zei: "Ik weet wat u zei, maar hij heeft u dit nooit verteld. U gaat om met een vrouw en zij heeft kastanjebruin haar. En een paar avonden geleden stond u bij de deur. Iemand klopte op de deur. Het was een goede zaak dat u er niet heenging toen u uit het raam keek, omdat de man met een pistool uw hoofd er vanaf zou hebben geschoten."

     Dat deed het. Toen doopte ik hem. Hij ontving de Heilige Geest. Toen kwam de zus hierheen, een lieflijke vrouw; zij wilde weten wat het allemaal te betekenen had. Ik doopte haar; zij ontving de Heilige Geest. Toen kwam de vader in beweging, en hij kwam eraan. Juist. Hij zou komen en mij goed rechtzetten, omdat ik helemaal fout was in mijn leer.

13 Broeder Wood zei: "Laten wij hem meenemen om te vissen."

     Ik zei: "Goed." We begonnen ons dus gereed te maken om in Kentucky te gaan vissen. Ik zou hem gewoon laten praten. Dat is de beste manier, weet u. Laat hen de zaak benoemen.

     Dus die morgen... Het regende de hele nacht, en toen we de volgende morgen de Ohio rivier overstaken, zei ik: "Welnu, al de stromen..." Er was een visioen gekomen, en ik zei: "Al de stromen zullen modderig zijn. We zullen niet in staat zijn om te vissen totdat we bij de plaats komen waar wij heengaan, ongeveer honderdzestig kilometer verder. En dan zal het echt mooi en helder worden. En we zullen gaan vissen. De regen zal daar aan voorbij trekken zodat wij kunnen vissen. En dan, hoewel wij vandaag gaan, zullen we niets vangen."

14 "En vanavond, als het begint donker te worden, zal meneer Banks Wood hier een kleine vis vangen, een meerval, en ik zal er een hele ris van vangen. U zult precies naast mij hetzelfde aas gebruiken en ik zal een hele ris vangen. En dan gaan wij om ongeveer elf uur naar binnen. De volgende morgen gaan we naar buiten en ik zal een grote vis met schubben vangen. Ik kan niet precies zien wat voor soort het is, maar het zal een grote vis zijn. De rest van de dag zal er niets meer gevangen worden."

     Ik zag meneer Wood, grootvader Wood, zo om zich heen kijken, alsof hij wou zeggen: "O ja, we zullen wel zien wat er van komt."

     Dus onderweg ernaartoe vertelden we... en Banks had hem over de visioenen verteld, hoe... En als wij buiten zijn dan leven en slapen broeder Banks en ik samen. We zijn gewoon broeders. En hoe het was op de rivier toen hij had gezien... En Lyle was bij hem. Hoe ik... terwijl ik op een namiddag een vis ving, zei ik: "Er staat iets op het punt te gebeuren. Er zal een opwekking van leven gaan zijn."

15 En de volgende morgen vingen we zonnebaarsjes om aan de vislijn te doen en meneer Lyle, Banks broer, ving er een die de haak helemaal inslikte. Hij sloeg hem niet snel genoeg aan en trok hem uit het water. En hij rukte gewoon de ingewanden en kieuwen uit zijn keel, gooide hem in het water en zei: "Kleine kerel, je hebt je laatste kruid verschoten." En hij kronkelde een klein beetje, lag daar en verstijfde, een klein visje, wat je hier een brasem zou noemen, veronderstel ik. En hij dreef ongeveer een half uur rond op het water en dreef terug in de waterlelies en dergelijke.

16 En ik stond daar zo te vissen aan de zijkant van de boot. En plotseling kwam daar iets neer door deze bomen en het bulderde rondom ons. Zij hoorden het, maar ze zagen het niet. Het was dat Licht dat daar rondcirkelde. Zei: "Sta op, spreek tegen die kleine vis, en hij zal zijn leven terugkrijgen."

     Ik vroeg aan de broeders om op te letten. Ik zei: "Kleine vis, in de Naam van Jezus Christus, geef ik je je leven." Die kleine vis draaide zich om, zwom zo hard als hij maar kon de rivier over, en... Het lijkt een fabeltje, maar hier is Gods Woord, en God is mijn Rechter. En broeder Lyle viel languit in de boot. Hij zei: "Was dat voor mij, broeder Branham?" Hij was pas gered en sinds kort gevuld met de Heilige Geest. Hij zei: "Dat was voor mij." Zei: "Dat is alles wat ermee is." Hij zei: "Omdat ik tegen die kleine vis zei dat hij zijn laatste kruid had verschoten."

     Ik zei: "Nee. Het was alleen Zijn tegenwoordigheid."

     Broeder Banks daar achterin, stond op en zei: "Het is goed om hier te zijn. Laten wij drie tabernakels bouwen."

17 O, en die dag daarna... Precies wat aan grootvader Wood werd verteld, gebeurde exact: op dezelfde manier, dezelfde vis, precies hetzelfde aantal. De volgende dag toen we vertrokken, zei ik: "Hoe denkt u erover, meneer Wood?"

     Hij zei: "Wel, het is tamelijk goed wanneer iemand vissen kan zien voordat hij ze vangt."

     Toen zei ik: "Hoe zit het hiermee?" Nu, ik leidde hem tot Christus en doopte hem en zijn vrouw. Zijn hele gezin is nu gedoopt in de Here en gevuld met de Heilige Geest, en zij leven een overwinningsleven. Dat is verbazingwekkende genade. Broeder Wood, ben je hier? Waar ben je, broeder Wood en zuster Wood? Ben je in het gebouw? Sta op als je er bent. [Een broeder zegt: "Ze staan daar." – Vert] Daar... ik kan hen niet zien. Iedereen die omkijkt kan hen zien. O, ja. Precies achterin. Goed, broeder Wood. Dat is fijn.

18 Wel, laat eens zien. Ik zal niet veel tijd meer hebben. Heel wat meer van mijn vrienden... Broeder Gene Norman, een dierbare broeder. Hoe graag zou ik enige dingen willen vertellen die daar gebeurden. Hij verhuisde en ging naar Tucson. Ik was laatst met hem op een jachttocht. Ik wenste dat ik broeder Fred en hen kon laten getuigen over de dingen... Wel, dit... Toen wij op die kleine driedaagse jachttocht waren, gebeurde er meer omtrent het Koninkrijk van God dan wat u vanaf de tijd van Maarten Luther tot op deze tijd in de geschiedenis kunt nalezen. Dat is juist.

     Broeder Fred zei: "Wat is dit geweldig."

     Broeder Norman, ben je met zuster Norman in het gebouw? Waar ben je? Ik... ik wenste dat je zou opstaan als je er bent. Daar is hij. Ja zeker. U hoorde dat woord "ober alles", de Hollander, weet u. Hoevelen weten wat "ober alles" betekent? Over alles, over alles. Goed. Dat is juist.

19 Wel, we zijn blij om bij u mensen te zijn. God zegene u. Ik hoorde net een paar minuten geleden toen ik buiten met Billy sprak, dat al de onkosten zijn voldaan. Dank u allen. De Here zegene u. Ik zei altijd tegen de manager... altijd tegen meneer Borders om niet aan te dringen bij de mensen. Als de onkosten niet zijn voldaan, dan stuur ik bericht naar mijn eigen samenkomst, of ergens anders naartoe. Wij zullen er voor zorgen. Zie? En wij willen nooit aandringen, duwen, of zoiets. Toen vertelde Billy mij dat zij een offer voor mij hebben opgehaald. Dank u. God zegene u.

     Ik kwam niet voor dat doel, vrienden. Ik kom hier om te proberen u te helpen, maar u deelt uw levensonderhoud met mij, en ik zal alles doen wat ik kan, door de genade van God, om erop toe te zien dat het naar het Koninkrijk van God gaat, op elke wijze die ik maar kan. Ik vertrouw erop dat God aan de andere kant voor u een onsterfelijk huis bouwt dat nooit zal vergaan en nooit onderhoud nodig heeft. Totdat wij elkaar aan die zijde ontmoeten, onthoud, dat ik altijd uw broeder blijf, proberend alles voor u te doen wat ik kan. Schrijf mij. Als ik u een gebedsdoekje kan toesturen, iets waarover ik gebeden heb, dan zal ik blij zijn om dat te doen.

20 Nu, als het komt tot het beantwoorden van vragen, dan is het het beste dat u het aan uw voorgangers vraagt. Ik laat het altijd op die manier, omdat, zoals u weet, het het beste is om het aan de voorgangers te vragen. Maar als ik u op welke manier ook maar kan helpen met bidden voor u, of om iets voor u te doen, schrijf mij dan. Ik probeer niet om uw adres te krijgen, omdat ik... Ik probeer iemand te krijgen om brieven te beantwoorden.

     Ik heb helemaal geen programma's die ondersteund moeten worden, niets van dat alles. Deze boeken daar achterin zijn niet van mij. Meneer Wood heeft deze boeken zelf gekocht van broeder Gordon Lindsay, en van vele andere plaatsen. En hij brengt ze slechts mee voor de mensen, alleen voor de mensen. Wij krijgen er geen cent van. We nemen er niets van.

     Broeder Fred Sothmanns schoonzoon verkoopt de banden. Hij houdt de prijs zo laag dat hij ze net kan maken. Dat is alles. En zij hebben dus banden en allerlei dingen om u te helpen; we zijn hier om dat te doen. Alles wat wij maar kunnen doen. God zegene u.

21 En ik vraag u om uw gebeden voor mij, waar ik ook heenga. En als ik u nooit meer zou ontmoeten... Nu, ik weet dat ik, als ik hier over een jaar terugkom, dat er iemand is... Als ik nog een jaar leef en Jezus vertoeft, dan is er vanmiddag hier iemand die er dan niet meer zal zijn. U bent heengegaan. Dit is onze laatste ontmoeting. Maar als ik u aan de andere kant ontmoet, wanneer we allemaal van deze generatie zijn opgestaan, dan zal ik door de genade van God hetzelfde verhaal vertellen. Dat is waar.

Verbazingwekkende genade! Hoe lieflijk het geluid,
Dat een wrak als ik redde!
Eens was ik verloren, en nu ben ik gevonden,
Ik was blind, maar nu zie ik.

     God heeft u lief en zegene u. En onthoud, als de winden hard waaien, de nachten duister en stormachtig zijn, en aan elke kant medicijnmannen staan die je uitdagen... dan zal ik mij herinneren dat ik hier mensen aan de Westkust heb die voor mij bidden. [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

22 Het is deze middag te warm voor mij om te prediken over hetgeen ik wilde spreken. En Billy vertelde mij daarbuiten, zei: "Papa, u kunt beter..." Zei: "U beloofde dat u al de gebedskaarten zou nemen." Zei: "U zou beter af zijn als u alleen maar naar binnen gaat, en de mensen bedankt, en naar buiten gaat." Maar ik zou mij een verrader van Christus voelen als ik niet een Schriftgedeelte zou lezen en iets zou zeggen. Dat is zo.

     En wij zullen ook voor de zieken gaan bidden, voor elke gebedskaart. Nu wil ik u alleen maar vragen of u zo eerbiedig mogelijk wilt zijn, en ik zal ermee voortmaken.

23 Het is een vreemde zaak dat deze samenkomst er kwam, hoe het kon gebeuren, maar de Here liet het gebeuren. Nu, voordat wij het Woord benaderen, laten wij de Auteur van het Woord, de Here Jezus, benaderen door gebed.

     Onze genadige Vader, wij danken U voor Uw goedheid en Uw genade. Gij zijt God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. En, Here, voor deze kleine samenkomst hier met deze fijne mannen, Uw dienstknechten en deze fijne mensen daar, die in hun zak hebben getast om deze samenkomst te sponsoren en van hun levensonderhoud hebben gegeven, bid ik, God, dat het als brood op het water zal terugkeren.

24 Ik bid voor deze predikers, hun gemeenten, hun mensen. God, mogen hun kleine gemeenten groeien totdat het zich uitspreidt, en mogen vanuit hun gemeenten flinke evangelisten en zendelingen over de hele wereld uitgaan. Laat ons werken, Here, want we weten dat we niet veel tijd meer hebben om te werken. Wij zien de sluitende tijd. Wij zien uit naar het spoedig verschijnen van de Engel die Zijn voet op het land en op de zee zal zetten en Zijn hand zal opheffen en zweren bij Hem Die voor eeuwig en altoos leeft, dat de tijd niet meer zal zijn. Zei dat op die tijd het geheimenis Gods voleindigd zou zijn. Wij begrijpen nu, Vader, dat Gods drievoudige geheimenis aan ons is bekend gemaakt. En uit het boek Openbaring verstaan wij, en zien wij nu uit naar deze mysterieuze donderslagen die uit de hemel komen, die verzegeld waren aan de buitenkant van het boek.

25 Openbaar aan ons, o Here, de dingen die wij nodig hebben voor de strijd die voor ons ligt. Vergeef ons onze zonden, onze vele onachtzame dingen, onze ongerechtigheden. Wij bidden, God, dat U deze middag het buitengewoon overvloedige zult doen boven alles wat wij zouden kunnen doen of denken.

     Nu, Vader, wij zijn hier niet om gezien te worden. Deze mensen zijn hier niet om gezien te worden. Het is heet. De mannen zitten hier met hun jassen uit en de dierbare zusters waaien zich koelte toe. Zij zijn hier omdat zij hongerig zijn. Zij houden van U. En, Here, ik ben hier met een rauwe keel door deze vervuilde lucht. En ik... ik ben hier omdat ik geloof dat U het voorbestemde dat wij hier deze middag zouden zijn. En mijn hart is wijd open; die van hen is wijd open. Kom dus binnen, Here Jezus, en spreek tot ons de dingen waarvan U wil dat we ze weten, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

26 Ik wil de kleine tekst noemen die ik wil gebruiken. Ik wil het Superteken noemen. En ik heb mijn tekst genoemd voordat ik mijn Schriftgedeelte lees, en dat is een beetje ongebruikelijk. Gewoonlijk lees je je Schriftgedeelte en dan neem je je tekst. Maar weet u, God doet soms dingen op ongebruikelijke manieren en op ongebruikelijke tijden.

27 In Jesaja, het zevende hoofdstuk en het veertiende vers, zou ik een gedeelte van de Schrift willen lezen, dit ene vers, om een achtergrond te geven vanwaar ik deze tekst vandaan heb.

     Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.

     Wij leven in een dag van super. Als het niet super is, dan slaat het niet aan. Alles moet super zijn. Het is een superdag. Als je naar de winkel gaat, dan is de kleine kruidenier op de hoek buiten bedrijf. Zij moeten naar de supermarkt gaan. Halen er een paar postzegels en betalen er een heleboel meer voor, ongeveer een stuiver per stuk, omdat het een supermarkt is. Zij kunnen u deze postzegels niet geven, weet u. Maar het is een supermarkt. Er is airconditioning. Loop er naar binnen en je betaalt ervoor.

28 Dan zijn er de superauto's. Wij moeten over de wegen rijden... Zij waren er aan gewend te kunnen rijden... Toen ik voor de eerste keer naar de Westkust kwam, was ik zestien dagen onderweg in een T-Model, maar ik kwam hier. Nu is het ongeveer vier dagen in een Ford. Maar natuurlijk was het mijn eerste Ford, en op de wegen die ik had, kon ik slechts vijftig kilometer per uur halen; en dat betekende vijfentwintig kilometer die kant en vijfentwintig kilometer die kant op. [Op en neer – Vert] Maar wij hebben nu supersnelwegen; superauto's en supersnelwegen.

     En wij proberen te bedenken dat de wereld supermensen moet hebben, supermannen. Wij hebben het op de radio en televisie: "Superman". Zij willen een superras hebben. Hitler zei dat de Duitsers een superras waren. Stalin dacht dat Rusland een superras was. Chroestsjov denkt hetzelfde. Engeland zei: "Zolang er een wereld is, zal er een Engeland zijn", een superras. Amerika denkt dat zij het superras zijn. Wij hebben de intelligentie en van alles; dat is al wat wij nodig hebben. Dus zijn wij het superras.

29 Superras, superwegen, super, alles is super. Het moet groot, groter dan normaal zijn. Een man moet zijn... Hij moet een superhuis hebben. Ze veranderen elk jaar: het model huizen van 1962 is niet goed meer in 1963. Uw koelkast moet een beetje meer super zijn. Hij moet een beetje meer up to date zijn. Zetten er gewoon een kleine versiering op en het maakt dat u de oude inruilt en er twee- of driehonderd dollar meer voor betaalt, zodat u een andere krijgt. Dat is de wijze waarop het is. Het is alles super. Het is één grote geldklopperij. Ik denk dat wij beter af zijn met een paard en wagen. Dat is juist.

30 Het komt tot een plaats, zoals ik gisteren predikte, dat het een opgepompte tijd is. Alles wordt opgepompt. Mensen ontploffen; krijgen teveel opgebouwde druk. Waarom doet u het niet langzamer aan en leef? Huh? Dat is juist. Waarom bent u zo in haast? Wij moeten supersamenkomsten hebben in onze gemeente: vijftien minuten. Dat is de moderne trend, ongeveer vijftien minuten. Als u het niet doet, dan neemt de raad van diakenen u mee naar achteren en wil weten wat er aan de hand is. Dus alles is super.

     Dit alles zijn tekenen die naar een aankomende duisternis wijzen (dat is juist), het komen tot een onbekend tijdperk. Wij gaan binnen in een mystieke wereld, een onbekend tijdperk waarin "super" zal uitbreken in mystiek. [Het streven naar de innige vereniging van de ziel met God of een godheid – Vert] Ze weten niet waar ze heengaan.

     Een man zal de weg afrijden met honderdvijfenveertig kilometer per uur, de kans wagend om zijn nek te breken en iemand anders zijn gezin te doden, stopt bij een kroeg, drinkt twee uren voordat hij naar huis gaat. Wat is er aan de hand met hem? Alles moet haastig gaan, teveel haast. Het zou beter zijn als wij onze tijd zouden nemen.

31 Nu, de mens heeft altijd geprobeerd iets uit zichzelf te doen om een gedenkteken voor zichzelf te maken. Wij hadden dat pas geleden bij de hand, zoals we allen weten. Maar het is gewoon het idee dat de mens iets wil doen voor zijn eigen succes. Hij wil dingen niet zo laten zoals ze zijn. Hij moet er gewoon iets aan doen.

     In ons land moesten ze zo nodig alle bossen omkappen, en dat laat de stormen erdoorheen gaan waardoor alles afbreekt. En nu hebben zij de rivier ingedamd, wat veroorzaakt dat er een vloed komt die overstroomt en de steden wegspoelt. Nu hebben zij zoveel superbommen gekregen en dingen, dat je overal borden met "gevaar voor radioactieve neerslag" ziet. Rusland heeft het daar losgelaten. En ze zeggen dat het nog maar een paar jaar duurt of de zee zal beginnen te kolken, en dat we allemaal door de radioactieve neerslag gedood zullen worden.

32 Wat is er hoe dan ook met de mensen aan de hand? Ze proberen zelf iets te bereiken. Dat is zijn... Waarom? Hij is zo gemaakt. Maar iets in hem veroorzaakte dat, maar hij gaat er niet de goede kant mee op. Hij probeert het te bereiken door zijn eigen inspanning.

     Zelfs Adam probeerde een superreligie te maken zonder een verzoening. Adam probeerde een religie te maken waardoor hij gewoon op elke wijze kon leven die hij maar wilde, deed een vijgenbladschortje om en dat was voldoende. Zie? Kaïn probeerde hetzelfde. In plaats van bloed te brengen, de verzoening, bracht hij appels, peren, of welke vruchten van het land het ook waren, proberend om zelf iets te fabriceren, proberend iets te bereiken.

     Nimrod probeerde een supertoren te bouwen, groter dan al de andere torens in de wereld, zodat hij naar boven kon gaan. Want als God toornig op hem zou worden, welnu, dan kon hij de toren opgaan en de vloed zou onder hem voorbijgaan: een supertoren.

33 Nebukadnezar bouwde een superstad. Ze had hangende tuinen en het was een geweldige plaats. Het was een model van de hemel. Precies voor de troon stroomde de rivier de Eufraat. En zij ontdekten dat dat de wijze is waarop de troon van God is, dat de rivier des levens bij de troon van God vloeit.

     Proberend iets te bereiken, proberend iets geweldig groots te maken zodat hij kan zeggen: "Kijk eens wat ik gedaan heb." Super... Het is gewoon zo in de mens.

     Onze eigen natie, afgunstig op Engeland, bouwde niet lang geleden een superschip en zeiden dat het niet kon zinken. Maar het zonk, de Titanic, een superschip. Ze zeiden: "Hij kan niet zinken." Maar hij ging hoe dan ook naar beneden. En de dichter schreef het lied: "God, met een machtige hand, toont deze wereld: het houdt geen stand." Dat is juist.

34 Frankrijk bouwde een super Siegfriedlinie. Zij dachten: "Wij zullen deze linie bouwen, dan kunnen wij daarachter vrouwen, geld en wijn hebben, en wat we ook maar willen. En als Duitsland ooit achter ons aankomt, dan is het enige wat wij te doen hebben dit: gewoon onze geweren op hen richten en hen terugdrijven; de Siegfriedlinie." Maar wat gebeurde er? Zij vergaten iets. Duitsland marcheerde achter hen langs en zij konden de geweren niet draaien. Zij namen haar in.

     Duitsland bouwde voor zichzelf een Maginotlinie, een grote Maginotlinie, en ze verschansten zich daaronder. Maar de Amerikanen kwamen met een blockbuster die het allemaal opblies. Kijk, proberend zelf iets te bereiken.

35 De kerk heeft geprobeerd een superdenominatie te vormen. Dat is juist. Ons werd pas geleden in de kranten gevraagd... U hebt het opgemerkt: "Waarom komen al de kerken niet bijeen en komen terug bij de moederkerk waar het begon, in Rome?" Ik wil één geleerde; ik wil één historicus... en we hebben precies hier een van de besten zitten. Ik wil één geleerde, één prediker, één historicus, om mij ergens aan te wijzen waar de kerk in Rome begon. De kerk begon in Jeruzalem op de Pinksterdag.

     Ik ben... wil de paus geloven, als hij het daarnaar terug wil brengen. Ik zal daar met hem naar teruggaan (dat is juist), maar niet naar Rome. Ik geef dit toe: Rome is de moeder van al de georganiseerde religies, en de Bijbel zei in het zeventiende hoofdstuk dat zij dat is, en dat zij dochters had evenals zij.

     Maar elk ervan probeert een superdenominatie te bouwen. Het is erg dat het ook in die van ons komt. Om leden te krijgen, maken we bekeerlingen, en trekken, en doen van alles om leden te krijgen; proberend een superdenominatie te maken. En dan, als zij een grote denominatie hebben gekregen, proberen zij die super te maken door de burgemeester van de stad erin te krijgen, en de rechter, en de beter geklede mensen, en de hoger geschoolden. U krijgt alleen maar een groep intellectuele, koude formele nietsnutten. Dat is het precies.

36 Het herinnert mij aan iets. De lente komt eraan. Ik let op de vogels die hun nesten bouwen en ik denk aan een oude moedervogel. Zij kan haar nest bouwen en erop gaan zitten, haar eieren leggen. Maar als die oude moedervogel niet bij de mannetjesvogel is geweest, zullen zij nooit uitkomen. Deze eieren, ongeacht hoe goed zij hen behandelt, hoe trouw zij is, ze met haar vleugels overdekt, ze omdraait, alles doet wat zij maar kan, en daar zit totdat zij is doodgehongerd; toch zullen deze eieren nooit uitkomen als zij niet bij de mannetjesvogel is geweest, omdat zij niet bevrucht zijn.

     Dat is wijze met onze organisatiereligie. Zolang wij daarbinnen zondaars opnemen die slechts leden zijn van onze kerk, dan kunt u ze vertroetelen (terwijl ze vier of vijf keer getrouwd zijn, en roken, en drinken, en gokken, en bedriegen, en liegen) en hen diakenen maken in de kerk, u kunt ze koesteren en alles doen wat u maar kunt. Maar tenzij zij in contact komen met de Man Christus Jezus, zijn zij een nest vol rotte eieren. Het is nodig om de hele zaak uit het nest te gooien. Ze zullen nooit uitkomen. Het beste om te doen, is het nest schoonmaken en helemaal opnieuw beginnen. Kom bij de Man Christus Jezus, dan zullen er niet zoveel verschillen zijn, superdenominaties, de grootste. "Wij horen bij deze denominatie, de Zo-en-zo. Wij zijn de grootste onder hen. Wij behoren bij deze."

37 Nu vragen zij u om samen te gaan en alles tot één te brengen. Het zal gebeuren, het komt eraan. Dat is wat de mensen willen, iets supers, zodat iedereen kan zeggen: "Wel, ik behoor tot die bepaalde kerk. Ze is de grootste in de wereld, de grootste denominatie." Zeker. Daar houden zij van, omdat het super is.

     Al deze dingen hebben gefaald. De Titanic zonk. De Maginotlinie werd opgeblazen. Nimrods toren stortte in elkaar. Babylon ging ten onder. En de denominaties stierven uit, zij zijn tot stof vergaan en geschiedenis geworden.

38 Halleluja. Zij hebben altijd een teken gewild. God zei: "Ik zal hun er een geven." Broeder, het flitsende weerlicht in de donkere lucht 's nachts toont dat er licht kan zijn in de tijd van duisternis. God zei: "Ik zal hun een teken geven, geen opgepoetste toren, geen kerkelijke toren. Ik zal hun een teken geven en het zal een eeuwigdurend teken zijn, een eeuwig teken, een gebouw dat u niet hoeft te onderhouden. Het zal een eeuwigdurend teken zijn, een superteken. Een maagd zal zwanger worden." O my.

     Al hun grote opgepoetste torens en scholen, en richtsnoeren, en schepen en van alles, maar God zei: "Ik zal hun een teken gaan geven en het zal een superteken worden, een eeuwig teken, een eeuwigdurend teken. Een maagd zal zwanger worden." Amen.

     Wat is het? Bovennatuurlijk. Het is een superteken, geen opgepoetste zaak, maar een superteken: God gemanifesteerd in vlees; kleine Jehova geboren in een stal bij een mesthoop; kleine Jehova huilend als een baby; kleine Jehova spelend in de straten. Maar het is een superteken. Amen. Ofschoon er over gepraat wordt, toch is het Gods superteken, een eeuwig teken.

39 Hij kwam niet met saluutschoten van de hemel waarbij God de galerijen neerliet en er van de trappen engelenscharen neerdaalden in de hof van Kajafas, waar zij allen musiceerden en de engelen op de aarde ronddansten. Hij kwam via een schuur, een stal. Maar het was een teken.

     Niet iedereen zag het, maar degenen die waren voorbestemd om het te zien, zagen het. God toont Zijn supertekenen aan degenen die geboren zijn om het te zien. Zij zagen het niet. Duizenden die leefden in de dagen van Jezus hoorden nooit over Hem, tienduizenden, miljoenen, wisten niets over Hem.

40 Hij kwam niet op de wijze van een engel. Toen Hij neerkwam uit de hemel had Hij als een engel kunnen komen. Hij kwam uit de hemel. Hij had als een engel kunnen komen; Hij had als een cherub kunnen komen. Maar in plaats daarvan kwam Hij als een zaad van Abraham, een Man; God Die Zichzelf mens maakte zodat Hij kon sterven. Hij kon niet in de Geest sterven. Hij moest vlees worden voordat Hij kon sterven. Maar het was een superteken, een geweldig teken.

     Hij kwam om het Zaad van Abraham te zijn, zodat Hij een superras naar voren kon brengen. Nu, Abraham had een zaad, natuurlijk zaad. Vervolgens had hij een Superzaad. Onthoud, dat God ook vol is met supers. En Abraham had een superzaad. En Jezus kwam zodat Hij het superzaad van Abrahams ras kon verlossen (God was er zeker van om dat te doen), een ras met bovennatuurlijke tekenen van een bovennatuurlijke Christus.

41 Na tweeduizend jaar van hard proberen met al hun blockbusters en ijsbergen en van alles, hun uitsluitingsprocedures en hun denominaties, zijn ze toch nooit in staat geweest Gods Superteken te bevriezen, uit te sluiten of te vernietigen. Hij leeft vandaag na tweeduizend jaar. Hij is Gods Superteken.

     U zou de toren mogen neerhalen; u zou een stad ten onder kunnen laten gaan; u zou een schip ten onder kunnen laten gaan; maar u kunt Gods eeuwige Superteken niet ten onder laten gaan. Het is een eeuwigdurend teken. Christus' opstanding kon niet vernietigd worden, dat grote superteken dat God ons gaf.

42 Wij bemerken in het Oude Testament dat Abrahams zaad, overeenkomstig Genesis 22:16 en 17, dat Abrahams zaad de poorten van de vijand in bezit zou nemen. God beloofde dat op de berg toen Abraham Zijn Naam Jehova-Jireh noemde: "De Here zal voor Zichzelf in een offer voorzien." God zal het inwilligen.

     Ik wil u iets vragen. Waar kwam dat lam vandaan? Abraham was op een driedaagse reis. Iedere normaal lopende man kan, o, ongeveer veertig kilometer op een dag lopen. Hij was drie dagen reizen van de beschaving vandaan, toen bevond hij zich op de top van een berg waar wild gedierte was, geen water, niets om te eten, en bovenop de berg...

     En offerde... begon zijn zoon te offeren in opdracht van God. En toen hij het leven van de jongen begon te nemen, blaatte er een ram achter hem. Waar kwam die ram vandaan? Nu, het was geen visioen. Hij doodde hem en er stroomde bloed uit. Het was geen visioen, het was een ram. En Abraham noemde Hem: "Jehova-Jireh", "de Here kan voor Zichzelf in een offer voorzien". Een superteken, bovennatuurlijk. En elkeen van Abrahams natuurlijke zaad, door Izak, bezat elke poort van de vijand waartoe zij kwamen. Dat is helemaal waar.

43 Ik heb hier een lijst van hen opgeschreven wat ons de hele middag zou kosten om door te nemen. Laten we bijvoorbeeld eerst eens spreken, gewoon voor een ogenblik, over de Hebreeën kinderen toen zij in de brandende oven gingen. Nu, zij hadden geen enkele zekerheid, behalve dat zij Abrahams zaad waren. God vertelde hun niets, en God vertelde hun nooit: "Nu, jullie gaan daarheen en gaan in het vuur, en Ik zal bij jullie zijn." Maar zij waren Abrahams zaad en wisten dat zij de rechten hadden. En zij zeiden: "Wij zijn niet van plan Gods Woord terug te nemen. God heeft ons verteld om niet voor afgoden te buigen, en Hij is in staat om ons te bevrijden. Als Hij het niet doet, zullen wij nochtans niet voor uw afgoden buigen." En zij namen de poort van Babylons oven in bezit, de vurige oven. Dat deden zij.

44 Daniël nam de poort van de vijandelijke leeuw in bezit. Mozes nam de Rode Zee in bezit en nam de vijand in Egypte in bezit. Waarom? Omdat hij Abrahams zaad was.

     Samgar, een kleine kerel – een van de richters van Israël – over wie maar één vers in de Bijbel werd opgeschreven. Op een dag stond hij aan de deur van zijn boerderij. En de Filistijnen kwamen er zoals gewoonlijk aan en aten al hun voedsel op. Nadat zij heel de zomer hard gewerkt hadden en hun spullen in de schuur verzameld hadden, kwamen de Filistijnen er aan en pakten het van hen af.

     Misschien had hij op een dag al zijn voedsel bijeen gebracht, keek naar zijn kleine vrouw die daar stond, en ze was mager, en zijn kleine bleke kinderen. Keek naar de arme kleine makkers, hoe ze in een toestand van bloedarmoede waren door ondervoeding, of zoiets, en hij zag hoe ze hem aankeken. En hij zei: "Misschien kunnen we deze winter iets te eten hebben. Misschien kan ik al het graan verkopen en kun je een jurkje kopen voor de meisjes, een paar schoenen voor de kleine jongen."

45 Hier hoorde hij iets op de weg aankomen. Hier kwamen duizend Filistijnen aan, gewapend met speren, zwaarden aan hun zij hangend, getrainde mannen. Tromp, tromp, over de weg recht op hem af. Kleine Samgar stond daar. Wat kon hij doen? Hij was een boer, hij was geen soldaat, en hij had niets om mee te vechten. Hij keek, en daar stond in de hoek een ossenstok. (En u weet wat dat is. Ieder van u Kentuckiërs behoort dat te weten. Het is een stok waarmee je de os onderweg port als je aan het ploegen bent.) Dus hij... Daar stond een ossenstok in de hoek en hij keek ernaar. Misschien zat er aan het eind een stukje koper waarmee hij het vuil van de ploeg afsloeg, en de os onderweg mee porde terwijl zij voortgingen. En daar stond hij in de hoek. Hij stond te kijken wat er op de weg aankwam.

46 Hij had niet geoefend... geen tijd om te leren hoe je moet duelleren, weet u, en hoe hij zijn ossenstok moest gebruiken als een zwaard. Maar ik geloof dat hij zich één ding herinnerde, namelijk dat hij een besneden Israëliet was. Hij was het zaad van Abraham. Hij had een recht op de belofte dat hij de poort van elke vijand zou bezitten. Amen. Van beide kanten. Hij had Rebekka hetzelfde verteld, en Abraham hetzelfde.

     Daar was hij, het zaad van dat paar, en hij had er recht op, want hij was besneden. Hij was een Israëliet. Hij was een zaad van Abraham. Hij had de belofte van God dat hij elke poort van elke vijand kon bezitten. Halleluja. De Geest van God kwam op hem, en hij nam die ossenstok en sloeg die duizend Filistijnen dood. Ja. Waarom? Omdat hij een superkracht had.

     Simson had een superkracht, omdat de super Geest op hem kwam. Dat is de reden dat de kaak niet brak, waarover wij gisteravond spraken. Het was een super. Dat is helemaal waar. Dezen waren allen een natuurlijk zaad van Abraham.

47 Maar er kwam een Koninklijk Zaad van Abraham. Nu, Abraham ontving Izak door seks met zijn vrouw als een uit de dood. Nu, dat was een die zo goed als dood was. Dat was het natuurlijke zaad, maar het wees naar het Superzaad dat zou komen, Degene Die zelfs geen aardse vader had, en evenmin had Hij een aardse moeder.

     Dat trof iemand. Goed, Katholieke vriend, als u haar de moeder van God noemt, wil ik dat u mij één Schriftplaats toont waar zij ooit een moeder van God was. Hoe zou God een moeder kunnen hebben? Wie was dan de vader? Maria was niets anders dan een broedmachine. Dat is alles. Jezus noemde haar geen enkele maal moeder. Hij noemde haar "vrouw", want Hij was God, en Hij kon haar geen moeder noemen. Juist. Deze dogma's en tradities hebben de mensen gedood. Noemde haar "vrouw".

     Op een dag zeiden ze: "Uw moeder wacht op U." Hij keek naar Zijn discipelen en zei: "Wie is Mijn moeder? Zij die de wil van Mijn Vader doen." Zij was slechts een vrouw die God gebruikte, helemaal geen moeder van God. Genade, nee. Het is heiligschennend om zelfs maar aan zoiets te denken.

48 Nu, dit Superzaad kwam. Enigen van hen zeiden: "Welnu, wacht een ogenblik. De kiem komt natuurlijk van de mannelijke sekse. Die was door God geschapen. Maar het eitje in de vrouw was Zijn lichaam." Was het dat? U denkt dat dat van de vrouw zou zijn? Als dat zo was, kijk dan wat u Jehova laat doen. Dat eitje kan daar niet zijn zonder een sensatie. Er moest iets gebeuren. En kijk waar u Jehova plaatst, betrokken bij seks. God schiep het gehele Wezen van Christus in de schoot van Maria, en zij was gewoon een vrouw, een broedmachine, die deze Zoon baarde. Er was niets van haar bij. Nu. Zij was enkel een vrouw die God gebruikte.

49 Nu, het Koninklijke Zaad kwam, en het Koninklijke Zaad moest voor ons allen sterven. Nu, elk van deze zaden van Abraham in het natuurlijke bezat elk van deze poorten. Hoe zouden we hier doorheen kunnen gaan en hen hier bij de tientallen noemen, van hoeveel poorten die de vijand van... van degenen die de poorten van de vijand in bezit namen. Maar uiteindelijk moesten al deze grote strijders sterven. Maar toen kwam het Koninklijke Zaad eraan. Amen.

     Toen Hij hier op aarde was, nam Hij de poort van ziekte in; nam haar in. Hij nam de poort van elke vijand in die voor Hem kwam en nam haar in. En Hij stierf, ja, en Hij stond weer op. En Hij nam de sleutels van het Koninkrijk van God in beslag, tot de hel, de dood, en het graf. Hij nam alles in. Hij was een Superzaad, de Superbelofte. Onthoud, dat het een eeuwigdurend teken is. Hij stond op uit de dood. Hij is niet dood.

50 Een paar avonden geleden vertelde ik u over de kleine vrouw uit Mexico, die... de kleine Katholieke dame van wie de baby werd opgewekt uit de dood. De kranten interviewden mij de volgende dag en ze zeiden: "Meneer Branham, u bent geen... U bent gewoon een niet-Katholiek, nietwaar?"

     Ik zei: "Nee, meneer, ik ben een Protestant."

     Hij zei: "Protesteert u niet tegen de kerk?"

     Ik zei: "Dat doe ik, niet tegen de mensen, maar tegen de kerk, het systeem." Ik heb nog nooit... God stierf voor de mensen. Dat is waar. Maar ik heb niet... Ik veroordeel de mensen niet. Het is het systeem dat over hen regeert. Het is het systeem dat ik veroordeel.

     Hij zei: "Dan bent u niet gewoon een niet-Katholiek, u bent een Protestant."

     Ik zei: "Ja."

     "Tot welke denominatie behoort u?"

     Ik zei: "Dan zou ik net zo slecht af zijn als dat ik ooit was: geen." Ik zei: "Ik werd geboren in het Koninkrijk van God." Dat is juist.

     Toen zei hij dus: "Wat is uw... Gelooft u dat onze heiligen ook de doden konden opwekken?"

51 Ik zei: "Ik, mijn... Ik herinner mij mijn afkomst. Ik ben een Ier. Mijn achtergrond was Katholiek." En ik zei: "Ik weet dat je geen heilige kunt zijn totdat je dood bent, dat is wat zij zeggen."

     En hij zei: "Wel, je kunt geen heilige zijn totdat je dood bent."

     Ik zei: "Was Paulus dan geen heilige toen hij predikte? Petrus, Jakobus, Johannes en de overigen, waren die dan geen heiligen totdat zij stierven en heilig werden verklaard door een bepaalde Roomse kerk? Hmm, vertel mij dat niet."

     Hij zei: "Wat is uw mening over de Katholieke kerk?"

     Ik zei: "Jammer dat u mij dat vraagt." En hij zei... Ik zei: "Moet ik u antwoorden?"

     Hij zei: "Ik zou het graag horen."

     Ik zei: "Niet om u te minachten, maar ik denk dat het de hoogste vorm van spiritisme is die er is."

     En hij zei: "Hoe komt u daarbij?"

     Ik zei: "Alles wat met de doden bemiddelt, is spiritisme."

     "Hoezo," zei hij, "hoe komt u daarbij?"

     Ik zei: "Al deze goden en godinnen en van alles tot wie u bidt, zijn dood."

     En hij zei: "Hoezo, meneer Branham," zei hij, "u aanbidt Christus, en Hij stierf."

52 Ik zei: "Maar Hij stond op de derde dag weer op, en Hij leeft nu. Hij leeft voor eeuwig." Hij is een Superteken. Waarom is Hij... U kunt Hem niet doden; u kunt Hem ter dood brengen. Hij is opgestaan en leeft voor eeuwig; Dezelfde gisteren, heden, en voor eeuwig.

     God geeft ons een superteken, een teken voor het Woord in de laatste dagen dat Hij nog steeds leeft. Hij is een... Hij leeft vandaag (waarvoor?) om Zichzelf te manifesteren aan Abrahams superzaad. Amen.

     Onthoud, dat de heidengemeente een deel van Abrahams superzaad is, omdat zij dood zijn in Christus, en erfgenamen worden van redding door Christus; en Christus is het zaad van Abraham. Wij hebben hetzelfde geloof dat Abraham had. Toen God Abraham iets vertelde, kon geen enkele denominatie, niets anders het uit hem vandaan slaan. Hij noemde de dingen die er niet waren alsof zij er waren. En elk superzaad van Abraham gelooft hetzelfde: dat Gods Woord waar is, ongeacht wat er ook plaats vindt. Ik weet dat dit drastisch klinkt, maar het is zo. Het is de waarheid. Jazeker.

53 Izak was het natuurlijke zaad, zeker. Christus is het Superzaad. Het tweede Zaad was Christus, en wij zijn door Christus geboren, wat ons met Christus het superzaad maakt, voor God. Nu, wij zijn het superzaad, niet een organisatie nu, of denominatie. Het is een superzaad.

     God toont altijd Zijn tekenen aan de mensen, supertekenen, superdingen. En Hij is... Door al de jaren heen heeft Hij altijd Zijn tekenen getoond door Zijn profeten. God heeft altijd van profeten Zijn teken gemaakt. (Ik wil dat u nu uw denkkap opzet, omdat ik nog maar ongeveer vijf minuten heb.) Bemerk. God toont Zijn tekenen, en elke keer als een profeet verschijnt, is het altijd een teken: gewoonlijk een teken van aankomend oordeel, wanneer God een profeet doet opstaan.

54 Toen God Noach deed opstaan, was het een teken dat dat intellectuele tijdperk aan zijn einde was. En Noach predikte de aankomende oordelen van God en werd verworpen, en zij lachten hem uit en maakte er grappen over. Maar Noach ging in de ark, en God veroordeelde hen die om hem gelachen hadden. Noach was een teken van het komende oordeel, Gods teken voor de aarde.

     Mozes was een teken voor Egypte dat het met Egypte afgelopen was. God verdronk hen in de Rode Zee, degenen die waren overgebleven na de plagen. Jeremia was een teken aan Israël dat zij naar Babylon zou gaan. Daniël was ook een teken.

55 Johannes de Doper was een teken. Na vierhonderd jaar zonder profeten was Johannes de Doper een teken van de komst van de Messias. Johannes kondigde Hem aan, dat Hij zou komen. En toen dan... Wat gebeurde er? Het Joodse ras werd afgehouwen van de boom van redding. En Johannes was de aankondiger van het komende oordeel.

     God gebruikt altijd profeten als Zijn tekenen. Nu, vergeet dat niet als u een profeet in het tijdperk ziet komen. En ik geloof dat ons er een beloofd is, en ik kijk ernaar uit. In Maleachi 4 werd gezegd...

56 Nu, ik weet dat u me er aan wilt herinneren wat Jezus erover zei: "Als u het kunt ontvangen: dit is de Elia die zou komen." In die vergeten zaligspreking in Mattheüs 11:6... Toen discipelen van Johannes... Johannes was zoals Elia een bosbewoner, leefde in de bossen, was een vrouwenhater zoals Elia. Elia veroordeelde deze vrouwen net zo hard als hij maar kon over de wijze waarop zij leefden. En wat deed Johannes? Hetzelfde. "Het is niet wettig voor u om haar te hebben", deze immorele vrouwen.

     De natuur van die profeet was dat hij van de bossen hield en in de bossen verbleef, zonder vrees optrad. Hij was tegen organisaties. Hij zei: "Gij generatie van slangen, wie heeft u gewaarschuwd om te vlieden voor de komende wraak? Denk niet, wij hebben onze... want God is in staat uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken." Hij draaide er niet omheen.

57 Jezus zei: "Wat bent u gaan zien? Een riet door iedere wind bewogen?" Niet Johannes, nee. Nu, toen deze discipelen weggingen, zei Hij: "Wat bent u uitgegaan om te zien?" Hij zei: "Als u het kunt ontvangen, dit is degene waarover gesproken is: 'Ik zend Mijn boodschapper uit voor Mijn aangezicht.'" Dat is Maleachi 3, niet Maleachi 4.

     Want als dat... Johannes op die tijd... Dan zijn de Schriften niet vervuld en waren ze misleidend, omdat voordat die grote dag des Heren zou komen, Hij Elia zou zenden. En die grote dag des Heren zal de hele aarde gaan verbranden, en de rechtvaardigen zullen in het millennium wandelen over de as van de bozen. Dat kon niet op Johannes betrekking hebben gehad. Dat kon de Elia niet zijn geweest.

58 Nu, bemerk dat de Schrift strikt door Zichzelf wordt uitgelegd. Let op. "En hij zal wederbrengen," – zijn eerste komst – "het hart der vaderen tot de kinderen", door het hart van de oude patriarchen te nemen en hun geloof terug te brengen naar dit nieuwe geloof van de kinderen, dat Jezus is... dat hij vóór Hem kwam... "Ik kom vóór Jezus." De komst van de Messias waarbij hun hart wordt teruggebracht naar dit... van de wet vandaan naar dit.

     En bij Zijn tweede komst zal Hij het hart van de kinderen weer terugvoeren naar de originele Pinkstervaderen. Dat laat Joëls profetie uitkomen, zeggend: "Ik zal herstellen al de jaren dat de rups en de kever, enzovoort, afgegeten hebben."

59 In de hof van Eden waren twee bomen: één vrouw en één man. Allen die door die vrouw leefden, stierven. Zij is een boom des doods. Als u uit een vrouw geboren bent, sterft u. Als u wordt geboren uit een Man, Christus Jezus, leeft u. Bemerk. Want Adams bruid werd bevuild voordat hij tot haar kwam.

     Toen Jezus kwam, was Hij die Boom des levens. "Ik ben het Brood des levens, de Boom des levens Die van God komt uit de hemel. Als een mens daarvan eet, zal hij nimmermeer sterven."

     Toen Hij dan wegging, kocht Hij een bruidsboom. En die boom werd gevestigd en wortelde zich in de aarde op de Pinksterdag. Haar leer en alles kwam precies bij het begin tot stand. Alles wat zij nodig had, werd haar toen direct gegeven. Zij groeide, en ze groeide gedurende ongeveer driehonderd jaar.

60 En toen begonnen de sprinkhanen en rupsen van haar te eten totdat het leven uit haar gezogen was, en ze ging door ongeveer duizend jaar van donkere eeuwen. Wat deed die sprinkhaan? Wat deed die rups? Het is hetzelfde insect in verschillende stadia. Wat gebeurde er?

     Ten eerste waren het de Nikolaïeten. Het betekent... Niko betekent 'het overwinnen van de leken', neem de hele Heilige Geest weg uit de leken en plaats het op één man: een bisschop, paus of zoiets. De hoogwaardigheidsbekleders wilden het op die manier, zodat hij de zondendrager voor hen allen kon zijn. Wij hebben één zondendrager: dat is Christus. Maar dat is wat zij willen. Nikolaïeten... Niko betekent 'overwinnen'. Leken is de kerk. Neem de hele Heilige Geest... Zij zijn niet heilig; slechts één heilige man. Het is de gedachte om geld in de kerk te krijgen op basis van schuldbekentenissen.

     Iemand zei gisteren: "Gelooft u in het vagevuur?"

     Ik zei: "Ja meneer." Ik zei: "Niet in dat soort waarbij je enige priesters betaalt omdat ze voor je hebben gebeden. Ik geloof dat God juist nu onze zielen uitzuivert, en dat wij door een tijd van reiniging gaan om al het vuil uit te zuiveren." Zeker.

61 Bemerk. Nu, zij namen de hele Heilige Geest uit de gemeente weg en plaatsten een heilige man... haalden de plechtigheid van de gemeente weg en legden die op een heilige man; overwonnen haar. Dat ging zo door, en die grote denominatie van Katholicisme regeerde op de aarde gedurende honderden en honderden jaren.

     Daar kwam een hervormer voort, Luther. Zodra Luther gestorven was, organiseerden zij het, en de wijnstok droogde op, en de Landman snoeide hem. Waar ging het naartoe? Hij is dood. Toon mij waar hij ooit opstond na Luthers opwekking. Hij stierf.

     Toen kwam daarna John Wesley – de volgende fase van de boom – een groot man van God die predikte recht-... heiliging. Wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Zodra Wesley en Asbury en anderen stierven, organiseerden zij het en maakten er een kerk van. En God, de Man, snoeide de takken er vanaf en hij stierf. Vertel me waar zij ooit een andere opwekking hadden.

62 Toen kwam Pinksteren met het herstel van de gaven. Wat gebeurde ermee? De kracht van God werd opnieuw uitgegoten, de Heilige Geest. Wat deden zij? Organiseerden het weer tezamen, begonnen broederschap af te breken. En wat gebeurde er? God snijdt het gewoon af. Dat is juist.

     O, maar God zei: "Ik zal herstellen, spreekt de Here." Waar is het leven van dat zaad? Precies in het midden van een boom loopt de levenslijn; niet door deze takken die er zo vanaf vallen. Het leven bevindt zich precies in het midden van de boom. God beloofde, ongeacht hoe deze uitzuigers erop komen – zoals de rupsen het opeten en uitzuigen en dergelijk dingen – : "Maar Ik zal herstellen, spreekt de Here."

63 Wanneer die boom tot aan een top komt – net zo zeker als dat ik hier sta – wanneer Gods volk zich zal verenigen, deze verschillende denominaties; en wanneer zij tot het leven van God komen, en er een uitstorting van de Heilige Geest zal zijn die de vruchten van de Geest opnieuw in de gemeente zal brengen, dan zal dat een superteken zijn. Nu.

     Ongeacht of u een Methodist bent (dat is goed), Baptist, Presbyteriaan, het maakt niet uit tot welke kerk u behoort; dat heeft er niets mee te maken. Als u daar alleen maar op vertrouwt, zult u gaan sterven. U zult als een dode tak afgesnoeid worden wanneer de boom omhoog komt. Vergeet niet dat de vruchten precies naar de top van de boom gaan, want daar raakt de zon hem.

64 Nu. Nu, de zaak ervan is, dat als wij onszelf kunnen brengen tot één van hart, één akkoord, één plaats, één God, één redding, één Heilige Geest, één zegen (halleluja), dat u dan het superteken zult gaan zien.

     Als mensen ophouden dit voorschrift dat God schreef te vermengen, als mensen ophouden de Bijbel te vermengen en terugkomen en het Woord geloven en erop handelen en daarbij blijven, niet voor sensaties, maar totdat het Woord Zelf is opgewekt en tot leven gebracht, en zij de werkelijke Bijbelse tekenen van de laatste dag zullen zien, het superteken, dezelfde Messias Die eens leefde...

     Een dezer dagen zal er een profeet voortkomen die het oorspronkelijke Woord van God predikt.

     U spreekt over mij, dat ik u over het korte haar of zoiets aanspreek. Wacht totdat u een houvast krijgt op hem. Wacht totdat u luistert naar hem. U denkt dat ik ruw ben over organisatie. Wacht totdat hij in bestaan komt. Hij zal herstellen al de jaren die de rups heeft afgegeten. Het zal een boodschap zijn die voortgaat...

     Sommige mensen zeggen: "Wel, het is een organisatie." Toon mij waar God ooit anders handelde dan met één enkel persoon. Hij had zelfs nooit twee profeten tezelfdertijd, altijd een individu.

     Mensen hebben verschillende ideeën. Laat dat samengaan en je krijgt een warboel. God heeft één man waarmee Hij werkt. Er is één Elia, dan Elisa, dan een Johannes, zo door tot aan Jezus, enzovoort, steeds zo door. Daar is een Luther, een Wesley, enzovoort, steeds zo verder door.

65 Er zal in deze laatste dagen een herstel van de gemeente moeten komen, die bruidsboom, die daar in het verleden werd kaal gegeten door kevers en rupsen en allerlei soorten insecten die al de broederlijke liefde en vruchten er vanaf aten. Er moet opnieuw een gemeente komen waar deze barrières verbroken zullen zijn en alleen de Heilige Geest de voorrang zal hebben onder de mensen. Als u dat doet, zult u dezelfde tekenen en wonderen zien die daar vroeger in die dagen gebeurden. Amen. Uitziend naar het superteken...

66 Nu, dat superteken was een maagdelijk geboren Kind dat voor immer zou blijven, een eeuwig Teken. En dat Kind is niet dood. Hij... Zij doodden Hem. Hij stierf, zeker. De angel des doods doodde Hem, maar God wekte Hem weer op. En hier is Hij na tweeduizend jaar van alle ontberingen en sprinkhanen en rupsen die ervan aten. Er is nog steeds een overblijfsel van mensen die God geloven en aan Zijn Woord vasthouden.

     Er zal een bruid zijn. Net zo zeker als ik hier in deze preekstoel sta, zal er een bruid zijn die gewassen is in het bloed van dat Lam. En dat Lam zal onder hen leven, supertekenen tonend van Zijn opstanding; Hij zal na twee duizend jaar hetzelfde doen als wat Hij deed toen Hij hier op aarde was. Ik geloof dat. Amen.

67 Mensen willen supertekenen. Bijvoorbeeld: "Wel, ik vertel je dat wij een superteken hebben. Wij voegden het laatste jaar vijfduizend mensen toe aan onze organisatie." Dat is een groot teken. Toch was dat niet Gods superteken. Het communisme heeft er heel wat meer aan toegevoegd dan dat.

     Tussen haakjes, ik kan dit net zo goed zeggen; het is op mijn hart. Waarom bent u mensen bang voor het communisme? Bang dat het communisme de wereld zal gaan regeren. U mensen kent de Bijbel niet. Toon mij één plaats waar de Bijbel zegt dat communisme de wereld zal regeren. De Bijbel zei dat Rome de wereld zal regeren, niet het communisme. O, communisme is slechts een marionet in de handen van God, waardoor het zover komt dat ze allen tezamen worden vervolgd en Zijn woorden komen te geschieden. Hetzelfde gebeurde toen Hij zei: "Wie kunnen we krijgen om Achab te verleiden om hem daarheen te zenden?" om Elia's profetie te laten geschieden. Communisme zal de wereld niet gaan regeren.

     Ziet u, Daniël heeft dat visioen gezien. Elk van die koninkrijken volgde het andere op, steeds maar door. En het liep nooit uit in communisme. Het ging er regelrecht uit met die kracht van Rome in de voeten. Juist. Romanisme zal de wereld gaan regeren, niet het communisme. Maakt u zich daar niet bezorgd over. Daar maak ik me helemaal niet druk om.

68 Waar ik mij druk om maak, is om te maken dat mijn mensen – deze dierbare heiligen van God – daar ergens omhoog zullen kijken, en dat ze hun gedachten van de dingen van de wereld af krijgen en de echte ervaring krijgen, dat superteken in u, dat u bent overgegaan van dood in leven en dat alle dingen nieuw worden: geloof in God, dat grote tekenen en wonderen hen volgen, het avondlicht. Halleluja. Het zal licht zijn in de avondtijd. Dat is juist. Een superteken...

69 De zon zelf zal in de avondtijd opkomen. De z-o-n zal opkomen en de Z-o-o-n komt op... komt op in Zijn verschijning in de avondtijd. Wat is het? Om de avondvruchten van de boom te doen rijpen. Hij zei dat Hij die boom zou herstellen, afgehakt tot een stomp door allerlei soorten geloofsbelijdenissen en dogma's en van alles. Maar: "Ik zal herstellen", spreekt de Here. "Ik zal hem herstellen, en het zal een superteken in die boom zijn, omdat God geen ander teken heeft. Ik zal hun een eeuwigdurend teken geven."

     Nu, welk soort werken deed dat teken toen Hij hier op aarde was? Kijk naar wat Hij gisteren heeft gedaan, dan moet Hij vandaag hetzelfde doen, omdat het een eeuwigdurend teken is. Ofschoon er kwaad over gesproken wordt, is het toch Gods teken. Het zal licht zijn in de avondtijd. Wij bevinden ons in die dag, vrienden. Wij zijn in de avondtijd. Vergeet dat niet.

70 Satan heeft de ogen van de mensen gewoon verblind. Hij is de kerken ingegaan en heeft een warboel gemaakt van deze dierbare, godvruchtige mensen. Gisteren zat ik in een cafetaria, of in een... in een fijn restaurant daar in Los Angeles waar enige dierbare mensen me mee naartoe genomen hadden. Daar waren zakenlieden, daar waren Episcopalen, enzovoort, die daar zaten, gevuld met de Heilige Geest. Wat is het? Zij zagen het Licht zodra dat Licht over hen flitste. Zij waren een zaad, hun namen werden in het levensboek van het Lam gezet vóór de grondlegging der wereld. Toen dat Licht van God over hen heen flitste...

71 Een man zei: "Ik dacht dat zij deze mensen hypnotiseerden." Hij was in de samenkomst van Phoenix geweest. Maar hij zei: "Toen ik inzag dat hypnose niet naar binnen kan gaan om de gedachten van een mens te onderscheiden... Ik weet dat hypnose deze dingen niet kan doen. Ik ging met hen mee. Zij zijn geen geleerden," zei hij, "zij zijn geen geschoolde mensen. Ze zijn zo nederig als ze maar kunnen zijn... ze openden gewoon hun hart." Hij zei: "Dat is God, en dat wil ik", en hij begon precies daar in tongen te spreken. Amen.

     Het zal licht zijn in de avondtijd. Het Superteken zal Zichzelf tonen door het avondlicht heen. Onthoud, dezelfde zon die licht geeft in de avond, is dezelfde zon die licht geeft in de morgen. Het is geen ander soort licht, het is hetzelfde licht. Begrijpt u het?

72 God zei: "Ik zal hun een eeuwig teken geven, en het zal een Zoon zijn." En toen die Zoon op de oosterse mensen scheen... Nu schijnt Hij op de westerse mensen. Nu, u kunt niet verdergaan. De zon reist van het oosten naar het westen zoals de beschaving heeft gereisd. We bevinden ons aan de Westkust. Als we verdergaan, zijn we weer in het oosten. Het is de eindtijd.

     De dierbare Christus, de God van de eeuwigheid, schijnt Zelf op ons, Zichzelf in ons bekend makend. Door wat? Door met Zijn Woord te verwijzen naar de volheid en naar het Woord. "En het zal in de laatste dagen geschieden," spreekt God, "dat Ik van Mijn Geest zal uitgieten op alle vlees." Een superteken. Een superteken. Wij ontvangen een superteken.

     We hebben denominationele tekenen gehad. We hebben tekenen gehad van leerstellingen, tekenen van dogma's, enzovoort. Maar nu krijgen we het Superteken: de Zoon van God in ons gemanifesteerd in de Persoon van de Heilige Geest, Die God is in u, God werkend in menselijk vlees. Dat is Abrahams zaad.

73 Bemerk. Aan het einde, juist voordat Abraham van Lot werd gescheiden en Sodom werd verbrand, kwam God neer in de vorm van een man, en Hij at. Een prediker zei niet lang geleden tegen mij: "Broeder Branham, daar bent u nu toch te verstandig voor."

     Ik zei: "Nee, dat ben ik niet. Ik ben daar niet te verstandig voor." Ik zei: "Dat toont alleen maar dat ik mijn goede verstand heb."

     Hij zei: "Gelooft u dat dat God was?"

     Ik zei: "Abraham noemde Hem God." Ik zei...

     Hij zei: "At dat vlees en at dat brood en dergelijke?"

     Ik zei: "Ja." Ik zei: "U vergeet slechts hoe groot God is."

74 Ik geloof dat dat twee engelen waren. Nu kijk, wij bestaan uit slechts zestien elementen van de aarde. Deze zijn, zoals u weet, calcium, kalium, petroleum en kosmisch licht, enzovoort. God reikte eenvoudig naar beneden en nam een handvol van dat stof en deed: "Whew", en zei, "Stap hierin, Gabriël. We gaan naar beneden." En maakte er voor Zichzelf een. Dat is juist. O, ik ben zo blij om te weten dat Hij zo is. Ofschoon er misschien zelfs geen spatje van mij hier op aarde is overgebleven, maar mijn God Die beloofd heeft mij op te wekken in de laatste dagen, kan het kosmisch licht spreken, en dingen zullen in bestaan komen, als mijn naam maar in Zijn boek staat (amen), daarin geschreven door het bloed van het Lam. Een superteken...

75 Bent u niet blij? Heeft u Hem niet met uw gehele hart lief? Hij is zo goed. Ik heb Hem lief met alles wat in mij is. God Die gemanifesteerd wordt. Amen. Ik geloof dat Hij hier is. Amen. Er gebeurde net iets. Ik zag iets gebeuren. Amen. Hij bevestigt altijd Zijn Woord als het juist is: een superteken.

     Let hierop. Precies daar, daar zit iemand van overzee. Vertaal het voor hem. U komt uit Denemarken. U lijdt. Uw probleem is in uw zenuwen, in uw spieren. Vertel hem om dat te vergeten. Ga weer terug daarheen en wees gezond. Een superteken, gelooft u het? [De samenkomst verheugt zich – Vert] Een superteken.

76 Wat denk u, mensen? Gelooft u? Heb geloof in God. Twijfel niet. Hier zit een man die een operatie moet ondergaan, met een tumor. Meneer Harrison, als u met uw hele hart gelooft, hoeft u hem niet te ondergaan. Als u God op Zijn Woord zult nemen en Hem geloven, zal het allemaal over zijn. Het is aan u of u Hem wilt geloven of niet.

     Dame uit Sacramento die daar zit met een kwaal in uw ingewanden. Wilt u het met heel uw hart geloven? God zal u gezond maken. U kunt de uwe ontvangen. Een superteken.

     Wat met u, meneer Love? Gelooft u dat God u gezond kan maken? Goed. Ga op uw voeten staan en aanvaard het. Ik ken de man niet, maar hij heeft genezing nodig: blaasproblemen, hoge bloeddruk, prostaatkwaal. Laat mij u iets anders vertellen. U bent voor iemand anders aan het bidden. Het is uw vrouw. Zij is hier niet. Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? Als ik u zal vertellen wat er verkeerd is met uw vrouw, zult u dan voor uw genezing geloven? Zij heeft ook hoge bloeddruk. Geloof nu, en zij zal gezond worden. Een superteken.

77 Leg uw hand op die man die daar naast u zit. U heeft geen gebedskaart, is het wel, meneer? Goed, geloof met uw hele hart en die rugkwaal zal u verlaten.

     Het is goed, meneer, dat u zich omkeerde om hem daar een beetje te helpen door uw handen op hem te leggen. Als u zult geloven, zal die leukemie u verlaten, en u zult gezond worden (amen), als u met heel uw hart zult geloven. Heb geloof in God.

     Een superteken, een teken dat niet kan falen, de God des hemels is aanwezig. Hij beloofde dat Hij het zou doen. Deed Hij dat niet? Gelooft u met heel uw hart?

78 Nu, laat mij u vertellen dat niets buiten wederom geboren te zijn ooit de opname zal halen. Tenzij daar binnenin u een kiem van leven is, zult u omkomen. U kunt niet weer opstaan. Als u deze avond niet die kiem van leven in u heeft en u geen Christen bent, waarom loopt u dan niet hierheen, kom hier langs en laat mij met u bidden. Wilt u dat niet doen? Ik geloof niet in al deze sympathie hier. U gaat niet naar de hemel op emoties. U gaat naar de hemel omdat u Gods Woord gelooft en Jezus Christus aanneemt. Dat is de manier.

     Als u werkelijk God wilt liefhebben, kom dan gelijk hier. Ik voel mij gewoon geleid om dit te doen voordat ik voor de zieken bid. Ik vraag deze avond iedere persoon zonder God, met geen hoop vanmiddag op de opstanding – het superteken van God dat onder de mensen beweegt – om nu direct te komen en met heel uw hart te geloven.

79 God zegene u, meneer. Laat iemand anders hem volgen. Blijf gewoon komen. Blijf doorgaan met opstaan en kom gelijk hierheen. Dat is goed, meneer, kom gelijk hierheen. Amen. Kom hierbij staan. [Broeder Branham gaat voor de mensen bidden, dit duurt ongeveer 9 minuten – Vert] De Here zegene u...?... omdat Christus...?... God, zegen hem met eeuwig leven. Ik leg mijn handen op hem terwijl de Heilige Geest mij heeft gezalfd...?... door Jezus Christus...?... Moge de God...?... mijn broeder die gekomen is...?... Moge de God...?... Dat is goed. Vorm hier gewoon een kleine rij. Kniel hier neer bij de stoelen. Wij gaan zo meteen voor u bidden.

80 [Broeder Branham gaat door met bidden voor de mensen terwijl het orgel Geloven alleen speelt en iemand zingt – Vert]

     O God, ik bid voor deze...?...papa, een zaad van Abraham...?... Calvarie, en, God...?... Geest nu. Mag hij zijn...?... Mag...?... U zult haar gebed beantwoorden, en mag...?... samen in de dingen van God. Amen.

     Goed, broeders...?... ik...?... het bloed van Jezus Christus op dit...?... [Hij gaat door met bidden; de woorden zijn niet altijd verstaanbaar – Vert]

     God, sta dit verzoek toe voor onze broeder, en moge hij gevuld worden met de Geest, in Jezus' Naam.

     Here, sta de zalving van de Heilige Geest op deze vrouw toe, moge zij een zendelinge voor de Joden zijn, in Jezus' Naam. [Broeder Branham gaat door met bidden – Vert]

     Een man op krukken wil gered worden...?... dat is prachtig. Gisteren was er een... De eerste avond hier was er een vrouw van ongeveer zeventig jaar oud die hierheen kwam en zij was nog nooit gered. Zij gaf haar leven aan Christus en ging naar huis en stierf. Als dat geen genade is, zou ik het niet weten...?... gered nu...?... Moge God zenden...?... voordat Hij komt...?... aan de binnenkant...?... [Hij stapt opnieuw opzij en zijn woorden zijn niet allemaal verstaanbaar – Vert]

     De vader van het meisje is hier, een Joodse man, hij komt en zegt dat hij in de Here Jezus Christus gelooft...?... [Broeder Branhams woorden zijn niet allemaal verstaanbaar – Vert]

     Moge de duivel worden...?... deze avond in de Naam van Jezus Christus.

81 Hebben we...?... Nu, hoeveel hebben er gebedskaarten? Goed, waar begonnen we gisteravond, of tot hoever? Was het ongeveer 20? Waarin was het? I, was het niet? I-20, is het hier? Daar waren we gestopt, I-20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, in I. Goed. Nu, de zaalwachters zullen u helpen om in de rij te gaan staan. 25, 26, 27, 28. Al de I's. In de I, breng die. Gebedskaarten I-20 tot en met 100.

     Wat is de volgende? J? Goed, meneer. Goed, terwijl zij komen, zullen wij gaan bidden. Laat eens zien hoe we ze allemaal kunnen nemen. Goed, bidt u allen? [Broeder Branham spreekt tegen iemand op het podium – Vert]

     Nu, J-2. Allen die gebedskaarten hebben, sta op. We zullen het nu iets anders gaan doen dan we gedaan hebben. Allen die gebedskaarten hebben, ga hier staan.

Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen.
Geloven alleen, geloven alleen,
Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen.

... alleen (nu, blijf daar een ogenblik staan), geloven alleen,
Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen.

82 Nu, opdat u niet zou denken dat Goddelijke genezing slechts aan de evangelist toebehoort; deze mannen hebben net zoveel recht om voor de zieken te bidden als ik, Oral Roberts, of welke persoon dan ook. Zij zijn allen dienstknechten van Christus. En nu, als u slechts zult geloven, wil ik op iedere persoon die over het podium komt handen opleggen.

     Niet alleen dat, maar ik wil mijn prediker broeders bij mij hebben om te helpen handen op de zieken te leggen, elk van u, zodat u zult zien dat het is... uw samenkomst kan zien dat, al bent u de evangelist niet, het niet betekent dat God niet met u is, we zijn hetzelfde als ieder ander hier.

83 En nu, nu, voor u mensen die door de gebedsrij zullen komen, als u met de verwachting komt dat u genezen zult worden, dan zult u gezond van dit podium aflopen. Nu, hoe... Nu kijk, begrijp me nu niet verkeerd, het is beter dat u het duidelijk begrijpt, want als u dat niet doet, loopt u tegen een muur aan. Maar als u niet... Als u het goed begrijpt, zal er iets plaatsvinden. Ik... ik heb u lief, en ik wil u helpen, maar u moet luisteren naar wat ik u ga vertellen.

84 Hoe zou een menselijk wezen ooit in staat kunnen zijn om de gedachten in de mensen te onderscheiden en zien wat er gebeurt? Nu, is dat zo? Als deze zaken in Sodom zouden hebben plaatsgevonden, zou ze vandaag nog hebben bestaan. Zie? Grotere... het is zelfs... Er is precies daar in die rij meer gebeurd dan er in de gehele Bijbel staat geschreven. In deze samenkomst is in die rij meer gedaan van het superteken van de opstanding van Christus en Zijn tegenwoordigheid, tonend dat Hij dezelfde God is, Dezelfde, met dezelfde tekenen, dezelfde dingen doende. En Hij zei Zelf: "Ik doe niets tenzij Mijn Vader Mij eerst toont wat Ik moet doen." Is dat juist?

     Nu, als Hij hier nu precies zou staan, dit pak dragend, dan kon Hij u niet genezen tenzij u Hem geloofde. Nu, Hij zou u kunnen vertellen wat uw moeite was, een heleboel van dergelijke dingen, maar Hij zou u niet kunnen genezen omdat Hij het al gedaan heeft. Door Zijn striemen werden wij genezen. Is dat zo? Reeds over, het is reeds gedaan.

85 Laat iedere persoon nu goed luisteren. Deze week heb ik geprobeerd om u de betere manier te tonen om het te doen. Nu, er was eens een Jood die zei: "Kom, leg Uw handen op mijn dochter en zij zal leven." Dat was een Joodse gewoonte, het opleggen van handen.

     Maar de Romein, de heiden, zei: "Ik ben niet waardig dat U onder mijn dak komt. Spreek slechts het woord." En als u Zijn Woord niet alleen bij mij, maar ook bij u gemanifesteerd ziet worden: mijn geloof in de gave en uw geloof in de God Die de gave zond, en het onder ons ziet werken, dan is dat God.

     Ik zou wensen dat ik dat zou kunnen krijgen tot... Als ik deze kleine groep slechts daartoe zou kunnen krijgen om dat te zien, dan zou er precies hier een ander Pinksteren plaatsvinden. Als ik u er maar toe kon krijgen te bevatten wat Hij is. Nu, laat mij er weer opnieuw doorheen gaan.

86 Wees echt eerbiedig. Nu, kijk. God beloofde dat deze dingen in de laatste dagen zouden gebeuren. Hier gebeuren zij. Ik, wat mij betreft, ik ben een domkop, heb zelfs geen gewone schoolopleiding, weet niets over deze dingen. De hemelse Vader weet dat dit zo is. Maar toen ik in de wereld werd geboren, toen ik nog een kleine jongen was...

     Ik heb visioenen gezien en het zijn er tienduizenden geweest, en elk ervan is perfect geweest. Geen ding is ooit voorzegd geweest dan dat het precies op de manier gebeurde dat Het zei dat het zou gebeuren. Zie? Nu, vervolgens zit u daar en u beweert dat u een Christen met geloof bent. Dan gaat uw eigen geloof naar de troon van God en raakt de Hogepriester aan; en Hij reageert daarop door een gave en geeft direct antwoord om te tonen dat Hij dezelfde God is Die was, en Die in mij is en in u. Hij is dezelfde God.

87 Nu, dat is... Heeft u ooit de foto hier achterin gezien, of misschien heeft u hem? Diezelfde Engel, dat Licht waar u op de foto naar kijkt (als ik u bij de oordeelstroon ontmoet, onthoud dat dit waar is), is nog halve meter van waar ik nu precies rondloop. Dat is juist. Als u het niet gelooft, er iets slechts over begint te denken, zie dan dat het hoe dan ook gebeurt. Kijk, God is nog steeds God. Hij moet God zijn. Hij is God. Hij is altijd God geweest. En kijk nu. Als deze zalving hier...

     Nu, misschien doen de broeders dat niet, maar dit zijn andere dienaren; er zijn negen gaven door God naar de gemeente gezonden. Is dat juist? Apostelen (wat zendelingen betekent), apostelen, profeten (dat zijn zieners), en leraars, herders en evangelisten. Dat zijn al deze gaven die hier tezamen zitten, nu niet slechts één bediening, maar al deze gaven tezamen, met de Heilige Geest Die komt om ze te manifesteren.

88 Deze herders hebben u de weg des levens onderwezen. U heeft hun instructies opgevolgd om de Heilige Geest te ontvangen. U ontving hun... de Heilige Geest, en ontving redding door precies op te volgen wat deze leraars u vertelden om te doen. Nu, ik ben gekomen om u te vertellen om te geloven in de Here Jezus Christus en dan zou Hij terugspreken. En hier is het door een andere gave. Nu, u passeert onder de handen van elkeen van deze gaven. Hoe kunt u in gebreke blijven? Het kan niet falen. Als u over dit podium loopt en de eerste man handen op u legt, zeg: "Dank U, God, voor mijn genezing", ga daar vandaan, u verheugend...?... Nu, laat iedereen zijn hoofd buigen.

89 Here, bij het sluiten van deze vijfdaagse samenkomst besef ik hier vandaag de oprechtheid van de mensen. En ik ben me ervan bewust dat het jagen en jachten en de spanning... Satan wilde die verwarring onder hen strooien om hen weg te houden van het hebben van geloof. Maar wij vragen U, Here, om hem weg te houden. Laat de Geest van Christus hem hier uit verdrijven, en laat de mensen als zij over het podium komen, onthouden dat zij precies volgen wat de Schrift zei om te doen. "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven."

     Zeker, met vijf opeenvolgende diensten, de bevestiging van Uw tegenwoordigheid door het spreken met tongen, door het uitleggen van tongen, door het genezen van de mensen, hen uit de rolstoelen brengend, door het hele gebouw heen, en kwalen, en dingen die gesproken zijn en aan de mensen verteld. En dan, door het zien van de kracht van God die hen redt, als zij al deze dingen zien gebeuren, dan zullen zij zeker geloven. Door het bekend maken van de harten, zelfs het geheim van het hart, en de mensen waar zij voor bidden, hun geliefden, enzovoort. Zeker kunnen zij de lieflijke Here Jezus zien.

90 Laat Hem nu in Zijn kracht komen, in Zijn macht. Ik zegen mijn broeders hier, Here, die bij mij gaan staan, deze herders en leraars die mij geholpen hebben, die mij hier bijstonden. God, zegen hen. Mogen hun handen en lichamen bekrachtigd worden door de Heilige Geest.

     En als deze mensen ziek zijn... dat zijn iemands kinderen, iemands moeder, iemands vader, iemands echtgenoot, iemands vrouw. Het kon de mijne zijn. O God, met de diepste oprechtheid, laat deze mensen begrijpen dat zij reeds genezen zijn. Zij moeten het alleen maar accepteren. Sta het toe. Door Zijn striemen werden wij genezen, en moge elkeen genezen zijn die deze avond door deze gebedsrij voorbij komt, als wij onze handen op hen leggen in Jezus' Naam. Amen.

91 Ik ga aan mijn broeders hier vragen of u een rij wilt maken precies hierlangs. Kom hier naar boven op het podium. Kom gelijk hierheen en maak een rij hier met uw gezicht die kant op. Is dat goed, u prediker broeders? Nu, nu, vorm hier precies nog een rij aan deze kant. Amen.

     Het is nu tijd voor actie. De Heilige Geest heeft Zelf bewezen aanwezig te zijn. Het Woord heeft Zichzelf bevestigd. Nu is het uw tijd om te handelen. Dit is uw tijd. Hoevelen geloven? Goed, als u deze avond door deze rij gaat, kom er gelovend doorheen. Ga terug naar uw stoel, God prijzend. Ongeacht wat er verkeerd is met u, geloof hoe dan ook.

92 Als er hier iemand kreupel is, ik denk wel dat hier iemand is die een rolstoel wil voortduwen. Laten zij diegenen precies hier naartoe rijden. We zullen daar naar beneden komen om voor hen te bidden. Zij hoeven ze niet op het podium te brengen of zoiets. Breng hen gewoon hierheen en wij zullen naar beneden komen om voor hen te bidden.

     Nu, hoevelen in dit gebouw die gezond zijn, kunnen zich met ons verenigen in gebed? Nu, keer u om en leg uw handen op deze mensen en bid voor hen. Zie hier omhoog naar dit podium. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest, een superteken. Dit teken is nog nooit gedaan in de gemeente sinds de dagen van de apostelen. Hier is een historicus die nu hier precies staat. Nooit gedaan sinds de dagen van de apostelen. Waarom? Dit is het avondlicht. Sodom is hier helemaal rondom. Het is voor de uitgeroepen gemeente.

93 Nu, dit is datgene wat God wil dat u doet. Kom hier langs, en zodra u er doorheen komt, kom met uw geloof op God gericht, en zeg: "Ik geloof het precies nu, Here, en ik accepteer het." Wandel door, het podium af. Het is dan over. Goed.

     Nu, ik wil dat alle mensen in het gehoor nu ook met ons mee bidden, als wij onze hoofden buigen terwijl de mensen langskomen. Laten wij dit hier wegleggen, zodat niemand erop kan trappen...?... Nu, broeders, wil iemand van u hier dit nemen? Broeder Cox, wilt u misschien...?...

94 O, er moet iets gaan gebeuren, is het niet? Hoevelen geloven dat? Ik doe het. Nu, laten wij nu allen eerbiedig onze hoofden buigen, terwijl wij bidden, en laat het gehoor nu langskomen.

     Onze hemelse Vader, deze vrouw komt nu voorwaarts in deze grote gebedsrij van deze namiddag. Zij komt als eerste voorbij. Hand na hand zal op haar gelegd worden, en op anderen als zij voorbijgaan, terwijl de gebeden overal opgaan.

     Nu, Here, dit is... Ik geloof niet dat U nog meer kunt doen dan wat U al hebt gedaan. U hebt Uw tegenwoordigheid getoond, U hebt Uw Woord bevestigd, al deze grote dingen gedaan. En nu, Here God, laat het zo zijn. Laat elkeen genezen zijn terwijl zij voorbijgaan. In de Naam van Jezus Christus, sta het toe, Here, terwijl zij gaan. In de Naam van Jezus...?... genees, sta het toe, Here...?... [Broeder Branham bidt voor meer zieke mensen – Vert] De Heilige Geest is hier...?...

     Ga nu gelovend, neem Hem op Zijn Woord...?...

     Ik wil deze rij nu voor een ogenblik stoppen. Ziet u deze kleine kleurlingjongen? Gisteravond werd hij genezen van een verlamming, in een rolstoel; hier loopt hij langs om God de eer te geven...?...

     Blijf allemaal bidden, blijf bidden. U bent in de tegenwoordigheid van God.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
English (Engels)