3 april

Dag 94

Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt de hemel, de hemel der hemelen, en al hun heer, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heer der hemelen aanbidt U. Gij zijt die HEERE, de God, Die Abram hebt verkoren, en hem uit Ur der Chaldeeën uitgevoerd; en Gij hebt zijn naam gesteld Abraham.

---o--O--o---

Er staan namen in de Bijbel. Wij letten er vandaag niet meer op. U hebt mij vaak met afschuw die naam horen noemen als mensen hun kinderen “Ricky” noemden. Nu, “Ricky” is een afschuwelijke naam! Ziet u? U moet hen zo niet noemen. Als u een kind “Ricky” hebt genoemd, in ‘s hemelsnaam, verander het in iets anders. Ricky of Elvis of zoiets. Ricky betekent “een rat”. Ziet u? Zoals u een persoon noemt, bestempelt u hem. Een kleine dame had een jongetje daarginds die “Ricky” heette en zijn naam was James Ricky. En omdat het zo populair was (Ricky) noemde men hem “Ricky”. Ik zei: “verander die naam!”

Ik zie dat hier nu juist enige mensen zitten, die een kleinzoontje hebben. De ene kleine jongen is een lief, prettig kereltje, en de ander is Ricky, en dat is wat hij is. Let u maar op hem; zijn aard is gewoon zo. Ik zei tegen een van zijn grootouders of iemand: “Zeg tegen de moeder de naam van die jongen te veranderen, gewoon die naam veranderen en let op wat er met de kleine gebeurt”. Ziet u, u mensen wilt dat niet geloven. Wij denken dat wij voor zoiets te lang geleefd hebben.

Als er niets in een naam zit, waarom was Jacob dan zoals hij was zolang hij “Jacob” genoemd werd, wat “verdringer, bedrieger” betekent? Maar toen hij de hele nacht met God worstelde en de Here zijn naam veranderde... toen hij ongeveer 60 jaar oud was. Hij veranderde zijn naam van Jacob in Israël, “een vorst voor God”, en dat is wat hij was. Waarom werd Abram... moest hij “Abraham” genoemd worden voordat de baby kon worden geboren? Waarom werd Saraï “Sarah” genoemd voor de baby geboren kon worden? Waarom was Paulus... zijn naam was Saulus, maar toen hij Jezus ontmoette, veranderde Hij hem van Saulus in “Paulus”.

Simon werd veranderd van Simon in Petrus wat “kleine steen” betekent. En al hun namen werden veranderd, omdat uw naam er iets mee te maken heeft.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)